backtotop

Behandelingen

Chirurgie

Standaardtherapie

Chirurgie is de eerstelijnsbehandeling van schildklierkanker. Ze bestaat in een thyroïdectomie, dit is het volledig wegnemen van de schildklier. Zelfs als slechts een deel van de schildklier getroffen is door kanker, is totale thyroïdectomie de curatieve en tevens preventieve behandeling, omdat men daardoor het risico uitsluit dat zich elders in de klier kanker ontwikkelt. Deze ingreep is tegenwoordig zeer goed geregeld en er zijn weinig contra-indicaties.

Klieruitruiming

Als de lymfeklieren aangetast zijn door de kanker (30% van de gevallen) of als de kanker zich plaatselijk heeft uitgezaaid, zal de chirurg tegelijk een klieruitruiming uitvoeren. Deze ingreep bestaat erin de klieren rond de schildklier weg te nemen. In sommige gevallen moeten de klieren aan weerskanten van de hals worden verwijderd.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Schildklierkanker - Behandelingen - Chirurgie
Reclame