Symptomen

Verstandelijke problemen

Verstandelijke vertraging

Veel parkinsonpatiënten hebben naast bewegingsstoornissen ook een vertraging van bepaalde verstandelijke functies. Daardoor krijgen ze moeite om ingewikkelde taken te verrichten, moeite om te plannen... Deze aantasting is meestal niet dramatisch en wordt nauwelijks opgemerkt door de patiënt of zelfs door zijn omgeving.

Verhoogd risico op dementie

Met het ouder worden neemt bij iedereen het risico toe op een vorm van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. Dat is echter duidelijk meer het geval bij parkinsonpatiënten. Zij lopen zelfs zes keer meer risico op dementie dan mensen die geen Parkinson hebben. Deze vorm van dementie, de parkinsondementie, verschilt duidelijk van de ziekte van Alzheimer.

Geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen, zoals anticholinergica, kunnen mentale problemen uitlokken of verergeren.
Bij mentale problemen moet dan ook steeds een medicamenteus effect worden uitgesloten, en bij twijfel moeten bepaalde medicaties gestopt of verminderd worden.

Geschreven door Dr Philippe ViolonHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Verstandelijke problemen
Reclame