Begrijpen

Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?

Zeldzame erfelijke gevallen

Erfelijke gevallen zijn zeldzaam. Ze maken minder dan 5% van alle gevallen uit. Er zijn autosomaal dominante erfelijke vormen bekend en autosomaal recessieve vormen. In het geval van erfelijke ziekte begint de ziekte vaker vroegtijdig, dus voor het 50ste levensjaar.

Talrijke genetische afwijkingen

Toch worden er steeds meer genetische afwijkingen (mutaties) gevonden bij de ziekte van Parkinson. Veel van die mutaties betekenen een verhoogd risico om de ziekte te krijgen. Bepaalde mutaties worden opmerkelijk vaak vastgesteld bij bevolkingsgroepen zoals Ashkenazische joden, Portugezen of Noord-Afrikaanse Arabieren. Genetische analyses behoren echter niet langer enkel tot het domein van het wetenschappelijke onderzoek. Ze worden ook steeds frequenter beschikbaar voor genetische counseling bij patiënten.

Geschreven door Dr Philippe Violon Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Genetica en parkinson
Reclame