backtotop

Woordenlijst

 • A
  • Aandrangsincontinentie

   Onvrijwillig urineverlies dat gepaard gaat met of onmiddellijk voorafgegaan wordt door een zeer hevige aandrang.

  • Aangeboren hartaandoening

   Hartaandoening die al bestaat bij de geboorte.

  • Abdominale obesitas

   Onvrijwillig urineverlies dat gepaard gaat met of onmiddellijk voorafgegaan wordt door een zeer hevige aandrang.

  • Acetylcholine

   Neurotransmitter waarvan de concentratie daalt bij Alzheimerpatiënten.

  • Acetylcholinesterase

   Enzym dat verantwoordelijk is voor de afbraak van acetylcholine.

  • Acrofobie

   Hoogtevrees.

  • Actinische keratose

   Precancereus huidletsel dat eruitziet als een klein, onregelmatig, wat roodachtig, roze, grijsachtig of bruin plekje dat zich in oppervlakte uitbreidt en tot twee centimeter dik kan zijn. Actinische keratosen worden met koude behandeld (cryotherapie), met elektrische stroom (elektrocoagulatie) of met een operatie.

  • Acuut myocardinfarct

   Medische term voor hartinfarct, verstopping van een kransslagader waardoor een deel van de hartspier afsterft.

  • Adenocarcinoom

   Kwaadaardige tumor die zich ontwikkelt vanuit de bekledende cellen van een klier (klierepitheel).

  • Adenomectomie

   Verwijdering van een adenoom (goedaardige hyperplasie), met behoud van het prostaatkapsel.

  • Adenomegalie

   Abnormaal gezwollen lymfeklier.

  • Adenopathie

   Abnormaal gezwollen lymfeklier.

  • Adjuvant

   Een behandeling die als doel heeft een andere behandeling te versterken ('adjuvare' is Latijn voor 'helpen').

  • Adjuvante behandeling

   Aanvullende behandeling na operatief verwijderen van het gezwel.

  • Afasie

   Taalstoornis, onvermogen om gedachten te verwoorden.

  • Agnosie

   Het niet meer herkennen van voorwerpen, een stoornis die geen verband houdt met een zintuiglijke of gevoelsstoornis.

  • Aids

   Gevorderd stadium van een hiv-besmetting, waarbij de eerste opportunistische infecties zich voordoen.

  • Akinesie

   Moeite om een beweging te starten.

  • Alfablokkers

   Geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van goedaardige prostaathyperplasie. Ze blokkeren de alfareceptoren, die de blaas doen ontspannen en de blaashals doen samentrekken.

  • Allergeen

   Omgevings- of voedingsbestanddeel dat een allergie kan veroorzaken.

  • Amenorroe

   geen menstruaties.

  • Aminozuren

   De elementaire bouwstenen van eiwitten, dewelke in feite een keten van aminozuren vormen.

  • Amnesie

   Neurologische stoornissen die zich uiten in een verminderd geheugen of in geheugenverlies.

  • Amyloïde plaques

   Letsels in de hersenen van alzheimerpatiënten die bestaan uit extracellulaire afzettingen waarvan het hoofdbestanddeel een eiwit is, bèta-amyloïde.

  • Anastomose

   Ingreep waarbij de twee uiteinden van de dikke darm weer aan elkaar worden gehecht, na verwijdering van een segment.

  • Anemie

   Daling van de hemoglobineconcentratie, doorgaans door een daling van de concentratie rode bloedcellen.

  • Anemie

   Stoornis die te wijten is aan de afname van het normale aantal rode bloedcellen in het bloed. Anemie kan tot uiting komen in vermoeidheid, bleekheid, kortademigheid bij inspanningen, hartkloppingen, duizeligheid...

  • Angina pectoris

   Hartlijden dat ontstaat door een verminderde bloedtoevoer via de kransslagaders. Het verdere stadium, waarbij de cellen afsterven, is een hartinfarct.

  • Angiogenese

   Fysiologisch mechanisme waarbij zich nieuwe bloedvaten ontwikkelen om een weefsel of een tumor te doorbloeden.

  • Angiopathie

   Ziekte van de bloedvaten.

  • Angor

   Drukkende pijn op de borst door een tekort aan zuurstof in de hartspier. Het verdere stadium, waarbij de cellen afsterven, is een hartinfarct.

  • Ankylosans

   Wat ankylose veroorzaakt. Van ankylose is sprake wanneer een gewricht volledig onbeweeglijk wordt. Het is het eindstadium van stijfheid, waarbij bewegen moeilijk is en/of de bewegingsvrijheid beperkt is.

  • Anovulatie

   tijdelijk of blijvend onvermogen van de eierstok om een vruchtbare eicel te produceren.

  • Anti-epilepticum

   Geneesmiddel tegen epilepsie. Sommige werken ook tegen neuropathische pijn.

  • Antiandrogenen

   Stoffen die de werking van testosteron verhinderen in de prostaatcellen. Antiandrogenen worden bij de start van de hormoontherapie meestal gecombineerd met LHRH-agonisten.

  • Anticholinergica

   Geneesmiddelen die onvrijwillige blaascontracties verminderen.

  • Antidepressivum

   Geneesmiddel tegen depressie en in de meeste gevallen tegen angststoornissen. Sommige kunnen ook als pijnstiller worden gebruikt bij neuropathische pijn.

  • Antigen

   Stof die een immunologische reactie uitlokt (productie van antilichamen of dodende cellen) tegen elk lichaam dat als gevaarlijk of gewoon als vreemd wordt beschouwd.

  • Antihistaminica

   Geneesmiddelen die de effecten van histamine bestrijden, een stof die in grote hoeveelheden vrijkomt bij een allergische reactie.

  • Antilichaam

   Eiwit dat aangemaakt wordt door sommige witte bloedcellen (plasmocyten) en dat immuniteit veroorzaakt.

  • Antipsychoticum

   Geneesmiddel dat ook bekend is onder de naam neurolepticum. Gebruikt bij de behandeling van psychosen, onder andere schizofrenie. Het verzwakt de psychotische symptomen, zoals hallucinaties.

  • Antipyreticum

   Een koortswerend middel.

  • Antistoffen

   Eiwitten die een belangrijke rol spelen in ons afweersysteem

  • Anus

   Orgaan aan het uiteinde van het rectum, dat uit spieren bestaat en de defecatie regelt door zich samen te trekken.

  • Apolipoproteïne E

   Eén van de bestanddelen die betrokken zijn bij het transport van cholesterol en triglyceriden in het bloed. ApoE wordt vooral geproduceerd door de hersenen en de lever.

  • Apraxie

   Neurologische stoornis die de complexe bewegingen aantast.

  • Arachnofobie

   Spinnenvrees.

  • Aromatase remmers

   Medicatie die de aanmaak van vrouwelijk hormoon in het lichaam verhindert.

  • Artralgie

   Gewrichtspijn.

  • Artritis

   Gewrichtsontsteking die eerst het synoviale membraan treft en zich vervolgens uitbreidt naar de rest van het gewricht.

  • Artroscopie

   Methode om in een gewricht te kijken en bepaalde letsels te behandelen.

  • Astma

   Ademhalingsziekte die gekenmerkt wordt door een samentrekking van de bronchiën, vaak als gevolg van een allergie, waardoor de patiënt ademhalingsproblemen krijgt.

  • Atheromateuze plaque

   Een geelachtige zone in een slagader bestaande uit vet, celafval, spiercellen, bindweefsel en bij ouderen soms ook calcium. Deze plaque vernauwt het bloedvat.

  • Atherosclerose

   Degeneratieve slagaderaandoening. De slagaders verharden, raken verstopt en dreigen plots volledig dicht te slibben, waardoor de organen niet langer van bloed worden voorzien en uiteindelijk afsterven.

  • Atopie

   Verschijnsel waarbij het immuunsysteem genetisch voorbestemd is om te overreageren tegen omgevings- of voedingsbestanddelen.

  • Aura

   Focale, goedaardige aantasting van de hersenen die bij sommige migrainelijders optreedt voor de hoofdpijn en die gekenmerkt wordt door gezichtsstoornissen, tintelingen …

  • Auto-immuunziekte

   Een ziekte waarbij het immuunsysteem de eigen lichaamsweefsels aanvalt of zelfs vernietigt, doordat het die volledig of gedeeltelijk als lichaamsvreemd beschouwt.

  • Autoantistoffen

   Antistoffen die normale structuren van ons lichaam aanvallen

  • Autonoom zenuwstelsel

   Regelt de onbewuste werking van onze lichaamsdelen, zoals het hartritme.

  • Axon

   Uitloper van het neuron die als verbinding dient met de andere neuronen. Als heuse elektrische kabel is het omgeven met myeline, als isolatiestof.

  • Azoöspermie

   geen zaadcellen in het zaadvocht.

 • B
  • baarmoeder

   de baarmoeder is een holle spier en het belangrijkste orgaan van het vrouwelijke voortplantingssysteem. Ze ontvangt de bevruchte  eicel en maakt zo de ontwikkeling van het embryo mogelijk.

  • baarmoederfibroom

   een baarmoederfibroom of vleesboom is een goedaardige tumor (geen kankergezwel) die zich ontwikkelt in de spierwand van de baarmoeder.

  • Baarmoederhalsslijm

   slijm in de baarmoederhals.

  • Baarmoedersynechie

   verkleving van de baarmoederwand.

  • Basaalcelcarcinoom

   Vorm van huidkanker.

  • Beenmerg

   Het sponsachtige weefsel dat zich in bepaalde botten van ons skelet bevindt. In het beenmerg worden de belangrijkste bloedcellen aangemaakt (rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes).

  • Bekkenbodem

   Het spierengeheel dat de bekkenorganen ondersteunt.

  • Benzodiazepines

   Klasse psychotrope geneesmiddelen die worden gebruikt om angstsymptomen (anxiolytica) of slaapstoornissen (hypnotica, slaapmiddelen) te verlichten. Deze middelen kunnen op termijn verslavend werken.

  • Bèta-amyloïde eiwit

   Eiwit dat verantwoordelijk is voor de vorming van amyloïde plaques.

  • Bevruchting

   ontmoeting tussen een eicel en een zaadcel.

  • Bewaarmethode door continue perfusie

   Bewaartechniek door continue micro-infusie van het transplantaat met een zuurstofhoudende oplossing. Hierdoor kan de bewaartijd 24 uur verlengd worden.

  • Bijbal

   langwerpig orgaantje achter de teelbal waar de spermatozoïden samenkomen en dan verder naar de zaadleider worden geleid.

  • Bindweefsel

   weefsel dat steun geeft aan de andere weefsels van het lichaam zodat die van voldoende energie worden voorzien. Het maakt deel uit van de mechanismen van ons immuunsysteem. Er bevinden zich bindweefsels in en tussen onze organen.

  • Biologische behandeling

   Behandeling uit de moleculaire biologie die op dezelfde manier werkt als de natuurlijk door het lichaam aangemaakte stoffen (antilichaampjes).

  • Biopsie

   Kleine ingreep waarbij er een stukje weefsel of een stukje van een gezwel wordt weggenomen voor microscopisch onderzoek.

  • Biopsie

   Wegnemen van een stukje orgaan voor microscopisch onderzoek.

  • Biotherapie

   Behandeling met substanties die immunologisch voorbestemd zijn om aandoeningen te behandelen. Bijvoorbeeld antilichamen tegen bepaalde cytokines zoals TNF-a.

  • Bipolair

   Wordt gezegd van een stemmingsstoornis waarbij depressieve periodes afwisselen met periodes van overdreven euforie.

  • Bipolaire stoornis type I

   Stemmingsstoornis gekenmerkt door de afwisseling van manische fases en depressieve fases. Vroeger bekend onder de term manisch-depressieve aandoening.

  • Bipolaire stoornis type II

   Stemmingsstoornis gekenmerkt door de afwisseling van hypomane fases en depressieve fases.

  • Blaaswand

   wand van de blaas.

  • Bloedklonter

   Kleine viskeuze massa voornamelijk bestaande uit fibrine (bloedeiwit), die zich vormt als reactie op een letsel aan een bloedvat om het wegvloeien te stoppen en een bloeding te voorkomen. 

  • Bloedplaatjes

   bloedcellen die een cruciale rol spelen bij bloedstolling (omzetting van vloeibaar bloed in een halfvaste geleiachtige massa).

  • Bloedstolling

   Het natuurlijk proces waarbij het bloed stolt en een bloeding stopt

  • Bloedtelling

   Bloedonderzoek om het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes in het bloed te bepalen.

  • Body Mass Index

   Methode om iemands gewicht te evalueren in verhouding tot zijn lengte. De BMI kan dus eventueel overgewicht opsporen. Hij wordt berekend door het gewicht (in kg) te delen door de lengte (in meter) in het kwadraat. We spreken van overgewicht bij een BMI van meer dan 25 en van zwaarlijvigheid (obesitas) bij een BMI van 30 en meer.

  • Borstamputatie

   Operatief verwijderen van de hele borst.

  • Botmineraal

   Verzamelnaam voor natuurlijke stoffen in het bot (zouten).

  • Botremodellering

   Het proces waarbij het materiaal waaruit botten bestaan vernietigd wordt door cellen die osteoclasten genoemd worden, waarna het onmiddellijk wordt heropgebouwd door osteoblasten. Botremodellering zorgt ervoor dat onze botten sterk blijven.

