backtotop
Nieuws
Pesticiden verhogen kans op Parkinson

Pesticiden verhogen kans op Parkinson

Uit een Franse studie bij landbouwers blijkt dat blootstelling aan bepaalde pesticiden het risico op de ziekte van Parkinson zou verdubbelen.

Reclame

Twee keer meer risico

De onderzoekers vergeleken een groep patiënten met de ziekte van Parkinson met een groep gezonde proefpersonen. Beide groepen bestonden uit mannen van dezelfde leeftijd en uit dezelfde regio, allemaal landbouwers. De resultaten wijzen uit dat het risico op de ziekte van Parkinson zou stijgen samen met het aantal jaren blootstelling aan sommige pesticiden. De parkinsonpatiënten hadden namelijk vaker en gedurende een groter aantal jaren pesticiden gebruikt dan de personen uit de controlegroep. Tot slot, gaan de onderzoekers ervan uit dat de landbouwers die blootgesteld waren aan pesticiden, bijna twee keer meer risico liepen op de ziekte van Parkinson dan diegenen die er geen hadden gebruikt.

Organochloor-insecticiden

Vooral insecticiden van het type organochloor (syntheseproduct dat afgeleid is van chloor) worden met de vinger gewezen. Bij blootstelling aan deze familie pesticiden, waartoe onder meer lindaan en DDT behoren, zou het ziekterisico 2,4 keer hoger liggen. Organochloor-insecticiden werden tot in de jaren 1970 erg veel gebruikt, maar zijn tegenwoordig verboden in België en de Europese Unie. Kenmerkend voor dit type insecticiden is echter dat ze nog jaren na hun gebruik in het milieu blijven.

Sensibiliseren en beschermen

Bovendien is het volgens de onderzoekers niet uit te sluiten dat ook andere, minder gebruikte soorten pesticiden het risico op parkinson verhogen. Deze resultaten tonen aan hoe belangrijk het is om professionele gebruikers van pesticiden te sensibiliseren voor een meer verantwoord gebruik, en om beschermingsmaatregelen te nemen, zowel voor hen als voor de algemene bevolking.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Ziekte van Parkinson: wie wordt vooral getroffen?

Mannen meer dan vrouwen De ziekte van Parkinson komt bij beide (…)

Parkinson - Begrijpen - Ziekte van Parkinson: wie wordt vooral getroffen?
Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?

Zeldzame erfelijke gevallen Erfelijke gevallen zijn zeldzaam. Ze maken minder dan (…)

Parkinson - Begrijpen - Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?