backtotop

Wanneer en hoe het cholesterolgehalte bepalen?

Cholesterol meten: wanneer en hoe?

Het cholesterolgehalte meten in een bloedstaal

Om de totaal cholesterol, HDL-cholesterol (goede cholesterol) en triglyceriden te meten moet u nuchter zijn bij de bloedafname. LDL-cholesterol (slechte cholesterol) wordt niet gemeten maar berekend op basis van totaal cholesterol en goede cholesterol. Alle waarden worden uitgedrukt in milligram cholesterol per deciliter bloed (mg/dl).

Wanneer cholesterol laten meten?

  • Bij mensen zonder bestaande hart- en vaatziekte of bij wie nog geen risicofactor geïdentificeerd werd, is de leeftijd een belangrijk criterium: mannen boven de 50 jaar en vrouwen boven de 55 jaar, zeker bij rokers, moeten hun cholesterolspiegels laten meten.
  • Als een hart- en vaatziekte aanwezig is of als er klachten zijn die dit doen vermoeden (pijn op de borst bij inspanning bijvoorbeeld).
  • Als andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten aanwezig zijn, zoals diabetes, hoge bloeddruk, roken of overgewicht.
  • Als er in de familiale voorgeschiedenis mensen op jonge leeftijd (vóór de leeftijd van 55 jaar voor mannen en 65 jaar voor vrouwen) gestorven zijn aan een hart- en vaatziekte. Familiale hypercholesterolemie bestaat inderdaad en gaat gepaard met zeer hoge cholesterolspiegels. De behandeling ervan start dan ook op adolescente leeftijd.

Geschreven door Dr Michelle Cooremanvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Cholesterol meten: wanneer en hoe?
Reclame