Behandelingen

Hebben antibiotica zin bij sinusitis?

Nutteloos bij virale sinusitis

Bij een virale sinusitis werken antibiotica niet. Het heeft dus geen zin om er gebruik van te maken. Op termijn kunnen antibiotica de bacteriën zelfs resistenter maken.  

De behandeld arts of NKO-arts vermoedt een bacteriële infectie als volgende symptomen zich voordoen:

  • De pijn houdt aan of verergert ondanks een symptomatische behandeling van 48 uur;
  • De pijn situeert zich aan één kant en verergert als de patiënt het hoofd naar voor buigt;
  • Een kloppende pijn die erger wordt aan het einde van de dag en tijdens de nacht;
  • Er is meer en etterend snot;
  • De tanden zijn ontstoken;
  • Koorts die langer aanhoudt dan drie dagen;
  • Een verstopte neus, hoest, niezen dat meer dan tien dagen aanhoudt na het begin van de neus-keelholteontsteking.

Antibiotica: alleen bij een bacteriële sinusitis

Antibiotica helpen alleen bij een acute bacteriële of chronische sinusitis. Ze geven dan een lichte verbetering van de symptomen. Volgens de laatste aanbevelingen zou het gebruik ervan evenwel niet altijd zin hebben, ook niet bij een bacteriële sinusitis. Geen antibiotica meer voor kinderen?

Antibiotica worden vaker voorgeschreven voor kinderen. Kinderen hebben gemiddeld immers dubbel zo veel virale ontstekingen als volwassenen. Ze lopen dus meer kans op bacteriële bijbesmettingen, wat het voorschrijven van antibiotica kan rechtvaardigen. Een aan een kind toegediend antibioticum verlicht de klachten en moet daarnaast vooral complicaties voorkomen, zoals ontstekingen van het zeefbeen en eventueel een chronische sinusitis.*

*Bron: Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Geschreven door Caroline HommezHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Sinusitis - Behandelingen - Hebben antibiotica zin bij sinusitis?
Reclame