backtotop
Nieuws
Meer geruststelling bij gebruik van de nieuwe orale antistollingsmiddelen

Meer geruststelling bij gebruik van de nieuwe orale antistollingsmiddelen

Door orale antistollingsmiddelen in te nemen kunnen risicopatiënten met voorkamerfibrillatie een beroerte in belangrijke mate voorkomen (preventie). In de praktijk stopt een aantal patiënten echter met de inname van deze medicatie. Dr. Yves Vandekerckhove, cardioloog gespecialiseerd in ritmestoornissen, legt uit waarom patiënten hun medicatie niettemin met een gerust hart kunnen innemen.

Reclame

Wat is de bijdrage van orale antistollingsmiddelen in de preventie van een beroerte?

Het is een feit dat ongeveer een kwart van alle beroertes wordt veroorzaakt door voorkamerfibrillatie. In België zijn er dat ongeveer 5000 op een totaal van 20.000 per jaar. Een beroerte, veroorzaakt door voorkamerfibrillatie, kan in principe worden voorkomen door orale antistollingsmiddelen in te nemen, op voorwaarde dat ze worden voorgeschreven bij de juiste risicopatiënten met voorkamerfibrillatie.

Risicopatiënten zijn patiënten bij wie bevorderende factoren of ziekten aanwezig zijn die de kans op beroerte vergroten. De belangrijkste factoren zijn oudere leeftijd, een eerdere of voorbijgaande beroerte in de voorgeschiedenis, maar ook hoge bloeddruk, diabetes, hartfalen of een vaatziekte.

Volgens de huidige stand van de wetenschap moet een patiënt die voorkamerfibrillatie en bevorderende factoren of ziekten heeft, voor de rest van zijn leven orale antistollingsmiddelen innemen.

Waarom zijn sommige patiënten bevreesd om orale antistollingsmiddelen in te nemen?

Daar zijn verschillende elementen aan te koppelen. Ten eerste nemen mensen niet zo graag een medicament in wanneer ze niets voelen, en dan nog voor de rest van hun leven als bescherming tegen iets wat ze misschien ook niet zullen krijgen. Dat is het probleem van elke preventieve medicatie.

Ten tweede hebben de oudere orale antistollingsmiddelen, de vitamine K-antagonisten, een ietwat slechte reputatie omdat ze toch een verhoogd risico op bloeding met zich meebrengen. Daardoor zijn de mensen in het algemeen huiverachtig om orale antistollingsmiddelen in te nemen.

Hoe kunnen we de patiënten geruststellen?

De nieuwe orale antistollingsmiddelen, NOAC’s genoemd, geven een lager risico op bloeding, toch zeker een verlaagd risico op een ernstige bloeding. Er is een klein risico op bloeding met NOAC’s maar dat is kleiner dan met de vroegere vitamine K-antagonisten. Ook wordt aan artsen aanbevolen om geen antistollingsmiddelen voor te schrijven aan mensen die al een hoger risico op bloeding hebben, dat is eveneens een manier om bloedingen te vermijden.

Daarenboven bestaat er sinds kort een antidotum dat kan worden toegediend aan mensen met een bloeding. Dit antidotum maakt de antistolling compleet ongedaan op een minimum van tijd, in geval zich een ernstige bloeding zou voordoen. Het antidotum voor trombineremmers (één bepaald type NOAC) is sinds kort op de markt en wordt ook in België terugbetaald. Het antidotum voor het andere type NOAC (Factor Xa-remmers) wordt nog bestudeerd en zal pas in de volgende jaren beschikbaar worden.

We kunnen de patiënten dus geruststellen wat het gebruik van NOAC’s betreft door te zeggen dat de arts zorgvuldig zal bepalen wie deze medicatie echt nodig heeft en dat er, in geval van nood, antidota bestaan die de antistollende werking onmiddellijk couperen.

Ik wil hier nog aan toevoegen dat aspirine in dit geval (namelijk bij voorkamerfibrillatie en risicofactoren) orale antistollingsmiddelen niet kan vervangen: aspirine werkt niet alleen onvoldoende, maar kan ook bijwerkingen hebben.

Waarom een Week van het Hartritme?

Tijdens de Week van Hartritme willen we in de media de nadruk leggen op ritmestoornissen in het algemeen, en op voorkamerfibrillatie als belangrijkste ritmestoornis in het bijzonder. Het is belangrijk dat de bevolking weet dat voorkamerfibrillatie bestaat, dat sommige mensen een hoger risico hebben, dat deze ritmestoornis vroegtijdig kan worden opgespoord, en dat maatregelen kunnen worden genomen om complicaties te voorkomen. Het gaat dus om een rechtstreekse sensibilisering van de algemene bevolking, zonder langs het artsenkanaal te gaan. Het moet voor iedereen duidelijk worden dat een gezonde levenswijze niet alleen hartinfarct kan voorkomen, maar ook voorkamerfibrillatie, en dus ook beroerte.

www.mijnhartritme.be

Lees meer over Voorkamerfibrillatie
Reclame
Gerelateerde artikels
Rol van het hart

Structuur van het hartHet hart bestaat uit twee voorkamers (…)

Rol van het hart
Normale hartfrequentie

Om alle organen van voldoende zuurstof te voorzien, moeten zij van voldoende bloed voorzien (…)

Normale hartfrequentie