backtotop

Pulmonale arteriële hypertensie, zeldzaam, maar zeer ernstig

Pulmonale arteriële hypertensie

Als de druk in de longbloedvaten abnormaal hoog is, spreken we van pulmonale hypertensie. Dat is totaal wat anders dan ‘gewone’ hypertensie. Aan de hand van de oorzaken wordt pulmonale hypertensie in 5 groepen ingedeeld. Eén van de oorzaken van pulmonale hypertensie is pulmonale arteriële hypertensie. Dat is een zeldzame aandoening die snel verergert en nog niet kan worden genezen. De moderne geneesmiddelen remmen de evolutie af en verbeteren de levenskwaliteit van de patiënten. We moeten denken aan pulmonale arteriële hypertensie in geval van een kortademigheid waarvoor we geen verklaring vinden.