  • Bradykinesie

   Trager vrijwillige bewegingen kunnen uitvoeren, verminderde bewegingsomvang en moeite om deze bewegingen te starten.

  • BRCA

   Borstkankergen.

  • Bronchodilatator

   Geneesmiddel dat de bronchiënspieren doet ontspannen, waardoor hun diameter toeneemt en er makkelijker lucht doorkan. Ze worden meestal toegediend met een aërosol / puffer, of een inhalator, of in zeldzamer gevallen een vernevelaar.

  • Bronchus

   Luchtweg die vanaf de luchtpijp naar de longen gaat en zich daar vertakt in steeds kleinere takken. De bronchi vervoeren de lucht tot in de longblaasjes, waar de gasuitwisseling met het bloed gebeurt.

 • C
  • CA125

   Tumormerker die vaak gestoord is bij eierstokkanker. Maar die kan ook bij andere tumoren of zelfs goedaardige afwijkingen gestoord zijn.

  • Calcificatie

   afzetting van calcium in een orgaan.

  • Calcitonine

   een hormoon dat geproduceerd wordt door de schildklier en dat het calcium- en fosformetabolisme in het lichaam regelt. Het helpt het gehalte van die twee mineralen verminderen als het te hoog is.

  • Calcium

   Stof die vooral in melk en melkproducten zit, en noodzakelijk is voor het behoud van de botmassa.

  • Carcinogene stof

   een kankerverwekkende stof die leidt tot het ontstaan van kanker of het risico erop sterk doet stijgen.

  • Carcinoom

   Kwaadaardige tumor of kankerletsel dat zich ontwikkelt in de cellen  van de huid of van de slijmvliezen. Synonym: epithelioma.

  • Cardiovasculair

   betreft bloedvaten van het hart, maar ook bloedvaten elders in het lichaam (benen, hersenen …)

  • Catatonisch

   Houding van sommige schizofreniepatiënten, gekenmerkt door negativisme, isolement en passiviteit.

  • CD4-cellen

   HIV treft vooral de CD4-cellen. Een CD4-cel is een witte bloedcel die een belangrijke rol speelt in het afweersysteem. CD4-cellen worden ook wel T4-cellen genoemd.  

  • Cefalea

   Hoofdpijn.

  • Centraal zenuwstelsel

   Hersenen en ruggenmerg. Bestaan uit zenuwcellen die signalen doorgeven naar onder andere de spieren.

  • Cerebrovasculair accident

   Meestal beroerte genoemd. Dit uiterst ernstige accident wordt veroorzaakt door de onderbreking van de bloedcirculatie of door een hersenbloeding.

  • Cervicalgie

   Nekpijn bij nekartrose.

  • Chemotherapie

   Medicatie die de groei van kankercellen afremt of vernietigt.

  • Cholesterol

   Cholesterol is een soort vet, dat trouwens essentieel is voor het menselijk lichaam. Cholesterol is niet oplosbaar in water en komt in het bloed terecht door zich aan eiwitten te hechten. Het is het soort eiwitten dat hun gedrag bepaalt en 'goede' cholesterol onderscheidt van 'slechte'.

  • Cholinesteraseremmers

   Geneesmiddelen die de vernietiging van acetylcholine vertragen.

  • Chondrocyten

   Kraakbeencellen die zorgen voor de aanmaak van nieuw kraakbeen.

  • Chondrogenese

   Vorming van nieuw kraakbeen.

  • Chondrolyse

   Vernietiging van oud kraakbeen.

  • Cirrose

   Laatste fase van chronische leverziekten.

  • Coelioscopie

   Weinig invasieve operatietechniek waarbij een videocamera wordt ingebracht in de buikholte, met een zeer kleine insnijding.

  • Cognitief

   We spreken van cognitieve functies om de psychische functies te beschrijven die een rol spelen bij de processen van de perceptie, het geheugen, het redeneren en de besluitvorming.

  • Cognitieve gedragstherapie

   een cognitieve gedragstherapie werkt aan wat iemand denkt en weet over bepaalde dingen (zoals roken) om de daaraan gelinkte gewoonten te veranderen en/of te vervangen.  

  • Cognitieve stoornis

   probleem bij het verwerken van informatie (gesprekken, beelden, tekst…).

  • Colectomie

   Verwijdering van een colonsegment.

  • Colonkader

   Geheel van alle colonsegmenten.

  • Coloscopie

   Onderzoek van het colonkader met een soepele buis aan het uiteinde waarvan een camera wordt aangesloten. Met een coloscopie kan niet alleen de dikke darm onderzocht worden, maar kunnen ook biopten genomen worden of andere technische ingrepen gebeuren, zoals een polypectomie (verwijdering van poliepen).

  • Colostomie

   Chirurgische techniek waarbij de dikke darm en dus ook de stoelgang rechtstreeks verbonden worden met de huid.

  • Coma

   Toestand van diepe bewusteloosheid waarbij de patiënt niet gewekt kan worden.

  • Comorbiditeit

   Term die de aanwezigheid van een of meerdere stoornissen in combinatie met een primaire stoornis of aandoening beschrijft.

  • Complementsysteem

   Reeks eiwitten die instaan voor de verdediging tegen indringers (bacteriën, virussen, en andere lichaamsvreemde stoffen).

  • Complexe partiële aanval

   Focale aanval die gepaard gaat met een verminderd bewustzijn.

  • COMTi

   Klasse van geneesmiddelen die de werking van een enzym (Catéchol-O-Méthyltransférase) inhiberen (afremmen) dat verantwoordelijk is voor de afbraak van L-Dopa in het bloed. COMT-inhibitoren worden gecombineerd met L-Dopa en een DDCi.

  • Concrement

   Steenvorming in een orgaan, kanaal of klier.

  • Congenitaal

   aangeboren

  • Conisatie

   verwijdering van een gedeelte van de baarmoederhals (in de vorm van een kegel)

  • Contraceptie

   methode om een zwangerschap te voorkomen.

  • COPD

   Afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronisch Obstructief Longlijden). COPD is het gevolg van een geleidelijke en onomkeerbare vernauwing van de luchtwegen, waardoor het luchttransport van en naar de longen steeds moeilijker wordt. COPD 45 jaar) en wordt meestal veroorzaakt door langdurig roken.

  • Corticoïd

   Ontstekingsremmend geneesmiddel dat oraal, intraveneus of rectaal kan worden toegediend.

  • Corticoïde

   Krachtige ontstekingsremmer die lokaal wordt gebruikt bij de behandeling van psoriasis.

  • Corticosteroïden

   Cortisonderivaten.

  • Coxartrose

   Heupartrose.

  • Craniotabes

   verweking van de schedelbeenderen.

  • Creatinine

   Afbraakproduct van eiwitten in vlees uit de voeding en in de eigen spieren. Creatinine wordt door de nieren verwijderd, en de concentratie stijgt in het bloed bij nierfalen.

  • Crohn

   De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van de ingewanden. De symptomen zijn: diarree, buikpijn, gewichtsverlies en koorts.

  • Cryotherapie

   Behandeling door koude (in de vorm van ijs, bevroren chemische pakketjes of gas). De techniek dient om via bevriezing kleine goedaardige huidletsels te vernietigen.

  • Cryptogeen

   Met onbekende oorzaak.

  • Culdoscopie

   techniek om de buikholte in beeld te brengen via de douglasholte (omslag van het buikvlies tussen de baarmoeder en de endeldarm).

  • Curatieve behandeling

   Behandeling die erop gericht is de tumor volledig te verwijderen om te genezen.

  • Curettage

   ingreep om een al dan niet evoluerende zwangerschap of abnormale inhoud uit de baarmoeder te verwijderen.

  • Curietherapie

   Variant op radiotherapie, met vezels die gammastralen uitzenden die rechtstreeks het orgaan bestralen.

  • Cushing

   Verzameling van klinische tekens en symptomen die veroorzaakt wordt door een te hoog cortisolgehalte in het bloed. Het langdurig verhoogde cortisol en de langdurig verhoogde insuline zorgen samen voor een abnormale verdeling van het lichaamsvet. Een continu verhoogde productie van insuline leidt uiteindelijk ook vaak tot suikerziekte.

  • CVA

   Cerebrovasculair accident, meestal beroerte genoemd. Dit uiterst ernstige accident wordt veroorzaakt door de onderbreking van de bloedcirculatie of door een hersenbloeding.

  • Cytokine

   Prikkelend ontstekingseiwit.

  • Cytopunctie

   Wegnemen van cellen om een diagnose te stellen aan de hand van microscopisch onderzoek.

 • D
  • Dapoxetine

   geneesmiddel uit de groep van de serotonineheropnameremmers dat de zaadlozing uitstelt.

  • Darmresectie

   Chirurgische verwijdering van een deel van de darm.

  • DDCi

   Geneesmiddel dat de afbraak van L-Dopa in het bloed inhibeert door middel van een enzym (dopadecarboxylase).

  • Deficit

   Verlies van een bepaalde vaardigheid, bijvoorbeeld het vermogen om te spreken, te lopen, een lidmaat te bewegen, pijn te voelen…

  • Delirium

   Denkstoornis die gekenmerkt wordt door waanideeën. De patiënt is er echter absoluut van overtuigd dat zijn ideeën kloppen.

  • Dementie

   Degeneratieve ziekte die gekenmerkt wordt door gedragsstoornissen en een achteruitgang van de intellectuele functies.

  • Densitometrie

   Onderzoek om osteoporose te diagnosticeren.

  • Depressie

   Stemmingstoestand die gekenmerkt wordt door een verlies van motivatie of levensdrang. De meest kenmerkende symptomen zijn hopeloosheid, moedeloosheid, verlies van eigenwaarde, vermoeidheid, triestheid, negatieve en donkere gedachten of zelfmoordplannen.

  • Dermatitis

   Huidontsteking.

  • Dermatoscoop

   Vergrootglas met ingebouwde verlichtingsbron voor onderzoek van de huid.

  • Desensibilisatie

   Een allergie is een buitengewone reactie op een bepaalde stof. Het organisme begint daarbij overmatig een bepaald antilichaam te produceren om zich te verdedigen tegen een vermeend gevaar. Bij desensibilisatie wordt het organisme geleidelijk vertrouwd gemaakt met het allergeen in kwestie, om die buitengewone reactie te vermijden.

  • Detrusor

   Spier van de blaaswand. Zorgt ervoor dat de blaas zich kan vullen als hij zich ontspant en zich kan ledigen als hij samentrekt.

  • Diabetes

   Verhoging van het suikergehalte (glucose) in het bloed door een te lage insulineproductie en/of de ontwikkeling van insulineresistentie.

  • Dialyse

   Behandelingstechniek gebruikt bij nierfalen om de werking van de nieren na te bootsen; ook kunstnier genoemd.

  • Diastolische bloeddruk

   Druk op de slagaderwand tussen twee hartcontracties, op het ogenblik dat het hart zich ontspant en zich vult met bloed.

  • Dilatatieve en hypertrofische cardiomyopathie

   Hartziekte die het hartspierweefsel aantast, waarbij een vermindering van het samentrekkend vermogen van het hart, een verwijding van de hartkamers en een abnormale verdikking van de wand worden vastgesteld.

  • Dimerisatie

   Samenkomen van twee moleculen met een vergelijkbare structuur (zoals de receptoren van de EGFR-familie) die een homodimeer (dezelfde moleculen) of een heterodimeer (verschillende moleculen) vormen.

  • Dizygoot

   Wordt gezegd van een twee-eiige tweeling.

  • DNA

   DNA bevat alle informatie nodig voor de ontwikkeling en werking van het organisme. Alle cellen van ons organisme bevatten DNA.

  • Doelgerichte behandeling

   Behandeling die specifiek op de kankercellen is gericht en de normale cellen spaart.

  • Doelorganen

   Hypertensie beschadigt sommige organen op een sluipende manier: de slagaders, de hersenen, het hart, de nieren en de ogen.

  • Dominante overerving

   ziekte die zich ontwikkelt door de overerving van een foutief gen van één van beide ouders.

  • Donor

   Iemand die bloed of een orgaan voor transplantatie afstaat.

  • Dopamine

   Dopamine is één van de talrijke neurotransmitters die circuleren in de hersenen. Een neurotransmitter is een stof die afgegeven wordt door de zenuwcellen en dient om informatie door te geven.

  • Dopamine agonisten

   Klasse van geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Ze stimuleren de dopaminerge receptoren van de neuronen.

  • Dunne darm

   Deel van de darm tussen de maag en de dikke darm.

  • Dysautonomie

   Aandoening van het zogeheten autonome zenuwstelsel, dat in het bijzonder de spieren van de spijsvertering, de blaas en de bloedvaten stuurt. Dysautonome stoornissen veroorzaken diarree, constipatie, daling van de bloeddruk…

  • Dysovulatie

   afwijking van de eisprong.

  • Dysplasie

   Precancereuze ontaarding van de cel.

  • Dyspneu

   Gevoel van kortademigheid.

  • Dysurie

   Moeite om de blaas te ledigen, als gevolg van een subvesicale obstructie.

 • E
  • Ecchymose

   Onderhuidse bloedcollectie

  • Echografie

   Brengt door middel van geluidsgolven het te onderzoeken lichaamsdeel in beeld.

