backtotop

Hoe wordt pulmonale arteriële hypertensie behandeld?

Bijzonderheden van de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie

Pulmonale arteriële hypertensie: zo snel mogelijk behandelen

Pulmonale arteriële hypertensie kan (nog) niet worden genezen. De moderne behandelingen verlichten de symptomen aanzienlijk en vertragen de ziekteprogressie. Hoe eerder de ziekte wordt behandeld, des te beter de evolutie ervan kan worden ingedijkt. Een late behandeling zal zwaarder en complexer zijn.

Zonder behandeling bedraagt de levensverwachting hooguit enkele jaren. De levensverwachting is korter naarmate de ziekte verder gevorderd is. Snel een correcte diagnose stellen is waarschijnlijk het belangrijkste middel om de prognose van de patiënten te verbeteren.

Multidisciplinaire en continue behandeling van pulmonale hypertensie

Pulmonale arteriële hypertensie moet worden behandeld door een team van gezondheidswerkers met complementaire vaardigheden, onder wie een arts gespecialiseerd in pulmonale hypertensie, een arts gespecialiseerd in beeldvormingsonderzoek, een gespecialiseerde en ervaren chirurg, gespecialiseerde verpleegkundigen, een maatschappelijk assistent, een psycholoog …

De behandeling kan worden gecoördineerd door het referentiecentrum en/of een netwerk van correspondenten, in overleg met de huisarts en de gezondheidswerkers in de buurt. De twee referentiecentra in België zijn het UZ Leuven (Gasthuisberg) en het Erasmusziekenhuis.

Zo mogelijk de oorzaak van de pulmonale hypertensie aanpakken

De behandeling van pulmonale hypertensie bestaat vooral in een behandeling van de oorzaak, als die kan worden achterhaald en kan worden genezen. Zo moeten we afwijkingen van de werking van het linkerhart of de onderliggende ademhalingsaandoening intensief behandelen. Soms is een chirurgische ingreep wenselijk om de longslagaders vrij te maken als de pulmonale hypertensie veroorzaakt wordt door longembolieën.

De revolutie: specifieke geneesmiddelen

De behandeling van pulmonale arteriële hypertensie is grondig veranderd dankzij de ontwikkeling van specifieke geneesmiddelen die direct de verschillende mechanismen aanpakken die een rol spelen bij de ontwikkeling van pulmonale arteriële hypertensie. De patiënt moet die geneesmiddelen levenslang innemen en mag de behandeling nooit stopzetten zonder het advies van het referentiecentrum. Placebogecontroleerde studies hebben aangetoond dat die geneesmiddelen de ziekteprogressie en het aantal ziekenhuisopnames verlagen.

Follow-up van pulmonale arteriële hypertensie

De belangrijkste punten bij de follow-up van pulmonale arteriële hypertensie zijn het ziektestadium (intensiteit van de functionele last, van 1 tot 4), de 6 minutenstaptest en tekenen van rechterhartfalen. Bij de 6 minutenstaptest moet de patiënt zoals de naam het al aangeeft, 6 minuten lang op een vlak terrein stappen en wordt de afgelegde afstand gemeten. De 6 minutenstaptest evalueert het lichamelijke vermogen en dus het vermogen van de longen en het hart om inspanningen aan te kunnen. Een afstand > 400 meter wordt gewoonlijk als aanvaardbaar beschouwd.

Geschreven door Dr Jean-Yves HindletHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Pulmonale arteriële hypertensie - Behandeling - Bijzonderheden van de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie
Reclame