backtotop

Wat zijn de behandelingen van sinusitis?

Sinusitis - Behandelingen - Lokale behandelingen van acute sinusitis

Lokale behandelingen van acute sinusitis

De sinussen spoelen en ontzwellen

Acute sinusitis is meestal van virale oorsprong en geneest spontaan na enkele dagen met behulp van een symptomatische behandeling (pijnstillers, koortswerende middelen) en regelmatige spoelingen van de neus, zo’n twee tot drie per dag. Om een acute sinusitis te genezen, moet het sinusslijmvlies ontzwellen en moeten de sinussen gedraineerd worden. Het slijm dat de sinussen verstopt, moet met andere woorden worden afgevoerd. De neus snuiten volstaat vaak niet en is soms zelfs niet mogelijk …

De neus spoelen met isotonische of hypertonische oplossingen (zoutwater, oplossing op basis van glycerol …) is een natuurlijke en risicovrije behandeling van de symptomen van sinusitis, en waarbij geen gewenning optreedt.

De neus spoelen, vooral met hypertonische oplossingen voert overtollig slijm af, vermindert de zwelling in de neus en bevordert de ademhaling. De neusbijholtes spoelen kan er ook voor zorgen dat de oorzaak van de infectie mee wordt weggespoeld en dat hoesten als gevolg van de slijmen in de keel, vermindert.

Bepaalde oplossingen bevatten ontstekingsremmende middelen en middelen die het slijm verdunnen, of zijn verrijkt met minerale zouten (koper, zwavel, mangaan) of natuurlijke tannines (blauwe bosbes, vlier, groene thee, veenbes) en helpen om de besmettingsperiodes te beperken. Deze producten zijn vrij te koop bij uw apotheek in verschillende vormen (spray, oplossingen om te spoelen …) en met verschillende zoutconcentraties. Voor kinderen bestaan speciale kopstukken met beperkt debiet. De neus spoelen kan alleen of samen met andere geneesmiddelen worden toegepast. Vraag raad aan uw apotheker.

Andere behandelingen

Bij een acute virale of allergische sinusitis kunnen ook de volgende behandelingen de drainage van de sinussen vergemakkelijken:

 • vaatvernauwende geneesmiddelen verminderen het gevoel van een verstopte neus te hebben en bevorderen de ademhaling door de zwelling van het slijmvlies te verminderen. Maar opgelet, deze geneesmiddelen mogen slechts korte tijd worden gebruikt (maximaal 5 dagen) en zijn gecontra-indiceerd in volgende gevallen:
  • kinderen jonger dan 15 jaar;
  • zwangere of zogende vrouwen;
  • bij een cardiovasculaire aandoening;
  • bij wie al eerder stuiptrekkingen had, bij mensen met epilepsie of mensen die een CVA hebben doorgemaakt;
  • bij bepaalde gevallen van glaucoom;
  • in combinatie met bepaalde andere geneesmiddelen.

Vraag raad aan uw apotheker voordat u een vrij verkrijgbaar vaatvernauwend geneesmiddel koopt.

 • niet-steroïdale ontstekingsremmers (ibuprofen, ketoprofen) of aspirine. Deze geneesmiddelen mogen enkel alleen worden gebruikt, gebruik aspirine niet samen met ontstekingsremmers,
 • cortisone-derivaten in de vorm van druppels of verstuivers (neussprays),
 • mucolytica (geneesmiddelen die slijm vloeibaar maken),
 • antihistaminica (geneesmiddelen die allergieën bestrijden).

Koortswerende middelen en pijnstillers (paracetamol, niet-steroïdale ontstekingsremmers of aspirine) kunnen worden voorgeschreven om bepaalde symptomen van sinusitis te verhelpen (koorts, pijn in het gezicht …).

Voorzorgsmaatregelen

Opgelet: een aantal van deze geneesmiddelen mag niet worden gebruikt door kinderen en ook niet langdurig door volwassenen. Houd u altijd strikt aan het advies van uw arts of apotheker.

Als u geneesmiddelen inneemt zonder voorschrift, neem dan volgende veiligheidstips in achting:

 • overschrijd de maximale dosis per dag niet. Volg goed de posologie (aantal en frequentie van inname aangeduid op de bijsluiter) en de minimale tijd tussen twee innames. Een overdosis kan nefaste gevolgen hebben (toxiciteit) en tot gewenning leiden;
 • vermijd om die reden ook om op eigen houtje medicijnen te gaan combineren of afwisselen;
 • geef geen aspirine aan kinderen zonder voorafgaand medisch advies, dit kan namelijk leiden tot een zeldzame maar ernstige ziekte; het syndroom van Reye;
 • gebruik het medicijn niet als u een van de contra-indicaties heeft die op de bijsluiter worden vermeld;
 • als de pijnstiller niet voldoende snel werkt en de pijn aanhoudt, raadpleeg dan uw huisarts of NKO-arts. Vertel exact welk middel u innam en hoeveel (soort, dosis, frequentie).

