Geneesmiddelen

Anticholinergica

Tegen het beven

Levodopa is een heel doeltreffend middelom de hypokinetische symptomen te verbeteren. Toch heeft het op het beven soms weinig invloed. Van anticholinergica weten we al jaren dat ze het beven verminderen. Zoals hun naam aangeeft, gaan ze de werking van acetylcholine tegen, een andere neurotransmitter in de hersenen.

Veel bijwerkingen

Bij patiënten ouder dan 60 veroorzaken anticholinergica vaak mentale problemen, hallucinaties en verwardheid. Het is dus beter om ze niet voor te schrijven voor 60-plussers. Ze kunnen ook urineretentie verergeren of de oogdruk verhogen. Ze zijn dus tegengeïndiceerd bij prostaathypertrofie en glaucoom.

Geschreven door Dr Philippe Violon Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Anticholinergica
Reclame