  • Eczeem

   Synoniem van atopische dermatitis.

  • EEG

   Elektro-encefalogram. Meet de elektrische activiteit van de hersenschors (cortex).

  • Eenheid alcohol

   de hoeveelheid zuivere alcohol die in een alcoholische drank zit. Een eenheid komt over het algemeen overeen met 10 gram zuivere alcohol. Een glas alcoholische drank geserveerd in een standaardglas komt overeen met een alcoholeenheid.

  • Eenvoudige partiële aanval

   Focale aanval die geen bewustzijnsverandering veroorzaakt.

  • Eicel

   Geslachtscel of vrouwelijke gameet, bevat de helft van de chromosomen van de moeder. Na de uitdrijving door de eierstok is de eicel slechts 24 uur vruchtbaar tijdens de afdaling in de eileider. Wanneer een bevruchting heeft plaatsgevonden, spreken we van ovule (of ei).

  • eierstokken

   de eierstokken maken deel uit van het vrouwelijke voortplantingssysteem. Er zijn twee eierstokken. Ze bevinden zich elk aan weerszijden van de baarmoeder en zijn ermee verbonden door de eileiders. Hun belangrijkste functie is de productie van de eicellen en de vrouwelijke geslachtshormonen.

  • Eiwit

   Grote molecule die uit aminozuren bestaat. Is een essentieel bestanddeel van het menselijk lichaam.

  • Elektro-encefalogram

   Registratie van de elektrische hersenactiviteit.

  • Elektrocardiogram

   Pijnloos onderzoek dat de elektrische activiteit van het hart registreert. Controleert de regelmaat van het hartritme, gaat na of er sprake is van hypertrofie van sommige delen van het hart en/of van tekenen van myocardischemie te wijten aan een vernauwing van de kransslagaders.

  • Elektroconvulsietherapie

   Behandeling van ernstige vormen van depressie met elektroshocks.

  • Embryo

   product van de bevruchting.

  • Emfyseem

   Longaandoening, gekenmerkt door een uitzetting van de longblaasjes en een vernietiging van hun wand. Dat is vooral het geval bij COPD (chronische obstructieve bronchopneumopathie of chronisch obstructief longlijden).

  • Emfyseem

   Aantasting van het elastische longweefsel (de lucht blijft gedeeltelijk in de longen zitten) en vernietiging van de longblaasjes, d.w.z. de eenheden die voor de gasuitwisselingen zorgen tussen het bloed en de lucht (zuurstoftoevoer naar het bloed, eliminatie van koolzuurgas).

  • Endocriene klier

   klier die stoffen (hormonen) produceert en ze afstaat aan de bloedbanen.

  • Endocriene verstoorders

   niet-hormonale stoffen in het milieu die de normale hormonale werking verstoren.

  • Endometrioom

   endometriosecyste in de eierstok.

  • Endometriose

   ziekte die gekenmerkt wordt door endometriumklieren buiten de baarmoederholte.

  • Endometrium

   Een sterk doorbloed weefsel dat de binnenzijde van de baarmoeder bekleedt. Dit weefsel wordt tijdens elke menstruatiecyclus dikker om eventueel een embryo te ontvangen. Als op het einde van de menstruatiecyclus geen embryo is ingenesteld, zal een groot deel van het baarmoederslijmvlies zich losmaken, en zo de menstruatie vormen.

  • Endoscoop

   Soepele optische buis uitgerust met verlichting en aan het eind verbonden met een kleine camera. De endoscoop wordt ingebracht in het lichaam om een endoscopie uit te voeren, dit is een onderzoek waarbij de arts de binnenkant van een orgaan, een buis of een holte kan bekijken.

  • Endoscopie

   visueel onderzoek van de binnenkant van een orgaan of een holte via inbrenging in het lichaam van een flexibel optisch buisje dat uitgerust is met een verlichtingssysteem en verbonden is met een videocamera.

  • Endothelinereceptorantagonist

   Geneesmiddel dat specifiek gericht is tegen de mechanismen die leiden tot de ontwikkeling van pulmonale arteriële hypertensie.

  • Enthese

   Aanhechtingspunt van een pees of een ligament aan het bot.

  • Enthesitis

   Ontsteking van een enthese.

  • Enzym

   eiwit dat chemische processen versnelt in een organisme.

  • Enzyminductor

   Geneesmiddel dat de synthese van de leverenzymen bevordert die een rol spelen bij de metabolisatie (uitscheiding) van geneesmiddelen.

  • Epididymis

   Bijbal, uitscheidingskanaal van de teelbal.

  • Epilepsiehaard

   Zone in de hersenschors die de focale aanval veroorzaakt.

  • Epileptogeen

   Wat epilepsieaanvallen bevordert.

  • Episodisch geheugen

   Geheel van herinneringen aan persoonlijk beleefde episodes of aan informatie die werd opgenomen in een precieze tijd-ruimtecontext.

  • Epitheel

   Geheel van cellulair weefsel dat het oppervlak van organen bedekt, zowel aan de buitenkant (huid, slijmvlies van de natuurlijke lichaamsopeningen) als aan de binnenkant (holtes van het hart, het spijsverteringssysteem enz.).

  • Epitheelweefsel

   zie epitheel.

  • Erectiele disfunctie

   het moeilijk kunnen krijgen en houden van een erectie.

  • Erectiepillen

   Benaming van fosfodiësterase type 5-remmers, ook PDE5-remmers genoemd (Cialis®, Levitra® en Viagra®). Hun toediening brengt immers alleen een erectie teweeg als de patiënt ook seksueel opgewonden is.

  • Erectiestoornissen

   Blijvend onvermogen om een voldoende stevige erectie te krijgen of te behouden voor een bevredigende seksuele activiteit. Deze definitie houdt rekening met de bevrediging van beide partners.

  • Eructatie

   Uitstoten van lucht, zonder maaginhoud.

  • Erytheem

   Rode plek op de huid.

  • Erythrodermie

   Ontstekingsziekte van de huid met aantasting van het volledige lichaam.

  • Erythrodermische psoriasis

   Psoriasis die meer dan 90% van het huidoppervlak aantast. Bij deze gegeneraliseerde vorm is een ziekenhuisopname vaak noodzakelijk.

  • Erytrofobie

   Bloosangst.

  • Erytropoëtine

   Door de nieren aangemaakt hormoon dat de vorming van rode bloedcellen stimuleert. Een tekort leidt tot anemie.

  • Essentiële hypertensie

   In de overgrote meerderheid van de gevallen (95%) wordt er een specifieke aandoening opgespoord die de arteriële hypertensie kan verklaren. We spreken dan van essentiële of primaire hypertensie.

  • ESW

   Een secondewaarde. Eén van de ademhalingsparameters die aangetast zijn bij een obstructiestoornis.

  • Exacerbatie

   Aanval waarbij alle symptomen verergeren. Kan dodelijk zijn en is bijzonder belastend voor de patiënt.

  • Excisie

   Uitsnijding.

  • Exocriene pancreasinsufficiëntie

   Exocriene pancreasinsufficiëntie ontstaat als de pancreas zijn exocriene functie - de productie van spijsverteringsenzymen - niet meer naar behoren kan vervullen.

  • Expectoratie

   Ophoesten van slijm (fluimen).

  • Extra-uteriene zwangerschap

   zwangerschap buiten de baarmoeder.

 • F
  • Familiaire adenomateuze polyposis

   erfelijke aandoening die gekenmerkt wordt door de ontwikkeling, vanaf de adolescentie en de jongvolwassenheid, van honderden, zelfs duizenden poliepen op de binnenwand van de dikke darm en het rectum. Het belangrijkste risico hierbij is wel dat een van die talloze poliepen kan uitgroeien tot een kwaadaardig gezwel.

  • Fibroadenoom

   Goedaardig borstgezwel.

  • FIGO-classificatie

   Internationaal systeem om het stadium van een welbepaalde kanker eenduidig weer te geven.

  • FISH (fluorescentie-in-situhybridisatie)

   Techniek uit de moleculaire biologie die sondes gebruikt waarop een fluorescerende merkstof is aangebracht.

  • Fistel

   Abnormale verbinding tussen twee aangrenzende organen.

  • Flagellum

   zweepdraad, aanhangsel waarmee een cel, bijvoorbeeld een zaadcel, zich kan voortbewegen.

  • Follikel

   Bevindt zich in de eierstok en bestaat uit celaggregaten die een sferische structuur vormen. Hij bevat de eicel die zich bij de ovulatie zal losmaken.

  • Follikels

   structuren in de vorm van zakjes die zich in de eierstokken bevinden, waarin zich de eicellen ontwikkelen. Ze evolueren in de loop van de tijd en maken verschillende stadia door: primordiaal, primair, secundair, preantraal, antraal en De Graaf.

  • Follow-up

   Opvolging, voortgezette observatie

  • Fosfaat

   chemische verbinding van één molecule fosfor en vier moleculen zuurstof, die zich met andere moleculen kan binden.

  • Fosfatase

   enzym dat een rol speelt in de fosforstofwisseling.

  • Fosfo-ethanolamine

   chemische verbinding van fosfaat en ethanolamine; zit in bepaalde fosfolipiden die een essentieel bestanddeel zijn van celmembranen.

  • Fosfodiësterasen

   Enzymen die GMPc afbreken, een stof die de gladde spieren in de bloedvaten of tussen de holten van de zwellichamen doet verslappen. Erectiepillen remmen deze enzymen af.

  • Fotosensibiliserend

   Wordt gezegd van een medicijn dat de gevoeligheid van de huid voor ultraviolette straling versterkt.

  • Frax

   Fractuur risico assessment tool. Het model, ‘Frax’ genoemd, vermeldt in een percentage hoe groot tijdens de tien volgende jaren het risico zal zijn op een fractuur door aanzienlijke osteoporose (dijbeen, pols, bovenarmbeen, inzakking van de wervels).

  • FSH

   Het follikelstimulerend hormoon wordt aangemaakt door de hypofyse. Bij de vrouw zorgt het hoofdzakelijk voor de ontwikkeling van ovariële follikels, bij de man speelt dit hormoon een rol bij de spermatogenese (vorming van spermatozoïden).

  • Functionele ademtest

   Synoniem van spirometrie. Pijnloos medisch onderzoek waarbij alle ademvolumes en -debieten bij het in- en uitademen geëvalueerd worden. Op die manier kunnen zogenaamde obstructieve stoornissen opgespoord worden waarbij de debieten.

  • Fungaal

   Veroorzaakt door een schimmel.

 • G
  • Gal

   Dikke vloeistof die afgescheiden wordt door de lever, opgeslagen wordt in de galblaas en tijdens de maaltijd uitgescheiden wordt in de twaalfvingerige darm.

  • Gastrectomie

   Verwijdering van de maag. Een gastrectomie kan totaal of partieel zijn.

  • Gastroscopie

   Endoscopisch maagonderzoek.

  • Gedragsstoornis

   Psychiatrische afwijking in de kindertijd die gekenmerkt wordt door agressief, gewelddadig gedrag en in de regel ook door het overtreden van sociale regels. Verschilt van sommige gedragingen door zijn indringend en permanent karakter.

  • Gedragstherapie

   Psychotherapie die gedragsverandering wil teweegbrengen door in te werken op gedragingen en eraan gekoppelde gedachten (cognities) (cognitieve gedragstherapie).

  • Geel lichaam

   Het resultaat van de omvorming van de follikel van De Graaf (rijpe follikel binnen in de eierstok) na uitdrijving van de eicel tijdens de ovulatie. Het gele lichaam vormt zich in de tweede helft van de menstruatiecyclus en scheidt progesteron af. In afwezigheid van zwangerschap zal het gele lichaam degenereren en begint de menstruatie, het begin van een nieuwe cyclus.

  • Geglyceerd hemoglobine

   Deze molecule geeft een goed beeld over het bloedsuikergehalte van de afgelopen drie maanden.

  • Geheugen

   het vermogen om informatie op te slaan, te bewaren en later opnieuw te gebruiken door het herkennen van informatie (recognitie) of het actief uit het geheugen opdiepen van informatie (reproductie).

  • Geleidingssnelheid

   Meting van de snelheid waarmee de elektriciteit door de zenuwen gaat. De snelheid vertraagt in geval van polyneuropathie.

  • Gen

   Stuk van een DNA-keten (DNA = desoxy ribonucleïne zuur). DNA is de informatiedrager die noodzakelijk is voor de eiwitsynthese. DNA zit in al onze lichaamscellen.

  • Geneesmiddelenmisbruik

   Overmatig gebruik van geneesmiddelen dat tot gewenning leidt en chronische hoofdpijn veroorzaakt.

  • Gesteeld fibroom

   fibroom dat zich ofwel uitwendig ofwel inwendig aan de oppervlakte van de baarmoeder bevindt en slechts vasthangt met een dun steeltje dat lijkt op een streng.

  • Gevasculariseerd

   Wordt gezegd van organen die voorzien zijn van bloedvaten (aders, slagaders en haarvaten).

  • Gevoeligheid van de tastzin

   De gevoeligheid wisselt af in geval van neuropathie. Bijvoorbeeld het gevoel dat u op watten stapt of kousen aanuw voeten draagt.

  • Gewricht

   Structuur die de botten samenhoudt en beweging mogelijk maakt.

