backtotop
Nieuws
Kan ernst prostaatkanker voorspeld worden?

Kan ernst prostaatkanker voorspeld worden?

Sommige mannen hebben genetisch gezien meer kans om aan hun prostaatkanker te sterven. Die patiënten identificeren, zou de behandeling van prostaatkanker kunnen verbeteren.

Reclame

Dodelijke prostaatkanker

Zoals bekend hebben prostaatkankerpatiënten veel meer kans om met hun ziekte te sterven, dan door hun ziekte. Toch blijft prostaatkanker in België de derde belangrijkste doodsoorzaak ten gevolge van kanker. In België sterven er elke dag gemiddeld vier mannen aan prostaatkanker, ondanks de uitgebreide diagnose- en behandelingsmogelijkheden.

Verhoogd risico op overlijden door kanker

Vandaar dat artsen op zoek gaan naar indicatoren die uitmaken welke mannen meer kans hebben om aan prostaatkanker te overlijden. Zo toonde een recente, veelbelovende, Amerikaanse studie aan dat prostaatkankerpatiënten die bepaalde genvarianten dragen, tot 50% meer kans hebben om aan hun ziekte te sterven. Dat betekent in de praktijk een kans van ongeveer 5% in plaats van ongeveer 3,5%.

Betrokken genvarianten

De onderzoekers analyseerden het bloed van 1309 prostaatkankerpatiënten. Ze identificeerden vijf genvarianten op vijf genen: LEPR, RNASEL, IL4, CRY1 en ARVCF. 10% van prostaatkankerpatiënten droeg vier van die genvarianten, of alle vijf. Zij hadden 50% meer kans om van prostaatkanker te sterven, dan mannen die slechts twee of minder van die genvarianten droegen. Een tweede onderzoek met het bloed van 2875 Zweedse mannen bevestigde die resultaten.

Leuvens onderzoek

Ook de Duitse universiteit van Würzburg vond, in samenwerking met het UZ Leuven, een indicator van de ernst van prostaatkanker: micro-RNA 221. Micro-RNA is een molecule die betrokken is bij de expressie van genen: dat is de mate waarin het DNA van een gen gekopieerd wordt en die bepalend is voor de functie van een cel.

Sneller agressieve behandeling

Deze recente ontdekkingen zouden het op termijn mogelijk moeten maken om te bepalen bij welke mannen best meteen een agressieve behandeling kan opgestart worden, en bij welke mannen de kanker beter actief opgevolgd worden.

Bijkomend onderzoek nodig

De auteurs van de Amerikaanse studie benadrukken dat bijkomend onderzoek hun resultaten moet valideren. Bovendien is de aanwezigheid van genvarianten op zich onvoldoende om de kans op een agressieve prostaatkanker in te schatten. Daar is onder andere ook een analyse van de evolutie van de PSA-waarden voor nodig.

- Daniel W. Lin, Liesel M. FitzGerald, Rong Fu, Erika M. Kwon, Siqun Lilly Zheng, Suzanne Kolb, Fredrik Wiklund, Pär Stattin, William B. Isaacs, Jianfeng Xu, Elaine A. Ostrander, Ziding Feng, Henrik Grönberg, and Janet L. Stanford. Genetic Variants in the LEPR, CRY1, RNASEL, IL4, and ARVCF Genes Are Prognostic of Prostate Cancer-Specific Mortality. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. Published Online First August 16, 2011; doi: 10.1158/1055-9965.EPI-11-0236.

- Spahn M, Kneitz S, Scholz CJ, Stenger N, Rüdiger T, Ströbel P, Riedmiller H,

Kneitz B. Expression of microRNA-221 is progressively reduced in aggressive prostate cancer and metastasis and predicts clinical recurrence. Int J Cancer. 2010 Jul 15;127(2):394-403.

Lees meer over Prostaatkanker
Reclame
Gerelateerde artikels
Het rectaal toucher bij prostaatkanker

Bij prostaatkanker kan het weefsel van de prostaat verharden, en (…)

Prostaatkanker - Diagnose - Het rectaal toucher bij prostaatkanker
De prostaat

Rol bij voortplanting De prostaat is een kleine klier (…)

Prostaatkanker - Begrijpen - De prostaat