Symptomen

Beven: een symptoom van de ziekte van Parkinson

Beven komt frequent voor

Meer dan 8 op de 10 parkinsonpatiënten krijgen te maken met bevingen. Sommige parkinsonpatiënten beven dus nooit. In het begin van de ziekte is beven wellicht een van de zichtbaarste symptomen. Maar beven is niet altijd het meest invaliderende symptoom.

Een speciale vorm van beven

Niet alle vormen van beven zijn het gevolg van Parkinson. Met andere woorden, als iemand beeft, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij de ziekte van Parkinson heeft.
Beven bij de ziekte van Parkinson heeft de volgende kenmerken:

  • ze zijn unilateraal: ze tasten maar één kant van het lichaam aan.
  • vaak worden de hand of de vingers getroffen, maar soms gaat ook de voet aan dezelfde kant beven.
  • -ze treden vooral op wanneer de hand in rust is en bijvoorbeeld op een tafel of een knie ligt. Zodra de hand beweegt, neemt het beven af.

Geschreven door Dr Philippe Violon Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Beven
Reclame