backtotop

Wat zijn de mogelijke complicaties van sinusitis?

Sinusitis - Complicaties - Wat zijn de mogelijke complicaties van sinusitis?

Wat zijn de mogelijke complicaties van sinusitis?

Zeldzame, maar ernstige complicaties

Sinusitis veroorzaakt zelden zware complicaties. Maar als ze optreden, moeten ze absoluut snel worden behandeld. De twee belangrijkste types van complicaties zijn oogcomplicaties en complicaties binnen de schedel.

Complicaties aan de ogen

Vooral bij een acute bacteriële sinusitis treden er complicaties aan de ogen op. Het gaat dan om infecties die zich naar de oogkas verspreiden via de dunne beenwand die zich tussen het oog en de sinussen bevindt. Die infecties uiten zich in een oedeem (zwelling) en erythema (rode huiduitslag)  van de oogleden, daarna van het bindvlies, enz. Een zeefbeensinusitis (de zeefbeensinussen tussen de ogen aan de neusbasis worden aangetast) is het type sinusitis met de courantste oogcomplicaties. Ze komt vaker voor bij kinderen.

De diagnose gebeurt aan de hand van radiologische onderzoeken (een tomodensitometrie of CT-scan). De complicatie wordt behandeld met antibiotica die via veneuze weg worden toegediend. Als de behandeling niet aanslaat of bij oogklachten worden de sinussen er aanvullend nog operatief gedraineerd.

Complicaties binnen de schedel

Complicaties binnen de schedel - de meest courante is een subduraal abces (ophoping van etter in de schedelholte) - komen niet veel voor. Ze treden op als de infectie zich via de voorhoofdsinus, de zeefbeensinus of de wiggebeenholte verder verspreidt. In heel zeldzame gevallen kan een sinusitis ook een hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaken. Bij complicaties binnen de schedel is er een operatie nodig om de sinussen en eventueel ook het subdurale abces te draineren.

Andere mogelijke complicaties van sinusitis

Andere mogelijke complicaties van sinusitis zijn subcutane abcessen (ophoping van etter onder de huid). De abcessen veroorzaken rode en pijnlijke zwellingen en zijn meestal een complicatie van een voorhoofdsinusitis. De sinus kan ook volledig verstopt raken (dan spreken we van blokkade van het ostium). De neus zit dan potdicht (er komt geen etter, snot of slijm meer uit) en de pijn wordt intens. In dat geval moet de sinus doorprikt worden om beschadiging van het bot te voorkomen.

Reclame
Sinusitis - Complicaties - Wat zijn de mogelijke complicaties van sinusitis?

Geschreven door Caroline HommezLees verder: Welke onderzoeken bij sinusitis?

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.