backtotop

Zona en waterpokken: hetzelfde virus

Ontstaan van een zona

Reactivatie van het herpes zoster-virus

Een zona is het gevolg van een reactivatie van de infectie met het herpes zoster-virus, dat na de varicella jaren gesluimerd heeft in de zenuwknopen van onze gevoelszenuwen. Ons natuurlijk afweersysteem beschermt ons normaal tegen het risico op reactivatie. Maar met het ouder worden, neemt het immuunsysteem in kracht af, wat de kans op reactivatie verhoogt.

Reactivatiemechanisme van het virus

Het mechanisme waardoor het herpesvirus van slapende naar actieve toestand gebracht wordt, is niet helemaal opgehelderd. Na genezing van de zona, gaat het virus opnieuw in slapende toestand en blijft in het lichaam aanwezig. Herval van een zona is evenwel zeldzaam.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Ontstaan van een zona
Reclame