  • Globaal cardiovasculair risico

   Vloeit voort uit de aanwezigheid van de verschillende cardiovasculaire risicofactoren. Wordt gedefinieerd door de kans op een fatale plotse aandoening van het hart- of vaatstelsel in de loop van de komende tien jaar.

  • Glucagon

   Hormoon dat de pancreas afscheidt en dat het suikergehalte in het bloed verhoogt.

  • Glucose

   Ook druivensuiker genoemd, een essentiële brandstof voor het menselijk lichaam, die snel in het bloed kan worden opgenomen.

  • Glutamaat

   Neurotransmitter waarvan het gehalte te hoog ligt bij alzheimerpatiënten.

  • Glycemie

   Bloedsuikerspiegel.

  • GnRH

   hormoon dat wordt geproduceerd door de hypothalamus.

  • Goiter

   vergroting van de schildklieromvang.

  • Gonadotrofine

   hormoon dat wordt geproduceerd door de hypofyse.

  • Gonartrose

   Knieartrose.

  • Gynaecomastie

   Opzwelling van de borstklier bij mannen.

 • H
  • Hallucinatie

   Waarnemingsstoornis die optreedt zonder echte prikkels van buitenaf. Een hallucinatie wordt vaak omschreven als een 'perceptie zonder voorwerp'.

  • Handicap

   Gevolg van de deficits voor de lichaamsfuncties van de patiënt, rekening houdend met externe factoren. Eenzelfde deficit kan min of meer invaliderend zijn, naargelang de omgeving van de patiënt is aangepast. Een beenverlamming kan de patiënt verhinderen om te lopen. De handicap die voortvloeit uit dat deficit, wordt verminderd door op krukken te lopen.

  • Hartaandoening

   Erectiepillen zijn gecontraindiceerd bij recente of zich ontwikkelende cardiale of cerebrovasculaire accidenten (beroerte of hersentrombose) en als seks te belastend is voor het hart.

  • Hartechografie

   Beeldvormingstechniek gebaseerd op ultrasonen. Brengt de verschillende delen van het hart in beeld en meet hun afmetingen en de dikte van de hartspier. De dopplertechnologie meet bovendien ook de bloedstromen. Ze wordt ook toegepast op de slagaders als hun doordringbaarheid moet worden nagegaan.

  • Hartinsufficiëntie

   Gevorderd stadium van hartbeschadiging waarbij het hart er niet meer in slaagt zijn pompfunctie op een adequate manier te vervullen.

  • HbA1c

   Geglyceerd hemoglobine, wordt gemeten bij een bloedafname en geeft een goed beeld over het bloedsuikergehalte van de voorbije twee tot drie maanden.

  • HDL-cholesterol

   High Density Lipoprotein-cholesterol, transporteiwit (lipoproteïne) dat overtollig cholesterol in het bloed bindt en afvoert naar de lever; ‘goede’cholesterol.

    

  • Hematemesis

   Bloedbraken.

  • Hemodialyse

   Gebruik van een apparaat om de afvalstoffen uit het bloed te filteren bij mensen met nierinsufficiëntie.

  • Hemoglobine

   Eiwit in de rode bloedcel dat zuurstof transporteert.

  • Hemolyse

   Vernietiging van rode bloedcellen in de bloedvaten.

  • Hemolytische anemie

   Bloedarmoede waarbij de rode bloedcellen worden vernietigd vóór het verstrijken van hun normale levensduur.

  • Hepatomegalie

   Vergrote lever.

  • HER2/neu eiwit

   Eiwit dat bij 15 à 25% van de patiënten met borstkanker overmatig wordt aangemaakt.

  • Hersenschors

   Laag neuronen die het hersenoppervlak bekleden. In de hersenschors (of cortex) bevinden zich de hogere hersenfuncties.

  • Herval

   Het opnieuw opflakkeren van de verschijnselen van een ziekte, nadat ze genezen leek.

  • Heterotopische transplantatie

   Transplantatie die uitgevoerd wordt op een verschillende anatomische locatie, bijvoorbeeld een niertransplantatie in de onderbuik, waarbij het falende orgaan ter plaatse kan worden gelaten.

  • Hiv

   Humaan immunodeciciëntievirus, virus dat aids veroorzaakt.

  • Hoge bloeddruk

   Te hoge druk in de slagaders (meer dan 140 mm kwik voor de 'bovendruk' (systolische bloeddruk) of meer dan 90 mm kwik voor de 'onderdruk' (diastolische bloeddruk).

  • Homozygoot

   Wordt gezegd van een eeneiige twee­ling.

  • Hormonale substitutie

   Hormoonvervangende therapie tijdens de menopauze.

  • Hormoongevoelig

   Wordt gezegd van een kanker die hormoonreceptoren bevat en die goed reageert op hormoontherapie.

  • Hormoongevoelige tumor

   Aanwezigheid van hormoonreceptoren of hormoonbindingsplaatsen ter hoogte van de cel.

  • Hühnertest

   test om aanwezigheid van zaadcellen in het baarmoederhalsslijm te evalueren.

  • Huismijten

   Dermatofagoïden die zowat overal in huis leven, vooral op plaatsen waar ze eten vinden (in stof ) en waar ze zich kunnen voortplanten (vocht). Ze nestelen zich het liefst in tapijten, meubelbekledingen, gordijnen en vooral matrassen en hoofdkussens. De uitwerpselen van huismijten bevatten allergiserende eiwitten die voortdurend in de lucht zweven.

  • Humaan papillomavirus

   Seksueel overdraagbaar virus dat diverse huidletsels en slijmvliesletsels veroorzaakt en een rol speelt in het ontstaan van baarmoederhalskanker en anale kanker.

  • Hydroxyapatiet

   botmineraal, bestaat vooral uit calciumfosfaat.

  • Hyperandrogenisme

   Overmaat aan androgenen of mannelijke hormonen, waarvan testosteron het best bekend is. Hyperandrogenisme kan verantwoordelijk zijn voor een toename van de lichaamsbeharing, acne, cyclusstoornissen en tekens van virilisatie.

  • Hypercalcemie

   Calciumgehalte in het bloed hoger dan normaal. Hypercalciëmie kan tot uiting komen in eetlustverlies, misselijkheid, dehydratatie en dorst, vermoeidheid, verzwakte spieren, spijsverterings- en bewustzijnsproblemen...

  • Hypercholesterolemie

   Verhoogd cholesterolgehalte in het bloed.

  • Hyperglycemie

   Verhoogde bloedsuikerspiegel.

  • Hyperplasie

   Toename van het volume van een orgaan of een deel van een orgaan door abnormale celwoekering.

  • Hyperreactiviteit

   Abnormale reactie van de bronchusspier op fysiologische prikkels zoals kou of inspanning. Wordt veroorzaakt door een ontsteking van de bronchiën.

  • Hypertensieopstoot

   Crisis waarbij de bloeddruk plots stijgt tot zeer hoge waarden, vaak boven de 200 mmHg.

  • Hypofarynx

   het onderste deel van de keelholte, achter de epiglottis. De hypofarynx zorgt voor de afsluiting van het strottenhoofd tijdens het slikken.

  • Hypofosfatasemie

   te lage bloedspiegel aan alkalisch fosfatase.

  • Hypofosfatasie

   aangeboren stofwisselingsstoornis door gebrek aan alkalisch fosfatase.

  • Hypofyse

   Endocriene hersenklier.

  • Hypogammaglobulinemie

   Tekort aan antistoffen.

  • Hypoglycemie

   Verlaagde bloedsuikerspiegel.

  • Hypomanie

   Toestand van een uitgelaten stemming met matige intensiteit.

  • Hypothalamus

   Deel van de hersenen dat onder meer de werking van de hypofyse regelt.

  • Hysterosalpingografie

   radiografie van de baarmoeder en de eileiders.

  • Hysteroscopie

   Medisch onderzoek waarbij een dunne buis die is uitgerust met een kleine camera via de vagina wordt ingebracht om de binnenkant van de baarmoederholte te bekijken. Door dit buisje wordt vocht of gas in de baarmoeder gebracht om ze te doen uitzetten en beter te kunnen onderzoeken.

 • I
  • Idiopathisch

   Niet veroorzaakt door een andere medische aandoening of door de inname van geneesmiddelen.

  • IHC (immunohistochemie)

   Kleuringstechniek om een weefselcoupe onder de microscoop te onderzoeken en een welbepaald eiwit op te sporen door middel van een antilichaam. Het eiwit wordt zichtbaar dankzij een specifieke merkstof, bijvoorbeeld een fluorescerend product.

  • Ileum

   Uiteinde van de dunne darm.

  • Immunodeficiëntie

   Verzwakking van het immuunsysteem van het organisme.

  • Immunoglobulinen

   Antilichamen die aangemaakt worden door de plasmacellen en die een rol spelen in ons afweersysteem.

  • Immunologie

   Wetenschap die het immuunsysteem bestudeert, het afweersysteem van het organisme tegen voor het lichaam vreemde stoffen; dit is een complex systeem waarin specifieke cellen en antilichamen een rol spelen.

  • Immunosuppressivum

   geneesmiddel dat de afweerreacties van het lichaam tegen een antigeen (vreemd lichaam dat in het lichaam dringt) onderdrukt of vermindert.

  • Immunotherapie

   Therapie gebaseerd op de toediening van antistoffen die specifiek gericht zijn tegen de kankercellen.

  • Immuunreconstitutiesyndroom

   Een verergering van de symptomen, die zich kan voordoen bij het begin van een antiretrovirale therapie (ART).

  • Immuunsysteem

   Systeem dat alle afweermechanismen van het lichaam omvat tegen wat het als vreemde indringers beschouwt: bacteriën, virussen,…

  • Immuunsysteem

   Systeem waarmee het organisme zich verdedigt, onder meer via de lymfocyten (witte bloedcellen).

  • Implanteerbare injectiekamer

   Kein doosje dat onder de huid wordt geplaatst, doorgaans onder het sleutelbeen, en via een soepel en dun buisje verbonden is met een ader. Via de implanteerbare injectiekamer kan een infuus met chemotherapie (en andere geneesmiddelen) worden toegediend zonder de aders te irriteren of mogelijk een lek te veroorzaken. Ook kan gemakkelijk bloed worden afgenomen. We noemen die kamer dikwijls ‘poort’ of Port-à-Cath® (handelsmerk).

  • Incidentie

   Aantal nieuwe ziektegevallen per jaar.

  • Infarct

   Onderbreking van de bloedcirculatie, waardoor de weefsels in het betrokken gebied afsterven. Kan het hart treffen (hartinfarct), de hersenen (cerebrovasculair accident) of een ander lichaamsdeel.

  • Inflammatoir

   Gekenmerkt door een ontsteking met tekens zoals roodheid, warmte en zwelling.

  • Inhalator

   Toestel om de geneesmiddelen rechtstreeks in de bronchiën te brengen.

  • Innesteling

   inplanting.

  • Inplanting

   innesteling (van het embryo).

  • Inslerscore

   score om de kwaliteit van het baarmoederhalsslijm te evalueren.

  • Inspanningsproef

   Deze test op een hometrainer of – in zeldzamer gevallen – op een loopband evalueert de reactie van het cardiovasculaire systeem op inspanningen en brengt op die manier eventuele geruisloze hartafwijkingen aan het licht in rust (symptomen of afwijkingen op het ECG). De proef kan een slechte doorbloeding van een deel van het hart opsporen bij inspanning, als gevolg van een vernauwing van de kransslagaders. Hij is ook nuttig om het inspanningsvermogen te evalueren na een hartaccident of bij personen die na hun 40ste opnieuw willen sporten.

  • Insuline

   Een eiwit met een bloedsuikerverlagend effect, afgescheiden door de pancreas.

    

  • Insulineresistentie

   Het ongevoelig worden van de lichaamscellen aan insuline.

  • Interleukine

   Molecule die deel uitmaakt van cytokinen (kleine eiwitten). Een interleukine komt tot stand tijdens een ontstekingsreactie, wordt afgescheiden door lymfocyten of door macrofagen en is actief als boodschapper bij de communicatie tussen de cellen van het immuunsysteem. In de internationale nomenclatuur worden interleukines genoteerd als ‘IL’, gevolgd door een nummer van 1 tot 21.

  • Intraveneus infuus

   Er wordt een katheter in een ader ingebracht om geneesmiddelen rechtstreeks in het bloed toe te dienen.

 • K
  • Katheter

   Buisje in soepele kunststof dat door de huid in een bloedvat of lichaamsholte (bv. de buik) wordt geplaatst.

  • Keratine

   Vezelig eiwit in huidcellen, nagels, haren.

  • Keratinocyten

   De cellen waaruit de bovenste huidlaag (epidermis) is opgebouwd en die zich normaal gemiddeld om de 28 dagen vernieuwen.

  • Keratinocyten

   Huidcellen die keratine opstapelen.

  • Keto-acidose

   Gevaarlijke diabetesverwikkeling waarbij de hyperglycemie gepaard gaat met verzuring van het lichaam; te wijten aan insulinegebrek (zie type 1 diabetes).

  • Kiemen

   microbiële micro-organismen die ziekten veroorzaken.

  • Kinderneuroloog

   Arts die gespecialiseerd is in neurologische aandoeningen bij kinderen.

