backtotop

Diagnose van diepe veneuze trombose

Diagnose van diepe veneuze trombose

Diagnose is soms moeilijk te stellen

Een diepe veneuze trombose (DVT) kan zonder symptomen gepaard gaan. Wees dus alert als er een of meerdere risicofactoren aanwezig zijn.

Symptomen van DVT

Een diepe veneuze trombose kan ongemerkt optreden, maar meestal gaat de aandoening gepaard met:

  • een subtiele en blijvende pijn in het been (60% van de gevallen)
  • een gezwollen been (oedeem)
  • een gewone kramp of een reële verlamming
  • een warmer aanvoelende huid in de buurt van de trombose

Deze symptomen zijn unilateraal, wat betekent dat ze maar in één been optreden.

Bij een diepe veneuze trombose zonder symptomen kan de eerste zichtbare waarneming een longembolie zijn: de gevaarlijkste complicatie bij deze aandoening.

Geschreven door Candice LeblancHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Diagnose van diepe veneuze trombose
Reclame