backtotop

Hoe stop je met roken?

Roken - Andere therapieën - Psychologische begeleiding om te stoppen met roken

Psychologische begeleiding om te stoppen met roken

Waarom is psychologische ondersteuning nodig?

Roken werkt ook psychisch en gedragsmatig verslavend. Wie ervan af wil raken, moet heel hard aan zichzelf werken. De meeste mensen stoppen met roken zonder hulp van buitenaf. Geen enkele therapie kan ook honderd procent garantie geven dat het stoppen met roken lukt. Toch hebben verschillende studies aangetoond dat de combinatie van een behandeling met geneesmiddelen en psychische ondersteuning de beste slaagkansen geeft om definitief te stoppen met roken. Dat slaagpercentage bedraagt na één jaar 25 tot 35%.

Stoppen met roken: het motivatiegesprek

Het motivatiegesprek is een gesprek tussen iemand die heen en weer geslingerd wordt (in dit geval over het stoppen met roken) en een professionele gezondheidswerker, bijvoorbeeld een tabakoloog. De bedoeling is om de motivatie van de patiënt op te bouwen en/of te versterken door de redenen bloot te leggen waarom hij wil stoppen, door de voordelen en de moeilijkheden van rookontwenning te bespreken, door naar de oorzaken van eventuele vroegere mislukte pogingen te zoeken enz. 

Gedragstherapie om te stoppen met roken

Bij cognitieve gedragstherapieën wordt gewerkt aan hoe iemand denkt over en staat tegenover een bepaald problematisch gedrag (in dit geval roken). Ook de ermee samenhangende gewoonten worden onder de loep genomen om ze te veranderen of te overwinnen. Dat kan eventueel door het invoeren van een of meerdere vervangingsstrategieën.
Een voorbeeld: als u stress hebt, grijpt u meteen naar een sigaret omdat dat ontspant (dat denkt u toch). Maar eigenlijk heeft roken het averechtse effect. Tabak is namelijk een opwekkend of psychostimulerend middel. Als u dat eenmaal door hebt, zult u bij stress het roken gemakkelijker laten en kunt u in de plaats bijvoorbeeld enkele ademhalingsoefeningen doen. 

Reclame
Roken - Andere therapieën - Psychologische begeleiding om te stoppen met roken

De elektronische sigaret: nuttig om te stoppen met roken?

Wat is de elektronische sigaret?

De elektronische sigaret of e-sigaret is een elektronisch toestelletje dat damp voortbrengt die wordt ingeademd. In tegenstelling tot de traditionele sigaret ontstaat de damp niet door verbranding, maar door lichte verhitting van een vloeistof waaraan soms aroma’s zijn toegevoegd (tabaksmaak, fruit, kruiden enz.) en die al dan niet nicotine bevat.  

 

Polemiek rond de elektronische sigaret

De elektronische sigaret lokt felle debatten uit. Voor sommigen is ze een revolutie in de strijd tegen het roken, voor anderen een potentieel gevaarlijk product. De tegenstanders klagen het gemis van elke controle aan op de productie en de commercialisering van deze sigaret. Van sommige merken vermoeden ze zelfs dat ze potentieel toxische (maar geen kankerverwekkende) stoffen bevatten. De voorstanders prijzen dan weer de efficiëntie van de e-sigaret om op een ‘zachte manier’ te stoppen met roken.

Is de elektronische sigaret gevaarlijk?

Er bestaat nog geen enkele langetermijnstudie die de onschadelijkheid of het gevaar van de elektronische sigaret op lange termijn heeft kunnen bewijzen. Maar aangezien er geen verbranding aan te pas komt (en er dus geen stoffen vrijkomen als koolmonoxide, teer enz.), is de elektronische sigaret heel waarschijnlijk minder schadelijk voor de gezondheid dan een ‘echte’ sigaret.

Roken - Andere therapieën - De elektronische sigaret: nuttig om te stoppen met roken?
Reclame

Andere manieren om te stoppen met roken

Meditatie als zijn in ‘het nu’ (mindfulness)

Mindfulness is een vorm van achtzaamheidstraining, “een bewustzijnstoestand die voortvloeit uit het feit dat iemand zijn aandacht bewust op het nu richt - zonder te oordelen - en op wat er zich moment na moment aandient” (J. Kabat-Zinn, 2003).
Deze techniek is al enkele jaren populair bij de behandeling van verslavingsproblemen, onder meer ook van roken. Volgens sommige studies zou de methode meer effect hebben dan de traditionele rookstopprogramma’s, maar de bewijzen ontbreken om dat met zekerheid te kunnen stellen.

Hypnose en zelfhypnose

Hypnose is een tijdelijke verandering van de bewustzijnstoestand. In die toestand is de aandacht gefocust op een gevoel of een beeld en is de patiënt zich minder bewust van zijn omgeving. Hypnose vergemakkelijkt de toegang tot onze onbewuste mechanismen en vergemakkelijkt het gebruik van suggestie voor therapeutische doeleinden.
Deze toestand kan ook zonder hulp van derden worden bereikt. In dat geval spreken we van zelfhypnose.
Volgens sommigen kan hypnose doeltreffend zijn als hulp bij het stoppen met roken, maar er zijn nog geen studies die deze bewering kunnen staven. 

Geschreven door Candice Leblanc

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.