backtotop

Wat zijn de oorzaken van psoriasis?

Wat zijn de oorzaken van psoriasis?

Genetische voorbestemdheid en uitlokkende factoren

Psoriasis heeft een belangrijke erfelijke component. Als een van beide ouders de ziekte heeft, hebben de kinderen 16% kans om zelf ook psoriasis te ontwikkelen. Maar psoriasis is niet uitsluitend erfelijk bepaald. Er zijn wel al verschillende genen geïdentificeerd die bij de ziekte betrokken zijn, maar die genen drukken zich niet altijd uit: niet iedereen met ‘psoriasisgenen’ krijgt met andere woorden ook psoriasis. Bij mensen die genetisch voorbestemd zijn, zouden andere factoren als triggers werken en de psoriasis zo activeren: een psychische shock, infecties ergens in het lichaam (bv. een keelontsteking), inname van sommige geneesmiddelen zoals lithium (gebruikt bij manische depressie) of bètablokkers (bij hoge bloeddruk), enz.

Een ontstekingsziekte

Psoriasis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van ontstekingscellen (T-lymfocyten) in de huid. T-lymfocyten zijn een soort witte bloedcellen die ons lichaam normaal moeten verdedigen tegen lichaamsvreemde stoffen. Maar bij psoriasis vallen die cellen bepaalde lichaamseigen componenten aan. De T-lymfocyten scheiden op hun beurt zogenaamde pro-inflammatoire cytokines af, dat zijn eiwitten die de ontstekingsreactie activeren, zoals TNF-alfa (tumornecrosefactor) en interleukines.

Samenhangende ziektes

Bij zeer ernstige vormen gaat psoriasis vaak gepaard met andere ziektes zoals diabetes type 2 of bepaalde afwijkingen in de lipidenspiegel (obesitas), allebei ziektebeelden die het risico op hart- en vaataandoeningen vergroten. Een volledige medische check-up met bloedafname is dus soms noodzakelijk.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Psoriasis - Oorzaken - Wat zijn de oorzaken van psoriasis?
Reclame