backtotop

Voorkomen en behandelen van diepe veneuze trombose

Chirurgische behandelingen van een diepe veneuze trombose

Filter op de onderste holle ader

Het plaatsen van een filter op de onderste holle ader (vena cava inferior), een van de belangrijkste aders van het hart, voorkomt dat eventuele stukjes van de bloedklonter via de bloedstroom in de longen terechtkomen (longembolie).

Deze behandeling bij diepe veneuze trombose gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen. Ze wordt enkel toegepast bij mensen met een sterk verhoogd risico op longembolie en voor wie antistollingsmiddelen om een of andere reden te gevaarlijk zijn.

Trombectomie

Bij een trombectomie wordt de klonter operatief verwijderd. Omdat er gevaar bestaat op uitbreiding, op rondtrekken van de trombus en op bloedingen (vooral als de patiënt antistollingsmiddelen neemt), wordt een trombectomie maar zelden uitgevoerd en alleen in duidelijk omschreven klinische gevallen.

Geschreven door Candice Leblancvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Chirurgische behandelingen van een diepe veneuze trombose
Reclame