backtotop

Behandeling van prostaatkanker

Wanneer moet een behandeling opgestart worden?

Actieve opvolging van prostaatkanker

Prostaatkanker moet zelden meteen behandeld worden. In specifieke gevallen volstaat een actieve opvolging van de prostaatkanker. Dat is zo bij patiënten ouder dan 65 jaar met een ‘brave’ prostaatkanker: een kleine Gleasonscore en lage PSA-waarden. Een actieve opvolging betekent een regelmatige controle aan de hand van de PSA-waarden, en rectaal toucher, met zonodig echografieën ter controle. Een jaar of soms eerder als er afwijkingen worden vastgesteld, worden opnieuw prostaatbiopsieën genomen. Als de tumor zich ontwikkelt tot een agressievere tumor, moet die wel behandeld worden.

Wanneer behandeling van prostaatkanker nodig?

Sommige patiënten hebben een behandeling nodig. Het gaat dan vooral om mannen jonger dan 65, of met een agressieve kanker. Dus niet de oudere patiënten die wellicht van een andere ziekte zullen sterven, ondanks de tumorgroei. En ook niet voor patiënten met een tumor die hen waarschijnlijk nooit zal hinderen of doden.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Prostaatkanker - Behandeling - Wanneer moet een behandeling opgestart worden?
Reclame