backtotop

De pijn na de blaasjes

Post-herpetische pijn

Soms zeer intense pijn

Als de voor zona typische blaasjes verdwenen zijn, kan de pijn nog één tot twee maanden aanhouden. Daarna verdwijnt de pijn bij de meeste patiënten, maar niet bij allemaal. Zowat 15 tot 30% van de patiënten voelt meer dan drie maanden na het begin van de zona nog steeds pijn, die soms intens kan zijn.

De invloed van de leeftijd

Alleen de leeftijd is een risicofactor voor post-herpetische pijn. Ongeveer 50% van de mensen die ouder zijn dan 60 jaar, zal last hebben van post-herpetische pijn. Bij mensen ouder dan 75 jaar, is dat zelfs 75%! Gezien het leed dat ze kan veroorzaken, heeft post-herpetische pijn een zeer grote invloed op de levenskwaliteit van de patiënten.

Aard van de pijn

Bij sommige patiënten is de pijn continu in de vorm van een branderig gevoel, tintelingen en jeuk. Bij anderen komt de pijn eerder in aanvallen: een dolksteek, elektrische schokken... Vaak beschrijven patiënten deze pijn als fel en ondraaglijk. Het dragen van kleren of het contact van de pijnlijke plekken met de lakens is soms ondraaglijk.

Levenskwaliteit

Deze post-herpetische pijn heeft een grote impact op de levenskwaliteit en kan leiden tot depressie en soms zelfs tot zelfmoord. De gevolgen van deze pijn mogen dus niet onderschat worden.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Post-herpetische pijn
Reclame