Behandelingen

Geneesmiddelen tegen slapeloosheid

Slaapmiddelen

Slaapmiddelen (hypnotica) hebben op korte termijn kalmerende en sedatieve eigenschappen. Voor de behandeling van chronische slapeloosheid (insomnia) worden twee types hypnotica gebruikt: benzodiazepinen en 'z-drugs'.

Met deze laatste producten slaapt men iets sneller in, maar de slaapduur wordt minder verlengd dan met benzodiazepinen. Ook het risico op afhankelijkheid is kleiner met 'z-drugs'. Niettemin is voorzichtigheid geboden, want in beide gevallen zijn bijwerkingen niet uitgesloten.

Na enkele weken ontstaat er namelijk gewenning en hebben deze producten geen effect meer. Bij stopzetten van de behandeling treden bovendien vaak ontwenningsverschijnselen op. Wanneer de behandeling plots wordt stopgezet, kan er een rebound slapeloosheid optreden waarbij de slaapproblemen tijdelijk verergeren.

Antidepressiva

Slaapproblemen kunnen een symptoom zijn van depressie. In dat geval worden antidepressiva gebruikt om de oorzaak van de slaapstoornis aan te pakken. Bepaalde antidepressiva, zoals Trazolan, hebben als voordeel dat ze slaapverwekkend werken. Andere hebben dan weer een opwekkende werking. Omdat het meestal twee tot drie weken duurt alvorens antidepressiva doeltreffend zijn, kan de arts iets voorschrijven om tijdens deze periode te kunnen slapen.

Melatonine

Melatonine is een hormoon dat 's nachts door het organisme wordt aangemaakt, vandaar de naam 'slaaphormoon'. Het speelt een rol in de regeling van het dagnachtritme, onze biologische klok dus. Melatonine bestaat ook in synthetische vorm en kan bepaalde vormen van slapeloosheid bestrijden.

Valeriaan

Er bestaan vandaag weinig bewijzen voor het sedatieve effect van bepaalde planten. Alleen valeriaan krijgt bijzondere aandacht. Zo zou de werking hiervan te vergelijken zijn met die van een lage dosis benzodiazepinen. Het voordeel van valeriaan is dat het heel weinig bijwerkingen heeft, ten minste niet in de gecommercialiseerde vorm.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Slapeloosheid - Behandelingen - Geneesmiddelen tegen slapeloosheid
Reclame