  • Kinderpsychiater

   Psychiater die gespecialiseerd is in psychiatrische stoornissen bij kinderen en adolescenten.

  • Knobbel

   afgeronde tumor die zich ontwikkelt op het oppervlak van een orgaan of weefsel. Een knobbel kan goedaardig of kwaadaardig zijn.

  • Knobbels van Bouchard

   Typische vervormingen aan de gewrichten van de middenkootjes.

  • Knobbels van Heberden

   Vervormingen aan de gewrichten van de vingertoppen (eindkootjes).

  • Koebnerfenomeen

   Verschijnsel waarbij verwonding van de opperhuid psoriasis uitlokt.

  • Kraakbeen

   Kraakbeen is een speciale vorm van bindweefsel met een elastisch karakter. Het bedekt het uiteinde van de botten, ter hoogte van de gewrichten.

  • Kransslagader

   Twee slagaders die opstijgen uit de aorta en de hartspier van bloed voorzien.

 • L
  • Laparoscopie

   Kijkoperatie waarbij de buikholte met gas wordt opgeblazen om dan via kleine incisies instrumenten en een kijkbuis in te brengen.

  • LDL-cholesterol

   Low Density Lipoprotein-cholesterol, transporteiwit (lipoproteïne) dat cholesterol bindt en afzet in de vaatwand; ‘slechte’ cholesterol.

  • Leerstoornissen

   Geheel van dysfuncties die veroorzaakt worden door problemen om informatie te verwerken. Leerstoornissen uiten zich in achterstand bij of problemen met lezen, schrijven en/of rekenen.

  • Leukopenie

   Daling van het aantal witte bloedcellen.

  • Lewy-body-dementie

   vorm van dementie met symptomen die doen denken aan zowel de ziekte van Alzheimer als de ziekte van Parkinson door abnormale eiwitverdikkingen in de hersencellen.

  • LH

   luteïniserend hormoon, een hormoon dat door de hypofyse wordt geproduceerd.

  • LHRH-agonisten

   Hormoonbehandeling die de productie van LHRH blokkeert, het hormoon dat testosteron produceert.

  • LHRH-hormoon

   Hormoon dat afgescheiden wordt door de hypothalamus en het luteïniserend hormoon (LH) produceert.

  • Lichamelijk onderzoek

   Onderzoek door de arts om de fysieke parameters van de patiënt te evalueren: de bloeddruk meten, luisteren naar de longen, de reflexen testen,…

  • Lipiden

   Algemene naam voor vetten en cholesterol.

  • Lipidenprofiel

   Het gehalte aan totale HDL- en LDLcholesterol en triglyceriden in het bloed.

  • Lipoproteïnen

   Vet transporterende eiwitten.

  • Lithiase

   Steenvorming.

  • Locoregionale behandeling

   Behandeling van de primaire tumor en van de omliggende lymfeklieren. Chirurgie en radiotherapie zijn allebei locoregionale behandelingen.

  • Lombalgie

   Lagerugpijn.

  • Lombartrose

   Artrose van de lendenwervels in de onderrug.

  • Longarts

   Arts-specialist voor de aandoeningen van de longen en het longvlies, dus voor longkanker en mesothelioom.

  • Longfibrose

   Chronische luchtwegaandoening, gekenmerkt door een pathologische verdikking van het longweefsel.

  • Longslagader

   Bloedvat dat het bloed van het rechterhart naar de longen voert. Veranderingen van de longslagaders kunnen de druk in die slagaders doen stijgen (pulmonale arteriële hypertensie).

  • Luminotherapie

   Lichttherapie.

  • Luteale insufficiëntie

   onvoldoende secretie van hormonen tijdens de tweede helft van de cyclus (de luteale fase) van de vrouw.

  • Luteïniserend hormoon

   Hormoon dat afgescheiden wordt door de hypofyse en testosteron produceert.

  • Lycopeen

   Pigment en antioxidant die vooral in tomaten zit.

  • Lymfatisch

   van het lymfesysteem. De lymfe is een kleurloze of licht geelachtige vloeistof die zich bevindt in de lymfevaten, die door het hele lichaam lopen. Dat vocht bevat onder meer veel witte bloedcellen, en speelt een cruciale rol in het afweersysteem van het lichaam.

  • Lymfeklier

   Kleine massa in het lymfestelsel dat opzwelt bij een ontsteking of als er tumorcellen in doordringen.

  • Lymfeoedeem

   Zwelling van de arm en/of de hand na verwijdering van de okselklieren en/of bestraling van de oksel.

  • Lymfocyt

   Bepaald soort witte bloedcel dat een centrale rol speelt bij het ontstaan van psoriasis.

  • Lymfocyten

   Soort witte bloedcellen die bij psoriasis betrokken zijn in het ontstekingsproces.

  • Lymfocytose

   Toename van het aantal van een soort witte bloedcellen die lymfocyten worden genoemd.

 • M
  • Macrofagen

   grote cellen die omvangrijke vreemde deeltjes kunnen verwerken en vernietigen. Macrofagen maken deel uit van het voornaamste cellulaire afweermechanisme tegen ziekteverwekkers.

  • Magnetische resonantie

   Techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een magnetisch veld, om opeenvolgende doorsneden te maken van de hersenen.

  • Malabsorptie

   Het lichaam kan de voedingsstoffen niet opnemen als gevolg van een slechte spijsvertering (defect in het complexe proces van de spijsvertering).

  • Mammografie

   Röntgenfoto van de borst.

  • Manisch

   Wordt gezegd van een toestand van overdreven euforie die gepaard gaat met grootheidswaan. Is de exaltatiefase van een bipolaire stoornis.

  • Manisch-depressieve stoornis

   Oude benaming van de bipolaire stoornis die, zoals zijn naam aangeeft, vooral overeenstemt met bipolaire stoornissen type I (manische en depressieve fases). De moderne nomenclatuur stelt de termen bipolaire stoornissen type I en II voor.

  • Manische fase

   Geestestoestand waarin de persoon bijzonder euforisch, expansief of prikkelbaar is. Ze stemt overeen met de euforische stemmingsfase van een bipolaire stoornis type I.

  • Manometrie

   Drukmeting.

  • Mastectomie

   Synoniem voor mammectomie; gedeeltelijke of volledige verwijdering van een of beide borsten.

  • Mediastinum

   Ruimte in de borstkas tussen de longen

  • Megakaryocyt

   Voorlopercel in beenmerg waaruit bloedplaatjes worden gevormd

  • Melena

   Zwarte stoelgang door bloedverlies ter hoogte van maag of dunne darm.

  • Memantine

   Geneesmiddel dat inwerkt op het glutamaterg systeem en de symptomen van de ziekte stabiliseert.

  • Membrana pellucida

   extern membraan van de eicel.

  • Menopauze

   periode die wordt gekenmerkt door het wegvallen van de menstruatiecyclus en de eisprong.

  • menorragie

   abnormaal lange en overvloedige maandstonden.

  • Menstruatiecyclus

   Opeenvolgende fenomenen teweeggebracht door neuro-endocriene hormonen (o.a. ovariële hormonen) die de baarmoeder moeten klaarmaken voor de innesteling van een eitje. De menstruatiebloeding (de menstruatie) is de enige klinische uiting; de eerste dag ervan komt overeen met het begin van de menstruatiecyclus.

  • Menstruaties

   als er zich geen embryo inplant in de baarmoeder, zal het baarmoederslijmvlies, dat dikker en anders was geworden om het embryo te kunnen ontvangen, worden uitgestoten in de vorm van menstruatie.

  • Metabool syndroom

   Combinatie van centrale obesitas en diverse stoornissen zoals hoge bloeddruk, insulineresistentie, een verstoorde cholesterolbalans (vermindering van de 'goede' HDL-cholesterol) en glucose-intolerantie (= prediabetes), stuk voor stuk cardiovasculaire risicofactoren.

  • Metastasen

   Kankercellen die zich ontwikkelen op afstand van de primaire tumor. Ze kunnen circuleren in het vaat- of lymfestelsel en tumoren vormen in andere organen.

    

  • Microalbuminurie

   Kleine opspoorbare hoeveelheden albumine (soort eiwit) in de urine; vroegtijdig teken van nieraantasting.

  • Mictie

   Het plassen.

  • Middenrif

   Ademhalingsspier die de borstkas scheidt van de buik.

  • Mineralisatie van de beenderen

   afzetting van calciumfosfaat in de beenderen.

  • Mini Mental State Evaluation

   Courant gebruikte test om snel de cognitieve toestand van een patiënt te evalueren. De test omvat een reeks vragen. Een score onder de 24 wijst met zekerheid op een aantasting van de intellectuele functies.

  • Moederkoornderivaten

   Dihydro-ergotamine (Diergo), wordt via de neus toegediend, wordt sinds de komst van de triptanen niet meer veel gebruikt bij de behandeling van migraine.

  • Mohs micrografische chirurgie

   Chirurgische techniek waarbij onmiddellijk alle snijvlakken worden gecontroleerd.

  • Monoartritis

   Ontsteking van het synoviaal membraan van één enkel gewricht.

  • Monofilament

   Filament in nylon, wordt tegen de voetzool gehouden om zo de gevoeligheid te testen.

  • Monoklonale antistof

   Antistof die een specifiek eiwit op het celoppervlak herkent. Deze bindt zich als een receptor aan dit eiwit aan het oppervlak van de cel en blokkeert de werking van die receptor om de cel te vernietigen.

  • Monoklonale eiwitten

   Abnormale immunoglobulinen die aangemaakt worden door kankerplasmacellen. M-eiwitten planten zich in identieke vorm voort en zijn niet in staat om infecties te bestrijden.

  • Mononeuropathie

   Aantasting van een enkele zenuw, bijvoorbeeld de oogzenuw.

  • Monotherapie

   Gebruik van één enkel geneesmiddel.

  • MRI

   Met deze niet-invasieve techniek krijgen we 2D- en 3D-beelden van het lichaam. Die beelden zijn heel nauwkeurig. De techniek berust op het gebruik van een sterk magnetisch veld.

  • Mucolytica

   Geneesmiddelen die slijmen helpen afvoeren.

  • Musofobie

   Muizenfobie.

  • Mutatie

   Verandering in het genetische materiaal (DNA) van een organisme.

  • Mutisme

   Al dan niet bewuste spraakarmoede.

  • Myeline

   Vetachtige stof die als isolatie dient voor het axon en ervoor zorgt dat het sneller informatie kan overdragen.

  • Myoclonische aanval

   Primair gegeneraliseerde aanval waarbij de ledematen gedurende korte tijd schokken (zonder bewustzijnsverandering).

  • Myometrium

   spierweefsel van de baarmoeder.

  • Myometrium

   dikste tussenlaag van de baarmoederwand, tussen het endometrium en de sereuze baarmoeder (externe laag van de baarmoederwand). Het myometrium bestaat vooral uit gladde spiervezels.

 • N
  • Nachtelijke erectiemeting

   Meting van nachtelijke erecties via diverse technieken, om na te gaan of alles nog goed werkt (bezenuwing, bloedtoevoer, zwellichamen). Deze technieken evalueren de volumevergroting van de penis en soms ook zijn stijfheid.

  • NARI’s

   Noradrenalin reuptake inhibitors (noradrenaline-opnameremmers).

  • Necrose

   het afsterven van een cel of van organisch weefsel.

  • Necrose

   plaatselijke stop van de doorbloeding die leidt tot voortijdige en onvoorziene afsterving van weefselcellen.

  • Nefroloog

   Arts gespecialiseerd in nierziekten en hypertensie.

  • Nefropathie

   Benaming voor elke nieraandoening (nierlijden).

  • Negatief symptoom

   Symptoom van schizofrenie dat gekenmerkt wordt door een verminderd functioneren (motivatieverlies, neerslachtigheid…).

  • Neoadjuvant

   Een kankerbehandeling die gegeven wordt vóór een operatie om de ingreep mogelijk te maken (bijvoorbeeld een behandeling met chemotherapie, een hormoontherapie of een radiotherapie om de tumor te verkleinen zodat hij makkelijker te opereren is).

  • Neuron

   Hersencel die een rol speelt bij de zenuwprikkeloverdracht. De hersenen bevatten miljarden neuronen, die een zeer complex netwerk vormen.

  • Neuropathische pijn

   Pijnsoort dat in verband wordt gebracht met een zenuwaantasting door diabetes. Diabetische polyneuropathie is de meest frequente vorm.

  • Neuropsycholoog

   Psycholoog die gespecialiseerd is in het testen van de cognitieve (intellectuele) functies.

  • Neurotransmitter

   Molecule die wordt afgegeven door de neuronen, als antwoord op een zenuwprikkel. De neurotransmitter zorgt ervoor dat die boodschap wordt overgedragen van neuron tot neuron.

  • Nicotine

   de belangrijkste verslavende stof in tabak

  • Nicotinevervangers

   producten waarin nicotine zit en die worden gebruikt in plaats van tabak. Ze verminderen of heffen de ontwenningsverschijnselen zelfs op.

  • Nierinsufficiëntie

   Verminderde capaciteit van de nieren om selectief water, zout en afvalstoffen van het lichaam uit te scheiden. In het ergste stadium is dialyse (kunstnier) of een niertransplantatie vereist. Dit is trouwens ook een cardiovasculaire risicofactor.

