Behandelingen

Systemische chemotherapie ter behandeling van huidcarcinomen

Systemische chemotherapie maakt - in tegenstelling tot lokale chemotherapie - gebruik van kankerbestrijdende (cytotoxische) geneesmiddelen die in het hele lichaam werken. Op die manier kunnen de kankercellen worden bereikt ongeacht waar ze zich bevinden. Maar vanwege de drastische aard en de vele bijwerkingen die ze veroorzaakt, wordt deze therapie zelden toegepast bij plaveiselcelcarcinomen. Ze wordt enkel als laatste hulpmiddel gebruikt, als chirurgie en/of radiotherapie niets opleveren of als de tumor al in een te ver gevorderd stadium is voor de andere therapieën. Soms wordt ze gebruikt als ondersteunende behandeling bij een operatie om een heel grote tumor te verkleinen en de operatie te vergemakkelijken.

Geschreven door Cindya Izzarelli Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Plaveiselcelcarcinoom van de huid - Behandelingen - Systemische chemotherapie ter behandeling van huidcarcinomen
Reclame