backtotop

Pulmonale arteriële hypertensie: wanneer overgaan tot chirurgie?

Pulmonale arteriële hypertensie: de plaats van chirurgie

Pulmonale endarteriëctomie

Deze ingreep verwijdert bloedstolsels in de longen die pulmonale hypertensie veroorzaken. Het is de beste behandeling voor die vorm van pulmonale hypertensie. Het is een delicate operatie, die door een ervaren chirurg moet worden uitgevoerd.

Atrioseptostomie

Bij een atrioseptostomie wordt een katheter (dun, soepel buisje) in een bloedvat naar het hart geschoven om een opening te maken tussen de rechter- en de linkervoorkamer. Dat verlaagt de druk in het rechterhart, verhoogt de hoeveelheid bloed die naar het linkerventrikel stroomt, en vermindert de hoeveelheid bloed in de longcirculatie. Die techniek is nuttig als de toestand verergert ondanks een maximale medische behandeling, soms in afwachting op een transplantatie.

Harttransplantatie

Een bipulmonale (beide longen) of cardiopulmonale (hart en longen) transplantatie is de enige behandeling die pulmonale arteriële hypertensie kan genezen, en het enige alternatief als de medische behandeling mislukt. Ongeveer 25% van de patiënten reageert immers niet of reageert na verloop van tijd niet meer op de medische behandeling. De operatie wordt voorbehouden voor jonge patiënten (jonger dan 65 jaar) met een ernstige pulmonale arteriële hypertensie die zo’n zware operatie kunnen doorstaan. De postoperatieve overleving bedraagt 75% na een jaar en 50% na vijf jaar.

Geschreven door Dr Jean-Yves Hindlet

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Pulmonale arteriële hypertensie - Chirurgie - Pulmonale arteriële hypertensie: de plaats van chirurgie
Reclame