backtotop
Nieuws
Het belang van radiotherapie bij uitgezaaide prostaatkanker

Het belang van radiotherapie bij uitgezaaide prostaatkanker

Als prostaatkanker is uitgezaaid naar bijvoorbeeld botten of lymfeklieren kan radiotherapie worden gebruikt om de pijn te verlichten. Bovendien gaat dat gepaard met minimale bijwerkingen.

Reclame

Naar welke organen verspreidt prostaatkanker zich het vaakst?

In de eerste plaats naar de lymfeklieren in het kleine bekken en naar de botten, vooral in de wervelkolom en het kleine bekken. Uitzaaiingen (ook metastasen genoemd) naar lever en longen komen minder vaak voor. De reden waarom prostaatkanker vooral naar het bot uitzaait, heeft te maken met de ‘zaad- en grondtheorie’. Tumorsoorten verspreiden zich naar bepaalde organen wanneer ze zich daar welkom voelen. Zo zendt het bot wellicht signalen uit naar de prostaatkankercellen om zich in het bot te nestelen.

Wat zijn de gevolgen van die uitzaaiingen?

Van kanker die uitgezaaid is in de lymfeklieren heb je niet vaak klachten, behalve in de lymfeklieren in het kleine bekken of in lymfeklieren langs de grote buikbloedvaten. Het opzwellen van een been is daar een vaak gehoorde klacht. Bij uitzaaiingen in de botten hebben de patiënten klachten over pijn en motorische of gewaarwordingsstoornissen. Deze laatste kunnen optreden als de uitzaaiingen het ruggenmerg aantasten.

Wat zijn de mogelijke behandelingsmethoden bij uitzaaiingen?

De standaardbehandelingen zijn chemotherapie en hormoontherapie. Radiotherapie kan worden gebruikt om pijnlijke uitzaaiingen te behandelen. Een eerste bestraling zorgt bij 70% van de patiënten voor pijnvermindering, een tweede bestraling zorgt bij 85% voor het verdwijnen of flink verminderen van de pijn.

Wat is het voordeel van die radiotherapie?

Hormoontherapie en chemotherapie in het uitzaaiingsstadium zijn louter palliatief. Bij patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen (maximaal drie) wordt radiotherapie gebruikt om de uitzaaiingen te vernietigen om zo verdere verspreiding te vermijden of de tijd tot nieuwe uitzaaiingen te verlengen en zo de noodzaak aan hormoontherapie uit te stellen. Deze precisiebestraling, ook stereotactische radiotherapie genoemd, geeft een zeer hoge dosis precies op de plaats van de metastase.

Zijn alle patiënten gebaat bij radiotherapie of zijn er uitzonderingen?

Voor pijnlijke uitzaaiingen hebben alle patiënten baat bij pijnstillende radiotherapie. Bovendien kan deze radiotherapie samen met andere therapieën worden toegediend. In het geval van stereotactische precisiebestraling speelt het aantal uitzaaiingen een rol. Indien een patiënt zich aanbiedt met maximaal drie uitzaaiingen heeft het zin en moet het worden overwogen. Bij patiënten met meer dan drie uitzaaiingen moet palliatieve hormoontherapie ofwel chemotherapie worden overwogen.

Lees meer over Prostaatkanker
Reclame
Gerelateerde artikels
Radiotherapie

Voor mannen ouder dan 70 jaar Radiotherapie wordt vooral toegepast bij patiënten (…)

Prostaatkanker - Behandeling - Radiotherapie
Wanneer moet een behandeling opgestart worden?

Actieve opvolging van prostaatkanker Prostaatkanker moet zelden meteen behandeld (…)

Prostaatkanker - Behandeling - Wanneer moet een behandeling opgestart worden?