backtotop
Nieuws
Parkinson: zichzelf beter uitdrukken met logopedie

Parkinson: zichzelf beter uitdrukken met logopedie

Spreek- en/of schrijfproblemen komen vaak voor bij de ziekte van Parkinson. Welke rol kan logopedie daarbij precies vervullen?

Reclame

Logopedie is een paramedische discipline die taal- en spraakstoornissen behandelt. Ze is dan ook nuttig bij de ziekte van Parkinson, want parkinsonpatiënten kunnen te maken krijgen met:
articulatiestoornissen (de patiënt kauwt op zijn woorden),
stemstoornissen (de patiënt spreekt te laag),
schrijfstoornissen (de patiënt heeft een heel klein en onleesbaar geschrift).

Automatismen terugvinden

De klassieke logopedieoefeningen omvatten:
grimasoefeningen, om de gezichtsspieren te versterken: tong uitsteken, wenkbrauwen fronsen...,
ademhalingsoefeningen, voor een betere adembeheersing, coördinatie adem/spraak...,
slikoefeningen, om verslikking te vermijden,
schrijfoefeningen,
en/of articulatieoefeningen, om de dingen beter te leren verwoorden: leesoefeningen, lettergrepen uitspreken...

Specifieke technieken voor parkinsonpatiënten

Er bestaan logopedietechnieken die speciaal ontwikkeld zijn om de articulatie- en stemstoornissen van parkinsonpatiënten te behandelen. Onder meer zeer intensieve reëducatie, met repetitieve oefeningen die gericht zijn op stemintensiteit (herhaling van zeer luid uitgesproken klanken, lettergrepen, woorden en zinnen, conversaties...). Het repetitieve aspect is daarbij belangrijk, want het gaat om automatismen die de patiënt is kwijtgeraakt en die hij opnieuw moet aankweken.

Logopedie: bemoedigende resultaten

Dankzij die verschillende oefeningen slagen patiënten er vaak in om weer functioneler te communiceren in hun dagelijks leven. Toch gaan slechts weinig patiënten op consult bij een logopedist(e), omdat ze niet weten dat hun spraakstoornissen verband houden met de ziekte van Parkinson. Deze stoornissen ontstaan trouwens pas geleidelijk, in alle ziektestadia. Het is dus essentieel om ze zo vroeg mogelijk te behandelen.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Een dopaminetekort

Een degeneratieve ziekte De ziekte van Parkinson gaat gepaard met (…)

Parkinson - Begrijpen - Een dopaminetekort
Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?

Zeldzame erfelijke gevallen Erfelijke gevallen zijn zeldzaam. Ze maken minder dan (…)

Parkinson - Begrijpen - Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?