backtotop

Behandelingen

Hormoonbehandeling

De werking van de schildklier vervangen

Na een totale thyroïdectomie, en eventueel na een behandeling met radioactief jodium, krijgt de patiënt systematisch een hormonale substitutietherapie voorgeschreven ter vervanging van de natuurlijke hormonen die daarvoor aangemaakt werden door de schildklier. Schildklierhormonen zijn immers noodzakelijk voor de normale stofwisseling en bijgevolg kan een lichaam niet zonder.

De juiste dosis voor elk doel

De therapie bestaat erin dagelijks synthetische schildklierhormonen (T3 en T4) in tabletvorm in te nemen. Dat moet levenslang gebeuren. De dosering hangt af van de patiënt en van de beoogde werking:

  • een normale dosis hormoontherapie vervangt de werking van de schildklier en zorgt voor een normaal TSH-gehalte. Dit is een hormonale substitutietherapie;
  • bij een hogere dosis spreekt met van suppressieve hormoontherapie. In dat geval vervangen de doses inderdaad de werking van de schildklier, maar zijn ze gericht op het behoud van een lage TSH-waarde. Daardoor beperkt men het risico dat de eventuele overgebleven kankercellen in het lichaam zich ontwikkelen, waardoor er opnieuw kanker zou ontstaan. Een suppressieve therapie wordt in de meeste gevallen niet langer dan 18 maanden na de operatie gegeven.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Schildklierkanker - Behandelingen - Hormoonbehandeling
Reclame