Sevrage

Wat zijn de symptomen van rookontwenning?

Psychische afkickverschijnselen

Nicotine heeft reële effecten op de hersenen (het stimuleert ze). Wie stopt met roken kan dan ook bepaalde ‘psychische’ symptomen vertonen:

  • Droeve en zelfs depressieve stemming,
  • Prikkelbaarheid, frustratie, woede,
  • Angst en spanning,
  • Concentratieproblemen.

Lichamelijke afkickverschijnselen

  • Slaapstoornissen (moeilijk inslapen, ‘s nachts en/of te vroeg wakker worden enz.), met vermoeidheid als gevolg.
  • Hoofdpijn en duizeligheid: zodra iemand stopt met roken, stijgt het zuurstofgehalte in het bloed weer naar zijn normale peil. Dat kan een gevoel van duizeligheid geven.
  • Hoesten en/of keelpijn.
  • Constipatie of diarree.
  • Eetbuien, met vooral trek in zoetigheden.
  • Stoppen met roken kan ook leiden tot een lagere hartslag, overvloediger zweten enz.

Hoelang houden deze symptomen aan?

Zonder nicotinevervangers of geneesmiddelen en afhankelijk van de graad van de nicotineverslaving duren deze afkickverschijnselen ongeveer drie weken. Vooral de eerste week zijn ze erg hevig. Daarna worden ze minder fel en maximaal twee weken later verdwijnen ze helemaal.

Roken en depressie

Er bestaat een zeker verband tussen depressie en roken, ook al is het moeilijk te zeggen wat nu precies oorzaak en wat gevolg is. Zo is het aantal rokers groter bij mensen met een zware depressie. Ook het percentage van ernstige depressieve stoornissen ligt bij rokers twee keer hoger dan bij niet-rokers.
Stoppen met roken kan depressieve stoornissen ook weer doen opflakkeren. De eerste zes maanden na het stoppen met roken stijgt het risico op een periode van zware depressie.

Geschreven door Candice Leblanc volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Roken - Stoppen met roken - Wat zijn de symptomen van rookontwenning?
Reclame