Wat kunt u doen als uw kind een verstopte neus heeft?

 • Gebruik geen vaatvernauwende medicatie want deze zijn gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 15 jaar;
 • Leer uw kind de neus snuiten in papieren zakdoekjes;
 • Gebruik een fysiologisch serum of oplossing met zeewater om de neus te spoelen.
Reclame
Sinusitis - Behandelingen - Lokale behandelingen van acute sinusitis

Hebben antibiotica zin bij sinusitis?

Nutteloos bij virale sinusitis

Bij een virale sinusitis werken antibiotica niet. Het heeft dus geen zin om er gebruik van te maken. Op termijn kunnen antibiotica de bacteriën zelfs resistenter maken.  

De behandeld arts of NKO-arts vermoedt een bacteriële infectie als volgende symptomen zich voordoen:

 • De pijn houdt aan of verergert ondanks een symptomatische behandeling van 48 uur;
 • De pijn situeert zich aan één kant en verergert als de patiënt het hoofd naar voor buigt;
 • Een kloppende pijn die erger wordt aan het einde van de dag en tijdens de nacht;
 • Er is meer en etterend snot;
 • De tanden zijn ontstoken;
 • Koorts die langer aanhoudt dan drie dagen;
 • Een verstopte neus, hoest, niezen dat meer dan tien dagen aanhoudt na het begin van de neus-keelholteontsteking.

Antibiotica: alleen bij een bacteriële sinusitis

Antibiotica helpen alleen bij een acute bacteriële of chronische sinusitis. Ze geven dan een lichte verbetering van de symptomen. Volgens de laatste aanbevelingen zou het gebruik ervan evenwel niet altijd zin hebben, ook niet bij een bacteriële sinusitis.

Geen antibiotica meer voor kinderen?

Antibiotica worden vaker voorgeschreven voor kinderen. Kinderen hebben gemiddeld immers dubbel zo veel virale ontstekingen als volwassenen. Ze lopen dus meer kans op bacteriële bijbesmettingen, wat het voorschrijven van antibiotica kan rechtvaardigen. Een aan een kind toegediend antibioticum verlicht de klachten en moet daarnaast vooral complicaties voorkomen, zoals ontstekingen van het zeefbeen en eventueel een chronische sinusitis.*

*Bron: Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Sinusitis - Behandelingen - Hebben antibiotica zin bij sinusitis?
Reclame

Wanneer chirurgisch ingrijpen bij sinusitis?

Als alle behandelingsmogelijkheden met medicatie zonder succes zijn toegepast, in geval van een chronische sinusitis of als er complicaties zijn, kan ook een drainage worden uitgevoerd, onder plaatselijke of algemene verdoving. De chirurg doorprikt en wast dan de sinussen om de etterige afscheiding weg te halen.

Sinusitis - Behandelingen - Wanneer chirurgisch ingrijpen bij sinusitis?

Praktische tips bij acute sinusitis

Pas volgende tips toe om de symptomen van acute sinusitis te verlichten:

 • vermijd tabaksrook want dit bevordert luchtweginfecties, en stop met roken:
 • bevochtig de binnenkant van de neus en spoel de neus met aangepaste, veilige producten (fysiologisch serum, thermaal water of zout water). Opgelet, gebruik niet dezelfde spuitmond voor verschillende personen;
 • slaap met het hoofd iets hoger zodat u beter kunt ademen;
 • gebruik geen airconditionings die de lucht uitdrogen. De ideale slaapkamertemperatuur bedraagt 18 tot 20° C;
 • drink regelmatig wat water of biedt het uw kind aan als dat de patiënt is;
 • kleed u niet te dik: de lichaamswarmte moet wegkunnen.

Enkele tips om besmetting van de mensen in uw omgeving te vermijden:

 • was regelmatig uw handen;
 • bedek met een papieren zakdoekje wanneer u hoest;
 • snuit uw neus zo vaak als nodig met papieren zakdoekjes en gooi deze meteen na gebruik in de vuilnisbak, en was meteen uw handen;
 • Neem medicijnen als de symptomen verergeren ondanks deze praktische tips.
Sinusitis - Behandelingen - Praktische tips bij acute sinusitis

Geschreven door Caroline Hommez

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.