Begrijpen

Sigarettenrook: wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Wat zit er in een sigaret?

De sigarettenrook die bij de verbranding van tabak vrijkomt, bevat meer dan 4000 chemische stoffen. Minstens zestig daarvan zijn cancerogeen (kankerverwekkend) of heel toxisch. Koolmonoxide, teer, arseen, aceton, ammoniak, kwik, benzeen en lood zijn er enkele van.

De risico’s van passief roken

De term ‘passief roken’ slaat op het onvrijwillig inademen van sigaretten- of tabaksrook die in de lucht aanwezig is. Geen enkel ventilatie- of luchtfilteringssysteem kan sigarettenrook onschadelijk maken.
In de Europese Unie sterven er onder de volwassen bevolking elk jaar naar schatting tienduizenden niet-rokers aan de gevolgen van passief roken.
Passief roken vergroot het risico op longkanker, hart- en vaatziektes, luchtwegenaandoeningen (astma, enz.) en wiegendood.
En dan hebben we het nog niet over de hinder die sigarettenrook bij sommige mensen veroorzaakt zoals irritatie aan de ogen, hoofdpijn, misselijkheid enz.

Geschreven door Candice Leblancvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Roken - Begrijpen - Sigarettenrook: wat zijn de gezondheidsrisico’s?
Reclame