Andere therapieën

Alternatieve therapieën om te stoppen met roken

Meditatie als zijn in ‘het nu’ (mindfulness)

Mindfulness is een vorm van achtzaamheidstraining, “een bewustzijnstoestand die voortvloeit uit het feit dat iemand zijn aandacht bewust op het nu richt - zonder te oordelen -  en op wat er zich moment na moment aandient” (J. Kabat-Zinn, 2003).
Deze techniek is al enkele jaren populair bij de behandeling van verslavingsproblemen, onder meer ook van roken. Volgens sommige studies zou de methode meer effect hebben dan de traditionele rookstopprogramma’s, maar de bewijzen ontbreken om dat met zekerheid te kunnen stellen.

Hypnose en zelfhypnose

Hypnose is een tijdelijke verandering van de bewustzijnstoestand. In die toestand is de aandacht gefocust op een gevoel of een beeld en is de patiënt zich minder bewust van zijn omgeving. Hypnose vergemakkelijkt de toegang tot onze onbewuste mechanismen en vergemakkelijkt het gebruik van suggestie voor therapeutische doeleinden.
Deze toestand kan ook zonder hulp van derden worden bereikt. In dat geval spreken we van zelfhypnose.
Volgens sommigen kan hypnose doeltreffend zijn als hulp bij het stoppen met roken, maar er zijn nog geen studies die deze bewering kunnen staven. 

Geschreven door Candice Leblanc Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Roken - Andere therapieën - Alternatieve therapieën om te stoppen met roken
Reclame