backtotop

Symptomen van zona

Zona, een pijnlijke ziekte

Prodromale pijn

Prodromale pijn is de pijn die de huidletsels die typisch zijn voor een zona, voorafgaat. Deze pijn kan tot tien dagen van tevoren optreden in het dermatoom (het huidgebied) waar de blaasjes zullen verschijnen. Prodromale pijn komt niet bij iedereen voor. Toch is ze vaak het eerste teken van een zona. De pijn wisselt in intensiteit van persoon tot persoon. Sommigen beschrijven een oppervlakkige jeuk, een tinteling of een brandende pijn. Anderen spreken van een diepe, zeurende of stekende, doordringende pijn.

Pijn tijdens de letsels

Ook in de blaasjesfase kan de patiënt pijn hebben. De pijnintensiteit is meestal matig bij jonge mensen. Oudere mensen beschrijven de pijn wel eens als ondraaglijk. Maar niet elke patiënt met zona voelt pijn. Minder gevoel tot volledige gevoelloosheid in het getroffen dermatoom zijn mogelijk.

Pijn na de blaasjesfase

Wanneer de blaasjes verdwenen zijn, kan de pijn nog een tijdje aanhouden. Dan is er sprake van post-herpetische pijn. Deze post-herpetischepijn kan nog weken, maanden of zelfs jaren aanhouden. Het branderig gevoel en de tintelingen zijn soms zo intens dat ze het leven van de patiënt beheersen, hem verhinderen te slapen; en van zijn dagen en nachten een hel maken. Zowat 10 tot 35% van de patiënten met zona zal last hebben van post-herpetische pijn, d.w.z. pijn die drie maanden na de infectie nog aanwezig is. Het risico op deze pijn wordt groter met de leeftijd en met de intensiteit van de pijn op het ogenblik van de infectie. Deze pijn is voor de patiënt en zijn omgeving des te moeilijker te begrijpen omdat ze zo intens is, bij afwezigheid van elk huidletsel.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Zona, een pijnlijke ziekte
Reclame