backtotop
Nieuws
Verband tussen cholesterol en prostaatkanker?

Verband tussen cholesterol en prostaatkanker?

Een hoge cholesterol is niet alleen slecht voor onze hart- en bloedvaten, het zou ook het risico op prostaatkanker verhogen.

Reclame

Te hoge cholesterol

We weten allemaal dat we “op onze cholesterol moeten letten”. Want een teveel aan cholesterol, en meer bepaald de ‘slechte’ LDL-cholesterol, doet de aders dichtslibben. Dat verhoogt op zijn beurt de kans op hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of een hartinfarct.

Vergroot risico op prostaatkanker

Wetenschappers vermoeden nu dat er nog een bijkomende reden zou kunnen zijn om op onze voeding te letten, althans voor de mannen. Meer bepaald zou een hoog cholesterolgehalte in het bloed immers ook leiden tot een verhoogd risico op prostaatkanker.

Vooral relatie met agressieve prostaatkanker

Onderzoekers van de Radboud Universiteit van Nijmegen analyseerden de gegevens van 2118 mannen die geen cholesterolremmers gebruikten. Daaruit bleek dat zowel een verhoogd totaal cholesterol als hogere waarden voor LDL-cholesterol (‘slechte’ cholesterol) geassocieerd zijn met een verhoogd risico op prostaatkanker. Concreet zou, per toename van de totale of de LDL- cholesterolwaarden met 1 mmol/l, de kans op prostaatkanker met respectievelijk 39% en 42% toenemen. Dat betekent niet dat die mannen 39% kans hebben op prostaatkanker, wel dat ze bijvoorbeeld 13,9% kans hebben als dat anders 10% kans zou zijn. De relatie werd nog duidelijker als enkel gekeken werd naar het verband tussen LDL-cholesterol en agressieve prostaatkanker (prostaatkanker in stadium 3 of hoger, PSA-waarde boven de 20 of een Gleasonscore van 7 of hoger).

Bijkomend onderzoek nodig

Volgens de wetenschappers moet met deze cijfers voorzichtig omgesprongen worden. Ten eerste omdat het in het Nederlandse onderzoek om een kleine steekproef ging: slechts 43 van de 2118 mannen hadden prostaatkanker. Het gevonden verband tussen cholesterol en prostaatkanker zou dus ook puur toeval kunnen zijn. Bovendien vinden vergelijkbare onderzoeken in de rest van de wereld niet altijd dezelfde resultaten: sommige bevestigen het verband tussen cholesterol en prostaatkanker, maar andere niet. Er blijft dus nog heel wat onderzoek noodzakelijk om klaarheid te scheppen.

Statines tegen prostaatkanker?

Rest de vraag: waarom is de relatie tussen cholesterol en prostaatkanker zo interessant? Wel, als het verband goed bekend is, zou het op termijn misschien mogelijk zijn om via statines (cholesterolremmers) een aantal gevallen van prostaatkanker te voorkomen. Ze zouden ook kunnen verhinderen dat een niet-agressieve prostaatkanker omslaat in een agressieve. Maar zoals gezegd: daar zijn nog geen sluitende data voor.

Bron: D E G Kok, J G H van Roermund, K K H Aben, M den Heijer, D W Swinkels, E Kampman and L A L M Kiemeney. Blood lipid levels and prostate cancer risk; a cohort study. Prostate Cancer and Prostatic Diseases (2011) 14, 340–345.

Lees meer over Prostaatkanker
Reclame
Gerelateerde artikels
Biopsie kan diagnose bevestigen

Alleen een biopsie laat toe te bevestigen of iemand prostaatkanker heeft, en te analyseren hoe (…)

Prostaatkanker - Diagnose - Biopsie kan diagnose bevestigen
CT-scan en MRI

CT-scan Een CT-scan gaat eventuele uitzaaiingen ( (…)

Prostaatkanker - Diagnose - CT-scan en MRI