backtotop

Wat is sinusitis en wat zijn de mogelijke oorzaken?

Sinusitis - Sinusitis - Wat is sinusitis?

Wat is sinusitis?

Sinusitis is een infectie die veroorzaakt wordt door een virus, een bacterie, een schimmel of een allergie. Bij die infectie is het slijmvlies van de sinussen ontstoken. Het slijmvlies zwelt op, waardoor de verbinding tussen de sinussen en de neus dicht komt te zitten. De verstopte sinussen komen dan vol slijm te zitten. Bij een infectie kunnen de sinussen zich ook vullen met etter.

Sinusitis kan de vier types van sinussen aantasten.

  • Kaakholteontsteking of kaaksinusitis (de sinussen onder de oogkassen raken ontstoken) is de meest voorkomende vorm bij volwassenen.
  • Zeefbeensinusitis (de sinussen tussen de neus en de oogkas raken ontstoken) komt vooral voor bij kinderen en tieners.
  • Voorhoofdsinusitis wordt vaak veroorzaakt een te smalle doorgang van de voorhoofdsinus bij bepaalde mensen en/of voorafgegaan door een zeefbeensinusitis.
  • Wiggebeenholteonsteking of wiggebeensinusitis (de sinussen achter de neusholte raken ontstoken) komt het minst voor, maar de complicaties zijn vaak het ergst.
Reclame
Sinusitis - Sinusitis - Wat is sinusitis?

Wat zijn de mogelijke oorzaken van sinusitis?

Acute virale sinusitis

Een sinusitis die veroorzaakt wordt door een virus leidt tot een ontsteking van het sinusslijmvlies. Heel wat virussen kunnen aan de basis liggen van die infectie.

Bij een virale sinusitis verdwijnen de symptomen na maximaal twee weken.

Acute bacteriële sinusitis

In naar schatting 0,5 tot 2% van de gevallen van virale sinusitis treedt er een bacteriële bijbesmetting op. Bij een virale sinusitis vormt het in de sinussen opgehoopte slijm namelijk een voedingsbodem voor bacteriën. Die bacteriën kunnen zich gaan vermeerderen: dat is een bacteriële sinusitis. Een bacteriële sinusitis kan ook veroorzaakt worden door een tandinfectie (vaak van een kies of voorkies van de bovenste tandboog).

Fungale sinusitis

Fungale sinusitis (door een schimmelinfectie) komt weliswaar zelden voor, maar is een steeds vaker voorkomende oorzaak van chronische sinusitis. Iedereen kan een fungale sinusitis krijgen, maar mensen met een verzwakt afweersysteem door een ziekte als aids of leukemie kunnen er zwaar onder lijden. Een fungale sinusitis kan in dat geval het hele lichaam ondermijnen en levensbedreigend worden.

Allergische sinusitis

Allegische sinusitis wordt uitgelokt door allergenen zoals pollen of huisstofmijt. Meestal gaat deze vorm van sinusitis gepaard met allergische rhinitis.

Sinusitis - Sinusitis - Wat zijn de mogelijke oorzaken van sinusitis?
Reclame

Wanneer wordt een sinusitis chronisch?

We spreken van chronische sinusitis als de ontsteking van de sinussen langer dan drie maanden aanhoudt. Een acute sinusitis verdwijnt normaal namelijk na maximaal twee tot drie weken. Chronische sinusitis heeft diverse oorzaken: een bacteriële infectie die ondanks de medicatie niet geneest, een schimmelinfectie enz.

Tal van factoren kunnen er trouwens toe leiden dat een sinusitis chronisch wordt:

  • luchtvervuiling,
  • roken,
  • maagreflux,
  • allergieën,
  • verzwakte weerstand enz.

Chronische sinusitis moet worden vastgesteld en opgevolgd door een specialist. Ga dus naar een NKO-arts als uw sinusitis aansleept, ook al hebt u ze verzorgd.

Sinusitis - Sinusitis - Wanneer wordt een sinusitis chronisch?

Geschreven door Caroline HommezLees verder: Symptomen van sinusitis

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.