backtotop

Zona: een pijnlijke huidziekte

Zona

Het virus verantwoordelijk voor zona, het herpes zoster-virus, heeft een bijzondere eigenschap. Alleen mensen die als kind varicella of waterpokken gekregen hebben, kunnen een zona ontwikkelen. Het slapende virus kan op volwassen leeftijd wakker worden en zich opnieuw beginnen vermenigvuldigen.
Dit virus nestelt zich rond de zenuwbanen die de huid gevoelig maken. Zona is dus erg pijnlijk.  Maar het is vooral de pijn, die na het verdwijnen van de huidletsels aanhoudt, die zeer vervelend is.