Test uzelf

Kent u het plaveiselcelcarcinoom?

Kent u het plaveiselcelcarcinoom?

Plaveiselcelcarcinoom van de huid (PCH) is een van de meest voorkomende huidkankers. Wat weet u erover?

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame
Ziektes van A tot Z