backtotop
Nieuws
Moet u uw baas vertellen dat u parkinson heeft?

Moet u uw baas vertellen dat u parkinson heeft?

Veel parkinsonpatiënten gaan nog uit werken. Maar wat moet u doen als de ziekte van Parkinson verergert? Een kort overzicht van uw rechten en plichten tegenover uw werkgever.

Reclame

Bent u verplicht om uw werkgever te informeren?

Neen. Alles wat te maken heeft met de gezondheid van de werknemer, valt onder zijn privéleven. Werknemers zijn dus niet verplicht om hun werkgever op de hoogte te brengen van hun ziekte. Maar let wel: als de symptomen van parkinson echt hinderlijk beginnen te worden, is het soms beter om er toch even over te praten met uw baas. Zo niet riskeert u een fout te begaan of zelfs een zware fout. Denk maar aan een tandarts die ondanks zijn bevingen blijft werken. Of aan een kapper met dyskinesieën (abnormale onwillekeurige bewegingen).

Kan de ziekte van Parkinson voor uw werkgever een reden zijn om de arbeidsovereenkomst te verbreken?

Ja, op voorwaarde dat het gaat om een contractverbreking door medische overmacht. De werkgever moet daarvoor de arbeidsgeneesheer inschakelen, die dan nagaat of u daadwerkelijk ongeschikt bent om uw werk correct uit te voeren. De arts moet ook bevestigen dat u niet meer in staat bent om andere functies te vervullen binnen het bedrijf. Als beide voorwaarden vervuld zijn, kan uw werkgever u zonder opzegtermijn ontslaan. U hebt wel onmiddellijk recht op een werkloosheidsvergoeding.

Wat kunt u doen als hij u ontslaat onder een ander voorwendsel?

Uw werkgever kan altijd een andere ontslagreden inroepen en de wettelijke opzegtermijn respecteren. Maar als u er zeker van bent dat de ziekte van Parkinson de echte reden is van uw ontslag, dan kunt u die beslissing altijd aanvechten voor de rechtbank. Zo kunt u een schadevergoeding afdwingen. Dat is echter niet vanzelfsprekend, want u moet alle nodige materiële bewijzen verzamelen om uw bewering te staven.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Een dopaminetekort

Een degeneratieve ziekte De ziekte van Parkinson gaat gepaard met (…)

Parkinson - Begrijpen - Een dopaminetekort
Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?

Zeldzame erfelijke gevallen Erfelijke gevallen zijn zeldzaam. Ze maken minder dan (…)

Parkinson - Begrijpen - Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?