backtotop

Behandelingen

Behandeling met radioactief jodium (jodium 131)

Aanvulling op chirurgie

De behandeling met radioactief jodium, ook iratherapie genoemd, volgt dikwijls in aanvulling op de operatieve verwijdering van papillaire en folliculaire carcinomen, meer bepaald als de tumor groter is dan 1 cm is of als de kanker ook de klieren heeft aangetast. Het doel daarvan is dubbel:

  • na de operatie het restweefsel van de schildklier vernietigen (zogenaamde ‘ablatieve’ behandeling),
  • eventuele kankercellen in de hals of in andere delen van het organisme vernietigen.        

De werking van jodium 131

Bij de behandeling met radioactief jodium wordt gebruikgemaakt van het product radio-jodium, dat ofwel wordt toegediend in een capsule, of met een inspuiting. In het bloed hecht het jodium zich vast aan de schildkliercellen. De straling die vrijkomt bij radioactief jodium beschadigt geleidelijk aan zowel de gezonde als de kankercellen, en na enkele weken of maanden zijn die vernietigd.

Die stralingen werken slechts in een gebied van enkele millimeter. Daardoor worden de aangrenzende cellen niet beschadigd. De behandeling geeft ook heel weinig bijwerkingen.

De rol van thyrotropine-alfa

Voor een betere doeltreffendheid van de behandeling met radioactief jodium en om ervoor te zorgen dat de schildkliercellen het jodium op de juiste manier opnemen, moeten die cellen eerst worden gestimuleerd. Dit gebeurt door de TSH te verhogen.

Vroeger bestond de standaardtherapie erin minder hormonen te geven. Enkele weken voor de toediening van het radioactieve jodium werd de hormonale substitutietherapie (die de patiënt na een thyroïdectomie kreeg om het gebrek aan schildklierhormonen te verhelpen) stopgezet. Het gevolg daarvan was dat er meer TSH werd aangemaakt, wat aanleiding gaf tot tijdelijke hypothyroïdie, met de daarbij horende symptomen (vermoeidheid, kouwelijkheid, gewichtstoename, zwelling …). Vandaag krijgt slechts 10% van de patiënten geen hormonen toegediend. Sinds een tiental jaar gaan de artsen in 90% van de gevallen over tot de intramusculaire injectie met recombinant TSH (rhTSH). Dat gebeurt twee dagen en een dag voor de behandeling met radioactief jodium. De hormoontherapie wordt bijgevolg niet stopgezet, wat aangenamer is voor de patiënt.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Schildklierkanker - Behandelingen - Behandeling met radioactief jodium (jodium 131)
Reclame