Geneesmiddelen

Ontwikkeling afremmen

MAO-B

Er bestaat voorlopig nog geen enkel geneesmiddel dat de evolutie van de ziekte van Parkinson tegenhoudt. Niettemin lijken sommige medicijnen, de zogenaamde MAO-B-remmers, het ziekteproces wel te beïnvloeden. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat een MAO-B-remmer van de tweede generatie het ziekteproces kan vertragen op voorwaarde dat het middel vroegtijdig wordt ingenomen.

Geschreven door Dr Philippe Violon volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Ontwikkeling afremmen
Reclame