backtotop
Nieuws

Gepubliceerd op 14/04/2021

Psoriasis en de nieuwe, baanbrekende biologische geneesmiddelen

Psoriasis en de nieuwe, baanbrekende biologische geneesmiddelen

De komst van biologicals zorgde voor een ware omwenteling in de behandeling van psoriasis. Een nieuwe klasse monoklonale antilichamen die gericht zijn tegen interleukine 23 biedt bijzonder effectieve en langdurige resultaten met minder injecties op jaarbasis.

Reclame

Onder biologicals of biologische behandelingen verstaat men stoffen die geproduceerd worden op basis van een cel of een levend organisme. De meeste biologicals zijn monoklonale antilichamen.

Een alternatief voor lichtbehandeling en PUVA/UVB-therapie...

De monoklonale antilichamen die worden toegepast bij psoriasis treden op tegen de immuuncellen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de ziekte. Ze zijn aangewezen bij matige tot ernstige psoriasis waarbij sprake is van onvoldoende respons op, intolerantie voor of een contra-indicatie bij andere systemische behandelingen (PUVA/UVB-lichttherapie, methotrexaat, ciclosporine).

In aanvulling op TNF-alfaremmers en interleukine-antagonisten (IL12/IL23 en IL17-remmers) – de reeds gekende monoklonale antilichamen – bestaat er vandaag een nieuwe klasse, meer specifieke interleukine-remmers, de zogenaamde IL23-remmers.

Voordelen van de nieuwe biologicals bij psoriasis

IL23-remmers zijn monoklonale antilichamen die zich richten tegen interleukine23 (IL23), die een belangrijke rol speelt bij de pathogenese van psoriasis. Ze handelen vroegtijdig in de ontstekingscascade van psoriasis door de activering van Th17-lymfocyten te onderdrukken. Maar wat zijn nu hun voordelen? In tegenstelling tot IL17-remmers, die een efficiënte, maar snelle werking hebben, is het gemeenschappelijke kenmerk van IL23-remmers dat ze op lange termijn effectief blijven.

Overigens bezit deze nieuwe klasse monoklonale antilichamen nog een andere troef, namelijk dat hun toediening via subcutane injectie minder vaak moet gebeuren dan bij de eerste biologicals. In België zijn drie IL23-remmers beschikbaar: guselkumab, risankizumab en tildrakizumab.

Gebruik van IL23-remmers in COVID-19-tijden

Talrijke publicaties hebben aangetoond dat de immuunrespons die verantwoordelijk is voor de ontstekingsreactie bij psoriasis niet betrokken is bij de pathogenese van COVID-19. Bijgevolg is er bij de behandeling van psoriasis met behulp van een IL23-remmers geen groter risico om besmet te worden met COVID-19 of op complicaties bij besmetting. De Belgische en internationale dermatologische verenigingen geven trouwens het advies om niet te stoppen met IL23-remmers en raden niet af om in deze pandemische periode een dergelijke behandeling op te starten, althans voor zover er geen vermoeden of bewijs bestaat van COVID-besmetting of een andere acute infectie.

Lees meer over Psoriasis
Reclame