backtotop
Nieuws
Parkinson: is ziekteverloop te vertragen?

Parkinson: is ziekteverloop te vertragen?

Kan het verloop van de ziekte van Parkinson vertraagd worden? Dat blijkt in elk geval uit de resultaten van een wetenschappelijke studie over een geneesmiddel: rasagiline.

Reclame

Neuroprotectie: een uitdaging

De belangrijkste medische uitdaging van de ziekte van Parkinson blijft momenteel de bescherming van de dopaminerge neuronen. Op het ogenblik dat de eerste symptomen verschijnen, is de ziekte bij de meeste patiënten al sinds vijf à tien jaar aan het evolueren. Hun reserve aan dopamineproducerende neuronen is dan ook al aanzienlijk gedaald. Neuroprotectie heeft als doel de resterende dopaminerge neuronen te behouden. Ook al hebben tal van stoffen neurobeschermende effecten getoond in het kader van laboratoriumstudies, er is nog altijd geen enkele stof gevonden die overtuigende resultaten heeft bij parkinsonpatiënten.

Vooral symptomatische behandelingen

De verschillende behandelingen die vandaag beschikbaar zijn, zoals levodopa en dopamineagonisten, werken alleen in op de symptomen. Ze verbeteren weliswaar de dagelijkse levenskwaliteit van de patiënten, maar hebben geen rechtstreeks effect op het ziekteverloop.

Een primeur bij de evolutie van de ziekte van Parkinson

Het ziekteverloop zou daarentegen wel vertraagd kunnen worden door rasagiline, een MAO-B-remmer (onomkeerbare inhibitor van de monoamine oxidase B), zoals blijkt uit een recente studie. Dit resultaat vormt een heuse primeur.

De werkzaamheid van een eenmalige dosis rasagiline

Wetenschappers hebben een experiment uitgevoerd waarbij ze aan 1.176 parkinsonpatiënten in een vroegtijdig ziektestadium ofwel rasagiline toedienden, ofwel een placebo, en dat gedurende 9 maanden. De 9 daaropvolgende maanden kregen beide groepen rasagiline. De resultaten verschenen in september 2009 in de New England Journal of Medicine (1), en tonen aan dat dagelijkse inname van 1 mg rasagiline rechtstreeks inwerkt op het ziekteverloop. De wetenschappers zijn van oordeel dat de ziekte klinisch gesproken minder snel evolueerde bij de parkinsonpatiënten die gedurende 18 maanden 1 mg rasagiline hadden genomen dan bij de overige patiënten.
Ook al bestaat er nog altijd geen behandeling om het ziekteproces te stoppen, toch zijn deze resultaten al zeer bemoedigend!

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Klinisch onderzoek

Typische symptomen De symptomen van de ziekte van (…)

Parkinson - Diagnose - Klinisch onderzoek
DAT-scan

Radioactief productBij dit onderzoek wordt er bij de (…)

Parkinson - Diagnose - DAT-scan