  • Nitraatderivaten

   Zijn geneesmiddelen die toegediend worden aan patiënten met angina pectoris. Ze doen de slagaders uitzetten die het hart van bloed voorzien. Als ze samen toegediend worden met erectiepillen kunnen ze gevaarlijke bloeddrukdalingen veroorzaken.

  • NMDA-receptor

   Receptor die gestimuleerd wordt door glutamaat (zie glutamaat).

  • Nodulair

   Gelijkend op een knobbeltje.

  • Nucleaire magnetische resonantie

   Gedetailleerde scan van de borst door een magnetisch veld en radiogolven.

  • Nucleotide

   basiselement van DNA en RNA, bevat een tot drie fosfaatgroepen.

  • Nycturie

   's nachts meer dan één keer moeten opstaan om te plassen, vaak gepaard met of onmiddellijk voorafgegaan door hevige aandrang.

 • O
  • Observationeel onderzoek

   onderzoek waarbij de onderzoeker zich louter beperkt tot het uitvoeren van waarnemingen.

  • Odontohypofosfatasie

   hypofosfatasie die zich uitsluitend uit door versneld verlies van melktanden en/of definitieve tanden.

  • Oestradiol

   hormoon dat door de eierstokken wordt geproduceerd.

  • Oestrogeen

   Vrouwelijk geslachtshormoon, bij de vrouw hoofdzakelijk aangemaakt door de eierstokken en in mindere mate door weefsels als de lever, bijnieren, borsten en het vetweefsel. Het zorgt voor de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken zoals de borsten.

  • Okselklieren

   Lymfeklieren in de oksel waar borstkankercellen kunnen terechtkomen en blijven groeien.

  • Okseltoilet

   De lymfeklieren worden verwijderd uit de oksel (holte onder de arm) om ze te onderzoeken en de uitgebreidheid van de borstkanker te bepalen.

  • Okseluitruiming

   Verwijdering van okselklieren met behulp van een operatie.

  • Oligoartritis

   Gelijktijdige ontsteking van het synoviaal membraan van 2 of 3 gewrichten.

  • Oligoasthenoteratozoöspermie/OAT

   minder, minder beweeglijke en afwijkende gevormde zaadcellen.

  • Omega 3

   Onverzadigd vetzuur dat een belangrijke rol speelt bij de preventie van hart- en vaatziekten.

  • Oncoloog

   Arts-specialist in kanker en de medicamenteuze behandelingen daarvan.

  • Oncorevalidatie

   revalidatie voor kankerpatiënten.

  • Ontsteking

   Natuurlijke reactie van het lichaam tegen een element dat als een indringer wordt gezien. Dit komt tot uiting door plaatselijke roodheid, pijn, warmte of zwelling.

  • Ontsteking

   Geheel van reacties van het lichaam op (chemische, fysische of infectieuze) een aanval. De belangrijkste symptomen zijn: rode uitslag, warmte, zwelling en pijn.

  • Ontwenning

   Plots stoppen met een bepaalde stof (geneesmiddel, alcohol, drug…).

  • Onverzadigde vetten

   Vooral aanwezig in plantaardige vetten en oliën; beschermen tegen atherosclerose.

  • Onvruchtbaarheid

   als een koppel er na ongeveer een jaar regelmatige geslachtsgemeenschap zonder voorbehoedmiddel er niet in slaagt om zwanger te worden.

  • Oogledenoedeem

   Zwelling van de oogleden die veroorzaakt wordt door vochtopstapeling achter de oogleden.

  • Ophidiofobie

   Slangenfobie.

  • Opperhuid

   De bovenste huidlaag. Haar belangrijkste functie is om een buffer te vormen tussen het lichaam en de externe omgeving. Ze bestaat zelf uit vijf lagen. De carcinomen ontwikkelen zich in de twee diepst gelegen lagen: het stratum spinosum en de basale cellaag.

  • Opperhuid

   Bovenste laag van de huid, die in contact staat met de buitenwereld. Ze beschermt de onderliggende weefsels tegen letsels, maar voorkomt ook dat bacteriën, virussen of andere vreemde bestanddelen het lichaam binnendringen.

  • Opportunistische infecties

   Infecties die ‘profiteren’ van de verzwakking van het immuunsysteem als gevolg van een besmetting met hiv, om zich te vermenigvuldigen.

  • Oppositionele stoornis

   Psychiatrische stoornis in de kindertijd die gekenmerkt wordt door negatief, vijandig en tegelijk provocerend gedrag. Deze stoornis verschilt van de normale frustratiereacties die bij alle kinderen voorkomen door haar ernst en het leed dat ze veroorzaakt.

  • Opstoot

   Periode van de chronische ziekte waarin de symptomen zich heel sterk manifesteren. Na een opstoot volgt een kortere of langere klachtenvrije periode (remissie).

  • Orchidectomie

   Chirurgische verwijdering van de testikels.

  • Orofarynx

   het bovenste deel van de keelholte, van het zachte verhemelte tot de amandelen. Dit deel van de keelholte staat in verbinding met de mond en neusholtes.

  • Orthotopische transplantatie

   Transplantatie die uitgevoerd wordt ter hoogte van de normale anatomische locatie van de ontvanger, bijvoorbeeld bij harttransplantaties, waarbij het falende orgaan verwijderd wordt.

  • Osteodensitometrie

   Onderzoek om de botdichtheid en het breukrisico te meten.

  • Osteofyt

   Botuitsteeksel door overmatige botproductie. Ook wel ‘papegaaienbek’ genoemd.

  • Osteomalacie

   zwakke botten door onvoldoende verkalking (vitamine D-tekort).

  • Osteoporose

   Ziekte die gekenmerkt wordt door overmatige botbroosheid en het breukrisico sterk verhoogt. Osteoporose komt vaker voor bij vrouwen in de menopauze, maar ook mannen kunnen eraan lijden.

  • Osteosclerose

   Botverharding die zich bij artrose voordoet aan de botuiteinden, net onder het kraakbeen.

  • Osteotomie

   Chirurgische ingreep om sommige vormen van artrose te behandelen door bepaalde gewrichtsmisvormingen te corrigeren.

  • Ovariële reserve

   voorraad eicellen of ovocyten in de eierstokken die tot rijping kunnen komen.

  • Ovarium

   Orgaan van het vrouwelijke voortplantingssysteem. Er zijn twee eierstokken. Ze bevinden zich elk aan weerszijden van de baarmoeder en zijn ermee verbonden door de eileiders. Hun belangrijkste functie is de productie van de eicellen en de vrouwelijke geslachtshormonen.

  • Ovariumfollikel

   zakje in de eierstok dat de eicel bevat.

  • Ovocyt

   vrouwelijke gameet, eicel.

 • P
  • Palliatief

   Term die gebruikt wordt als genezing niet meer mogelijk is en de behandeling alleen bestemd is om het comfort van de patiënt te verhogen.

  • Pancreas

   Of alvleesklier, een orgaan in de buik gelegen, dat naast spijsverteringssappen ook onder meer insuline produceert.

  • Pancreassap

   Vloeistof die afgescheiden wordt door de pancreas en noodzakelijke spijsverteringsenzymen bevat.

  • Pancreatitis

   Ontsteking van de pancreas.

  • Paniek

   Toestand van intense angst.

  • Partiële (focale) aanval

   Aanval die ontstaat in een beperkt deel van de hersenen.

  • Pathogene kiem

   Een meestal externe ziekteverwekker.

  • Pathologie

   Aandoening van één of meer organen.

  • Pathologisch-anatomisch onderzoek

   Onderzoek van weefsel of cellen die zijn afgenomen bij een patiënt tijdens een biopsie om afwijkingen die in verband worden gebracht met een aandoening op te sporen en te analyseren. Het onderzoek gebeurt vooral met de microscoop. Zonder pathologisch-anatomisch onderzoek kan geen diagnose van kanker worden gesteld. De resultaten zijn ook belangrijk bij het kiezen van de juiste behandeling.

  • Pathologische anatomie

   Medisch specialisme dat zich toelegt op de macro- en microscopische studie van weefsels die met een biopsie of met een chirurgische ingreep zijn weggenomen. De specialist, de patholoog-anatoom, onderzoekt het tumorweefsel.

  • PEF

   Maximale luchtstroom die iemand kan produceren bij uitademing. Geeft een goed beeld van de ESW (maximaal uitademingsvolume per seconde), dat gemeten wordt met een spirometer, en van de graad van bronchiale obstructie en van astmacontrole. Wordt gemeten met een klein, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en goedkoop toestel: de piekstroommeter.

  • Pepsine

   Maagenzym dat de eiwitten afbreekt, zodat ze kunnen worden opgenomen door de darmen.

  • Percentiellijnen

   De percentielwaarden geven aan hoeveel procent van de kinderen zich op die groeilijn bevinden.

  • Perineum

   Musculo-aponeurotisch geheel dat de bekkenorganen ondersteunt.

  • Peritoneale dialyse

   Zuiveren van het bloed waarbij het buikvlies (peritoneum) als filter werkt en de spoelvloeistof in de buikholte wordt gebracht en nadien wordt verwijderd.

  • Peritoneum

   buikvlies, dun membraan dat de binnenzijde van de buikholte bekleedt.

  • PET-scan

   Een isotopisch onderzoek via medische beeldvorming dat de metabole activiteit van organen zichtbaar maakt. De arts spuit hiervoor een heel zwakke radioactieve stof (isotoop) in het lichaam. Tumoren en/of metastasen zijn zones met een verhoogde metabole activiteit. Met een PET-scan kunnen die zones worden opgespoord omdat het isotoop zich op die actieve zones fixeert.

  • Petechiën

   Kleine puntbloedingen in de huid of op de slijmvliezen

  • pH-meting

   Meting van de zuurgraad (pH).

  • PICC-lijn

   Een lange, soepele, synthetische katheter die via de centrale ader wordt geplaatst. De PICC-lijn wordt over het algemeen ingebracht via een perifere ader van de arm (ter hoogte van elleboogplooi) tot in de bovenste holle ader bij de toegang tot het hart. De katheter kan weken tot maanden op zijn plaats blijven zitten.

  • Piekbotmassa

   Maximale botdichtheid bereikt rond de leeftijd van 25 jaar.

  • Placebo

   Middel dat geen werkzame bestanddelen bevat.

  • Plasmacellen

   Een specifieke familie witte bloedcellen. Ze helpen bij de verdediging van ons organisme tegen infecties door antilichamen (immunoglobulinen) aan te maken. Multipel myeloom is een bloedkanker die de plasmacellen aantast.

  • Plaveiselcelcarcinoom

   Hetzelfde als spinocellulair carcinoom.

  • Podometer

   Apparaatje dat u kunt bevestigen aan uw middel en dat het aantal stappen meet die u zet, afhankelijk van uw heupbewegingen.

  • Poliep

   uitgroei vanuit een slijmvlies.

  • Pollakisurie

   Meer dan 8 keer per dag moeten plassen.

  • Polycysteus-ovariumsyndroom

   hormonale ontregeling, gekenmerkt door hypertrofie van de eierstokken, waarbij er zich in de rand kleine cysten vormen.

  • Polycysteus-ovariumsyndroom

   Het volume van de eierstokken is vergroot door de aanwezigheid van talrijke zeer kleine cysten. Dit syndroom wordt veroorzaakt door een hormonale verstoring van het evenwicht, waarbij ook cyclusstoornissen, acne en overmatige lichaamsbeharing optreden (hyperandrogenisme).

  • Polyfenolen

   Krachtige antioxidanten die onder meer in groene thee, rode wijn en soja zitten.

  • Polygenisch

   Waarbij verschillende genen betrokken zijn.

  • Polyneuropathie

   Symmetrische aantasting van gevoels- en geleidingszenuwen op de uiterste ledematen (bijvoorbeeld de voeten of de handen).

  • Polytherapie

   Combinatie van verschillende geneesmiddelen (bitherapie: twee geneesmiddelen, tritherapie: drie geneesmiddelen enz.).

  • Poortkatheter

   Een katheter in de vorm van een klein reservoir dat centraal onder de huid ingebracht wordt en verbonden wordt met een katheter in de halsslagader of ondersleutelbeenader, en geplaatst wordt bij de bovenste holle ader (grote ader die het bloed van de organen naar het hart transporteert).

  • Positief symptoom

   Symptoom van schizofrenie dat gekenmerkt wordt door abnormale waarnemingen (wanen, hallucinaties).

  • Positronemissietomografie

   Onderzoek waarmee de activiteit van de cellen kan worden gevisualiseerd met behulp van een injectie met een licht radioactieve stof, tracer genoemd. Deze stof concentreert zich in snel delende weefsels zoals tumoren en metastasen, die zo opgespoord worden.

  • Post-exposure profylaxis

   Het innemen van antiretrovirale medicijnen gedurende een periode van vier weken na een mogelijke accidentele blootstelling aan hiv (bijvoorbeeld wanneer het condoom is gescheurd).

  • Postpartum

   Periode na de bevalling.

  • Premenopauze

   Periode die voorafgaat aan de menopauze, en wordt gekenmerkt door onregelmatige cycli (kort of lang) en kan samengaan met vasomotorische symptomen (opvliegers) en/of stemmingswisselingen.

