Behandelingen

Vroege behandeling van een huidcarcinoom kan recidieven voorkomen

Als de plaveiselcelcarcinomen in een vroeg stadium worden ontdekt en meteen worden behandeld (zeker in het geval van precancereuze letsels), zijn ze te genezen en is de kans op recidieven klein. Maar als ze niet worden behandeld, kunnen ze in de onderliggende huidweefsels dringen en zelfs uitzaaien. In dat geval verspreiden ze zich via het bloedvaten- of lymfenstelsel naar andere organen, waar zich dan ook kankercellen zullen ontwikkelen. Dat kan levensbedreigend zijn. Er bestaan diverse doeltreffende behandelingen voor het plaveiselcelcarcinoom. De keuze van de behandeling hangt van heel wat parameters af:

  • het type tumor
  • de afmetingen van de tumor
  • de plaats
  • de algemene gezondheidstoestand van de patiënt
  • al dan niet uitzaaiing naar andere organen

De meeste behandelingen worden rechtstreeks in de praktijk van de arts of in het ziekenhuis toegediend, soms onder plaatselijke verdoving. Een ziekenhuisopname (van verschillende dagen) is dus zelden nodig.

Geschreven door Cindya Izzarelli Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Plaveiselcelcarcinoom van de huid - Behandelingen - Vroege behandeling van een huidcarcinoom kan recidieven voorkomen
Reclame