backtotop
Nieuws
Parkinson: wordt kine terugbetaald?

Parkinson: wordt kine terugbetaald?

Kinesitherapie is een waardevol hulpmiddel bij de bestrijding van de symptomen van parkinson. De sessies moeten wel voldoende frequent zijn om doeltreffend te zijn. Goed nieuws: ze worden terugbetaald door de Sociale Zekerheid.

Reclame

Tien jaar geleden werd bij Bernadette de ziekte van Parkinson vastgesteld. Vandaag heeft ze steeds meer moeite om zich te verplaatsen. Als ze opstaat en haar eerste stappen wil zetten, blokkeert ze soms en heeft ze “startproblemen”. Ze is zelfs al gevallen in haar appartement. Gelukkig komt er verschillende keren per week een kinesitherapeut bij haar langs. Die helpt haar met eenvoudige oefeningen om haar bewegingen beter te beheersen, en verhoogt op die manier haar dagelijkse levenskwaliteit. Gelukkig worden Bernadettes sessies terugbetaald door haar ziekenfonds.

Terugbetaling: wat en hoe?

Eerst een kleine precisering: inzake terugbetaling zijn alle Belgen gelijk voor de wet, ongeacht hun Gemeenschap, Gewest of zelfs ziekenfonds. Een patiënt met de ziekte van Parkinson kan zijn kinesessies terugbetaald krijgen als hij daarvoor groen licht krijgt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Die moet erkennen dat het om een zware aandoening* gaat. Zijn beslissing blijft drie jaar geldig en kan verlengd worden. In die periode worden alle sessies terugbetaald.

Belang van de diagnose

De adviserend geneesheer moet zijn beslissing baseren op een diagnose die is goedgekeurd door een specialist – in het geval van parkinson een neuroloog. Die moet bij de erkenningsaanvraag ook een verslag voegen dat bevestigt dat er een verband is tussen de ziekte, de stabilisering of mogelijke verbetering ervan en de kinesessies. In de meeste gevallen werkt de specialist rechtstreeks samen met de kinesitherapeut om de behandelingsmogelijkheden te evalueren. Het is wel altijd de neuroloog zelf die het bevestigend verslag en uiteindelijk het behandelingsvoorschrift moet opstellen.

Gelden er beperkingen voor de terugbetaling?

Er staan geen beperkingen op het aantal terugbetaalde sessies; wel mogen het er maximaal twee per dag zijn.

De prijs van de sessies en de mate van terugbetaling worden bepaald door het RIZIV. Zo kost een thuissessie van 30 minuten door een geconventioneerde kinesitherapeut sinds 1 januari 2012 € 21,08. De terugbetaling bedraagt bij de ziekte van Parkinson € 16,95 (€ 19,50 als de persoon het RVT-statuut** heeft, het vroegere WIGW). Mooi meegenomen!

*Tot de zware aandoeningen die erkend worden door het RIZIV, behoren: “evolutieve aandoeningen van het centrale zenuwstelsel met een uitgebreid motorisch gebrek (bijvoorbeeld multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en amyotrofische laterale sclerose)”.

**Het RVV-statuut wordt toegekend aan personen die slechts over een beperkt inkomen beschikken. U vindt hierover alle informatie op de website van het RIZIV.

Bron: Laurent Gilson, secretaris van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten en adjunct-secretaris van de Technische Raad voor Kinesitherapie van het RIZIV.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Beven: een symptoom van de ziekte van Parkinson

Beven komt frequent voor Meer dan 8 op de 10 parkinsonpatiënten krijgen te maken met (…)

Parkinson - Symptomen - Beven: een symptoom van de ziekte van Parkinson
Bradykinesie: een symptoom van de ziekte van Parkinson

Het dagelijkse leven Bradykinesie betekent 'vertraagde beweging', terwijl (…)

Parkinson - Symptomen - Bradykinesie: een symptoom van de ziekte van Parkinson