  • Prevalentie

   Totaal aantal patiënten dat op een bepaald moment een bepaalde aandoening heeft.

  • Primair gegeneraliseerde aanval

   Aanval die meteen ontstaat in beide hersenhelften, meestal met onmiddellijk bewustzijnsverlies.

  • Primaire preventie

   Maatregelen gericht op het voorkomen van ziekten (bv. hartziekte) bij mensen die nooit eerder aan deze ziekte hebben geleden.

  • Primo-infectie

   Het verschijnen van symptomen (zich niet goed voelen, koorts, keelpijn, gezwollen klieren, huiduitslag …) op het moment van besmetting met hiv, en vooral wanneer de testen positief worden.

  • Proctocolectomie

   Verwijdering van het hele colon en het rectum.

  • Prodromale verschijnselen

   Lichamelijke en psychische verschijnselen die zich voordoen verschillende uren vóór de migraineaanval.

  • Progesteron

   Vrouwelijk geslachtshormoon dat tijdens de menstruatiecyclus door het lichaam geproduceerd wordt. Het hormoon maakt de baarmoeder klaar voor een eventuele zwangerschap.

  • Prognosefactor

   Element dat ons helpt de mogelijke evolutie van de ziekte te voorspellen: gunstig of ongunstig.

  • Prolactine

   Hormoon dat wordt afgescheiden door de hypofyse. Bij de vrouw zorgt dit hormoon voor de ontwikkeling van de melkklieren en voor de productie van melk. Maar het speelt ook een rol in andere mechanismen, zoals het immuunsysteem. Een verhoogde bloedspiegel van prolactine kan verantwoordelijk zijn voor amenorroe (afwezigheid van menstruatie) en van afscheiding uit de tepels.

  • Prolaps

   Verzakking van een orgaan of een deel van een orgaan (de blaas bijvoorbeeld).

  • Propioceptieve gevoeligheid

   Ze geven onze hersenen de informatie van de plaats van het lichaam in de ruimte. Aantasting van dit type zenuw is mogelijk bij neuropathische pijn. Het gevolg is vaak evenwichtsstoornissen.

  • Prostaat

   klier van het genitale stelsel van de man.

  • Prostacycline/prostanoïden

   Stoffen die in de wand van de slagaders worden geproduceerd en die de functie van de bloedvaten regelen. Bij PAH zijn de concentraties van prostacycline en prostanoïden lager dan normaal. Het zijn ook geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van PAH om de lage concentraties van prostacycline en prostanoïden te verhogen.

  • Prostaglandines

   Vaatverwijdende stoffen. Worden gebruikt om het erectieapparaat te testen of als behandeling van erectiestoornissen.

  • Prostatitis

   Prostaatontsteking.

  • Proteïnurie

   Te veel eiwitten in de urine. Wijst op een nierziekte.

  • Pruritus

   Jeuk.

  • PSA

   'Prostatic Specific Antigen' of 'prostaatspecifiek antigeen', dat gemeten wordt voor de diagnose en de opvolging van sommige prostaataandoeningen.

  • Pseudocysten

   Ophopingen van zuiver pancreassap of van pancreassap vermengd met resten van afgestorven weefsel of met bloed; de pseudocysten bevinden zich in de alvleesklier zelf of rond de klier en kunnen op de omringende organen drukken.

  • Psoriasis capitis

   Psoriasis van het hoofd.

  • Psoriasis inversa

   Psoriasis in de huidplooien (anus, oksels, onder de borsten, billen enz.).

  • Psoriasis vulgaris

   Meest voorkomende vorm van psoriasis, herkenbaar aan rode plekken met schilfers, huidverdikkingen.

  • Psychiater

   Arts-specialist, die dus geneesmiddelen mag voorschrijven.

  • Psycho-educatie

   Therapeutische aanpak die als doel heeft de patiënt en zijn gezin te informeren over een stoornis en hen er dag in dag uit beter mee te leren omgaan.

  • Psychoanalyse

   School waarvan Freud de grondlegger is en die mentale processen wil blootleggen die verdrongen worden naar het onbewuste.

  • Psycholoog

   Meestal licentiaat in de psychologie. Mag geen geneesmiddelen voorschrijven.

  • Psychotherapeut

   Iemand die een opleiding psychotherapie heeft gevolgd.

  • Psychotherapie

   Therapie bij psychische stoornissen, meestal in de vorm van gesprekstherapie.

  • Psychotische symptomen

   Symptomen die psychotische aandoeningen zoals schizofrenie kenmerken.

  • Puberteit

   vanaf dat ogenblik wordt het hormonale systeem dat de eierstokken of de teelballen stimuleert, functioneel.

  • Purpura

   Spontane onderhuidse bloeding

  • Pylorus

   Maagportier, sluitspier die de maag verbindt met de twaalfvingerige darm. Hij laat de chymus (het door de maag verteerde voedsel) overgaan in de twaalfvingerige darm.

  • Pyridoxaalfosfaat

   fosfaatverbinding met pyridoxine (vitamine B6); speelt een rol in de stofwisseling van aminozuren.

  • Pyrofosfaat

   chemische verbinding van twee fosfaatmoleculen; speelt rol in de transfer van energie in levende cellen.

  • Pyrosis

   Zuurbranden.

 • R
  • Rachitis

   zwakke botten door onvoldoende verkalking (vitamine D-tekort) bij kinderen.

  • Radicale prostatectomie

   Operatieve verwijdering van de prostaat en de zaadblaasjes.

  • Radiografie

   Techniek die het mogelijk maakt met röntgenstralen een foto te nemen van bepaalde inwendige delen van het lichaam.

  • Radiotherapie

   Kankerbehandeling waarbij gammastralen worden toegediend om een in volume beperkte tumor te vernietigen of te verkleinen.

  • Radiotherapie

   behandeling met radioactieve of ioniserende stralen die tot doel heeft de kwaadaardige kankercellen te vernietigen.

  • Rebound-effect

   Verergering van de symptomen na stopzetting van een behandeling.

  • Recessieve overerving

   ziekte die zich ontwikkelt door overerving van twee kopieën van het foutieve gen, elk van beide ouders geeft een foutief gen door.

  • Rechterhartkatheterisatie

   Onderzoek waarbij een katheter via een ader naar het rechterhart wordt gevoerd, om de druk in de longslagaders en het rechterhart te meten. Is nodig om een zekerheidsdiagnose van pulmonale (arteriële) hypertensie te stellen.

  • Recidief

   Het opnieuw optreden van de verschijnselen van een ziekte, nadat ze genezen genezen was.

  • Rectaal toucher

   Onderzoek waarbij de prostaat betast wordt (palpatie) via de endeldarm (rectum).

  • Rectum

   Laatste deel van het colon.

  • Refractair

   Wordt gezegd van een ziekte die actief blijft ondanks de behandeling.

  • Rehabilitatie

   Behandelingswijze van schizofrenie die als doel heeft de patiënt zijn competenties terug te geven en zijn situatie te evalueren.

  • Remissie

   Periode zonder symptomen in een chronische ziekte.

  • Remissie

   Periode waarin de ziekte zich stabiliseert en de patiënt weinig of geen symptomen heeft.

  • Renine

   Door de nier aangemaakt hormoon dat de hoeveelheid vocht in het lichaam en de bloeddruk regelt.

  • Retrovirus

   Retrovirussen zijn virussen met RNA die een enzym gebruiken, de omgekeerde transcriptase, om hun RNA om te zetten in DNA en zich zo te vermenigvuldigen in de cellen. Hiv is een retrovirus.

  • Reuma

   Term die alle ziekten van het bewegingsapparaat omvat (d.w.z. beenderen, gewrichten, spieren, pezen en ligamenten).

  • Reumatoïde artritis

   Chronische gewrichtsontsteking die voorkomt bij 1 à 2 % van de bevolking.

  • Rhinosinusitis

   De term wordt door artsen almaar vaker gebruikt in plaats van sinusitis.

  • Rhizartrose

   Artrose van de duimbasis.

  • Rinitis

   Ontsteking van het neusslijmvlies.

  • Risicoprofiel

   Het geheel van risicofactoren bij een persoon; bepalend voor zijn of haar kans op een hart- of vaatziekte.

  • RNA

   RNA (ribonucleïnezuur) is een molecule waarvan de structuur erg gelijkt op die van DNA, en die een rol speelt in de aanmaak van proteïnes die in aanwezig zijn in onze cellen.

  • Roken

   regelmatig tabaksgebruik of gelegenheidsroken

 • S
  • Sacrum

   Heiligbeen, gevormd door de aan elkaar vastgegroeide 5 heiligbeenwervels. Vormt het onderste deel van de wervelkolom.

  • Salpingitis

   infectie van één of beide eileiders.

  • Schilfer

   Ophoping van huidcellen die een witachtig schubje vormt dat verdwijnt bij krabben of bij het aanbrengen van een lokaal geneesmiddel.

  • Schistocyten

   Vervormde rode bloedcellen (door hemolyse).

  • Screening

   Onderzoek bij een bepaalde bevolkingsgroep naar een ziekte om indien mogelijk vroeger een diagnose te kunnen stellen.

  • Secundaire hypertensie

   In een minderheid van de gevallen (5%) wordt arteriële hypertensie veroorzaakt door een ander medisch probleem: een nierziekte, vernauwing van één of beide nierslagaders, een verstoring van de hormonale systemen die een rol spelen bij de bloeddrukregeling, of het slaapapneusyndroom.

  • Secundaire preventie

   Maatregelen gericht op het voorkomen van verergering of hervallen van een bepaalde ziekte (bv. een hartaanval).

  • Sentinelklier

   Eerste klier naar waar de tumor kan draineren.

  • Sequentieel

   We spreken van sequentiële behandelingen als ze volgens een welbepaalde volgorde in de tijd worden toegediend.

  • Seropositief

   Iemand is seropositief wanneer hij drager is van het hiv-virus.

  • Sexoanalyse

   sekstherapeutische aanpak die tegelijk een theorie van de psychoseksuele  ontwikkeling is en een therapeutische aanpak van de seksuele stoornissen van intrapsychishe oorsprong. Ze maakt onder meer gebruik van de erotische verbeelding en dromen als materiaal voor analyse en ‘correctie’.

  • Sfincter

   Kringspier.

  • Sfygmomanometer

   Synoniem van bloeddrukmeter.

  • Silentieuze of stille ischemie

   onvoldoende doorbloeding, meestal van de hartspier, zonder dat er klachten of symptomen zijn.

  • Slaapapneu

   Aandoening die wordt gekenmerkt door herhaalde adempauzes tijdens de slaap en die kan uitmonden in pulmonale arteriële hypertensie.

  • Slijm

   Taaie afscheiding die door de slijmvliezen worden geproduceerd.

  • Slijmvlies

   Fijn laagje dat de lichaamsholtes bekleedt en dat zich tegen de huid bevindt.

  • SNRI’s

   Serotonin and Noradrenalin reuptake inhibitors (serotonine- & noradrenalineheropnameremmers).

  • Spermatogenese

   productie van zaadcellen.

  • Spermatozoïde

   zaadcel, mannelijke gameet.

  • Spermiogram

   analyse van het sperma.

  • Spijsvertering

   De spijsvertering is het geheel van mechanische processen (vermalen tot heel kleine stukjes) en biochemische processen (afbreken van het voedsel door de maagsappen) die het voedsel omzetten in voedingsstoffen die door het lichaam kunnen worden opgenomen.

  • Spijsverteringsenzymen

   De spijsverteringsenzymen breken het voedsel af tot heel kleine stukjes, de voedingsstoffen. Deze stoffen kunnen dan door de darmwand worden opgenomen en het lichaam de energie leveren die het nodig heeft om te werken. De grootste leverancier van spijsverteringsenzymen is de pancreas.

  • Spijsverteringskanaal

   Doorlopende structuur waarlangs het voedsel vervoerd wordt. Omvat achtereenvolgens: de mond, de keelholte (farynx), de slokdarm, de dunne darm (duodenum, jejunum en ileum), de dikke darm (colon), het rectum (endeldarm) en de anus.

  • Spinocellulair carcinoom

   Vorm van huidkanker.

  • Splenomegalie

   Vergrote milt.

  • Spuitbuisje

   buisje dat bij de zaadlozing het sperma van de zaadblaasjes afzet in het prostaatgedeelte van de urinebuis net voor het sperma wordt uitgestoten.

  • SSRI’s

   Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (serotonineheropnameremmers).

  • Stamcel

   Beenmergcel die in staat is om na een rijpingsproces te veranderen in elk soort bloedcel.

  • Standaarddeviatielijnen

   Geven aan hoe groot de normale spreiding is rond het gemiddelde.

  • Statines

   Effectiefste cholesterolverlagende geneesmiddelen die momenteel beschikbaar zijn; ze verminderen de cholesterolproductie en verhogen het opruimen van LDL-cholesterol door de lever.

  • Steatorree

   Abnormaal hoge hoeveelheid vet in de ontlasting doordat de darmen de lipiden (vetten) niet goed kunnen opnemen. De vetten hopen zich dan op in de ontlasting en veroorzaken diarree.

  • Stenose

   Pathologische vernauwing van de slokdarm.

  • Steriel

   Kiemvrij.

  • Stollingsfactoren

   Eiwitten in de bloedcirculatie; bij een bloeding zetten ze een kettingreactie in gang waardoor de bloeding zal stoppen

  • Streefbloeddruk

   Te bereiken bloeddrukwaarden door gezonder te leven en zo nodig elke dag en levenslang bloeddrukverlagende geneesmiddelen te nemen.

  • Stressfractuur

   barstje in het bot door overbelasting.

  • Strottenhoofd

   het strottenhoofd is een orgaan dat zich in de hals bevindt, tussen de keelholte en de luchtpijp (het bovenste deel van de luchtwegen). Het bevat de stembanden.

  • Subcutaan

   Onder de huid.

  • Substitutie-enzymen

   Een mengsel van pancreasenzymen (spijsverteringsenzymen) die via orale weg worden toegediend om het tekort aan enzymen te compenseren die normaal door de pancreas worden geproduceerd.

  • Suburethrale band

   Band die operatief wordt aangebracht onder de urethra, waardoor die beter sluit.

  • Sulforafanen

   Antioxidanten die in koolgroenten zitten.

  • Syndroom van Cowden

   zeldzame genetische aandoening die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van hamartomen (letsels die op tumoren lijken) op de huid, vooral rond de mond en op het gezicht, maar ook op andere plekken (schildklier, endometrium, hersenen …).

  • Synoviaal membraan

   Membraan dat de binnenkant van een gewricht bekleedt en het synoviale vocht afscheidt.

  • Synoviaal vocht

   Vocht dat normaal gezien in kleine hoeveelheden aanwezig is in het gewricht. Het wordt geproduceerd door het synoviale membraan, en smeert en voedt het kraakbeen.

  • Synovitis

   Ontsteking van het synoviaal membraan van een gewricht (= artritis).

  • Systemische behandeling

   Behandeling met een middel dat via de bloedbaan cellen in het hele lichaam kan bereiken en behandelen.

  • Systolische bloeddruk

   Druk op de slagaderwand op het ogenblik dat het hart samentrekt en het bloed naar de slagaders stuwt.

 • T
  • T-score

   De uitslag van de botmeting via densitometrie wordt vergeleken met de gemiddelde botdichtheid van jonge volwassenen.

  • Tabak

   Plantaardig product waarbij bij de verbranding een groot aantal stoffen vrijkomen, waarvan er heel wat toxisch zijn.

  • Tabakoloog

   professioneel gezondheidswerker die een opleiding rookstopbegeleiding heeft gevolgd

  • Tau-eiwit

   Eiwit dat een rol speelt bij de ziekte van Alzheimer. Als het in te hoge concentratie voorkomt, vernietigt het de neuronen.

  • Temperatuur- en pijngevoeligheid

   De aantasting van deze zenuw is verantwoordelijk voor de verschijning van letsels aan de voetzoel. De patiënt voelt geen pijn.

  • Temperatuurregeling

   Proces waardoor het lichaam de lichaamstemperatuur op 37 °C kan houden en de zweetklieren zweet produceren als de lichaamstemperatuur te hoog is.

  • Tendinitis

   Peesontsteking.

  • Teratogeniciteit

   Risico op foetale misvormingen.

  • Terugval

   Opnieuw optreden van symptomen en/of tekens in het bloed of radiologische tekens die erop wijzen dat de ziekte opnieuw actief is geworden.

  • Testosteron

   Mannelijk hormoon dat voor 95% geproduceerd wordt door de testikels en voor 5% door de bijnieren.

  • Therapietrouw

   We spreken van naleving van de behandeling of therapietrouw om te beschrijven of de patiënt de behandeling en de aangewezen opvolging, psychologisch of farmacologisch, naleeft.

  • Thrombopoïétine

   Hormone qui fabrique les thrombocytes

  • Thyreoïditis

   schildklierontsteking

  • TNM

   Internationaal systeem om het stadium van borstkanker weer te geven.

  • Topisch

   Wordt gezegd van een middel dat lokaal, rechtstreeks op de huid, wordt aangebracht, in tegenstelling tot systemische of algemene geneesmiddelen.

  • Toxicomanie

   Herhaald en overmatig gebruik van één of meer toxische stoffen.

  • Transplantaat

   Deel van een orgaan of een volledig orgaan (donororgaan) dat tijdens een transplantatie overgedragen wordt naar een zieke persoon (ontvanger). Het transplantaat kan eveneens bestaan uit cellen (bètacellen van de pancreas, levercellen, beenmergstamcellen …) of een weefsel (pees, bot, huid, hoornvlies …).

  • Transplantatie

   De overplanting van een transplantaat op een patiënt (ontvanger). Dat transplantaat kan bestaan uit cellen, een weefsel, een deel van een orgaan of een volledig orgaan (donororgaan).

  • Triglyceriden

   Vetstoffen; het grootste deel is opgeslagen in onze vetcellen, een klein deel circuleert in het bloed.

  • Triptanen

   Geneesmiddelenklasse die specifiek inwerkt op de migrainesymptomen.

  • Tritherapie

   Ook antiretrovirale therapie of ART genoemd. Tritherapie is een behandeling om de vermenigvuldiging van het hiv-virus tegen te gaan die bestaat uit een combinatie van drie medicijnen.

  • Trombocyten

   Bloedplaatjes

  • Trombopenie

   Daling van het aantal bloedplaatjes.

  • Trombopoiëtine

   Hormoon dat trombocyten aanmaakt

  • Trombose

   Bloedprop in een bloedvat.

  • Trombotische microangiopathie

   Vorming van trombi in de kleine beschadigde bloedvaten.

  • Tumormarker

   Een stof die geproduceerd en afgegeven wordt door bepaalde kwaadaardige tumoren. Een hoge dosis tumormarker in het bloed kan wijzen op de aanwezigheid van kanker. 

  • Tussenwervelschijf

   Structuur die bestaat uit vezels en kraakbeen. Ze brengt beide wervels samen door hun een zekere mobiliteit te geven en tegelijk als schokdemper te fungeren.

  • Twaalfvingerige darm

   Begin van de dunne darm. Hier voltrekt zich de belangrijkste fase van de spijsvertering: het voedsel wordt hier bewerkt door de spijsverteringssappen die door de galwegen en de pancreas worden afgescheiden en via diverse kanalen (Wirsungkanaal, galgang,enz.) worden vervoerd.

  • Type 1-diabetes

   Ook wel 'juveniele diabetes' genaamd: dit type diabetes komt in de kindertijd of adolescentie voor. Behandeling gebeurt met insuline.

  • Type 2-diabetes

   Ook wel 'maturity onset diabetes' genaamd: dit type diabetes houdt verband met genetische factoren en een zittende levensstijl, wie eraan lijdt, heeft vaak ook overgewicht.

 • U
  • Uitdrijvingsfase

   tweede fase van de zaadlozing waarin de spieren onderaan de penis en de prostaatspieren zich gelijktijdig samentrekken woordoor het sperma in ritmische golven het lichaam verlaat.

  • Uitstootfase

   eerste fase van de zaadlozing waarin het sperma van de zaadblaasjes naar het prostaatgedeelte van de urinebuis wordt gestuwd.

  • Ultraviolette straling

   Naast het ‘gewone’ zichtbare licht, straalt de zon ook ultraviolet licht uit. Weliswaar is ons oog ook gevoelig voor dit licht, maar de ooglens laat het niet door en beschermt daardoor het netvlies. Bijen zien ultraviolet licht wél, waardoor zij sommige voor ons onopvallende bloemen veel mooier en aantrekkelijker zien. Door veel uv-straling kan de huid rood kleuren of verbranden.

  • Uremie

   Verhoogde waarden van ureum in het bloed.

  • Urethra

   Buis waarlangs de urine van de blaas naar de urinebuisopening loopt. Is ongeveer 3 cm lang bij vrouwen en 12 cm bij mannen.

  • Ureum

   Afbraakproduct van eiwitten dat door de nieren uit het bloed wordt verwijderd; het ureumgehalte in het bloed stijgt bij nierinsufficiëntie.

  • Urgenturie

   Plotselinge en onweerstaanbare drang om te urineren.

  • Urodynamisch onderzoek

   Onderzoek waarbij via sondes de verschillende drukwaarden in de blaas en de urinebuis gemeten worden tijdens de mictie.

  • Uveïtis

   Ontsteking van de uvea (druifvlies van het oog, een membraan dat onder meer de iris (regenboogvlies) omvat).

 • V
  • Vaatremodeling

   Aantasting van de structuur van de bloedvaten.

  • Vaatverwijdende middelen

   Geneesmiddelen die de bloedvaten in het lichaam doen uitzetten. Ze worden onder meer worden voorgeschreven bij hypertensie of aderverkalking in de benen.

  • Valse aandrang

   Hevige aandrang tot stoelgang, terwijl het rectum helemaal geen feces bevat. Soms wordt er slijm uitgescheiden.

  • Variabiliteit

   Astma is een ziekte die variabel is in de tijd.

  • Varicocele

   verwijding van de aders rond de teelbal.

  • Vas deferens

   zaadleider die vertrekt uit de teelbal.

  • Vasectomie

   doorknippen van de zaadleiders voor contraceptieve doeleinden.

  • Vaso-epidydimostomie

   inplanting van de zaadleider op de bijbal om een hindernis te omzeilen.

  • Vasoconstrictie

   Kleiner worden van de diameter van bloedvaten door contractie, waardoor er minder bloed door kan en de druk stijgt.

  • Vasodilatator

   Stof die de bloedvaten doet uitzetten. Heeft een dubbel doel: het bloeddebiet verhogen of een te hoge bloeddruk verlagen.

  • Veganist

   Veganisme is de levenshouding waarbij op geen enkele wijze dieren en producten die van dieren afkomstig zijn, gebruikt of opgegeten worden.

  • Verlamming

   Gedeeltelijk verlies van de motoriek van een of meerdere spieren in het lichaam, tijdelijk dan wel permanent.

  • Vermijdingsgedrag

   Gedrag om aan alle situaties of gedachten te ontsnappen die angst kunnen uitlokken of verergeren.

  • Verzadigde vetten

   Vetten meestal van dierlijke oorsprong, verhogen het cholesterolgehalte in het bloed.

  • Virale resistentie

   Hiv is een virus dat zich kan aanpassen om te overleven. In bepaalde gevallen kan het dus resistent worden tegen een of meerdere medicijnen.

  • Vitamine D

   Vitamine die de calciumopname bevordert. Vitamine D zit in sommige vette vissoorten en in vlees.

  • Voorhuidbandje

   riempje van de voorhuid aan de bovenkant van de penis.

 • W
  • Warmteopwellingen

   Warmteopstoten die enkele minuten duren en vaak gepaard gaan met rode vlekken en zweten.

  • WGO

   Wereldgezondheidsorganisatie.

  • Wheezing

   Typische piepende ademhaling bij astma. Wijst op een vernauwing van de bronchiën.

  • Wittebroodsjaren

   Periode van enkele jaren waarin geneesmiddelen tegen Parkinson maximaal werken.

  • Wittejashypertensie

   In dat geval is de thuis gemeten bloeddruk normaal, maar verhoogd bij de dokter. Dat verschil wordt mogelijk verklaard door de stress die de aanwezigheid van de arts bij de patiënt veroorzaakt.

  • Worstvinger

   Diffuus opgezwollen vinger als gevolg van artritis en tenosynovitis (ontstekingszwelling van het synoviaal membraan en de pees). Komt meestal voor bij psoriatische artritis.

 • X
  • X-stralen

   Straling met een iets grotere energie dan zichtbaar licht en uv-stralen.

 • Z
  • Z-score

   De uitslag van de botmeting via densitometrie wordt vergeleken met de gemiddelde botdichtheid van iemand met dezelfde leeftijd als de onderzochte persoon.

  • Zaadblaasje

   vijf tot zeven centimeter lange klier achter en onder de prostaat en de blaas die het spermavocht produceert.

  • Zaadblaasjes

   Klieren die achter de prostaat liggen en het zaadvocht produceren waaruit het sperma gedeeltelijk is samengesteld.

  • Zaadleider

   een dun, ongeveer 45 cm lang buisje dat de spermatozoïden vanuit de bijbal naar het spuitbuisje vervoert, een 2 centimeter lang buisje dat bij de prostaatklier begint.

  • Zaadvocht

   biologisch vocht dat wordt geproduceerd door de zaadblaasjes en de prostaat, sperma.

  • Ziekte van Bowen

   Tumor of letsel van de huid of de slijmvliezen van precancereuze aard in de vorm van een puist of een plek die lijkt op een eczeemplek. De letsels worden behandeld met koude (cryotherapie), elektrische stroom (elektrocoagulatie) of een operatie.

  • Zoutzuur

   Zuur dat geproduceerd wordt door de maag.

  • Zweetklieren

   Klieren in de lederhuid die het zweet produceren

  • Zwellichamen

   Beide structuren ontstaan in het bekken en lopen parallel tot aan het uiteinde van de penis. Ze zijn vergelijkbaar met sponsen en bevatten tal van bloedvaten en duizenden kleine holten. Een erectie ontstaat als ze gevuld worden met slagaderlijk bloed.

 • 5
  • 5-alfa-reductase-inhibitoren

   Geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van goedaardige prostaathyperplasie. Ze remmen het enzym af dat testosteron in de prostaat omzet in zijn werkzame vorm, DHT (dihydrotestosteron).