backtotop
Nieuws
Parkinson: vroege symptomen

Parkinson: vroege symptomen

De ziekte van Parkinson begint lang voor de eerste symptomen verschijnen. Onderzoekers hebben enkele zeer vroege symptomen opgespoord die de diagnose jaren of zelfs decennia voorafgaan.

Reclame

Iedereen kent de motorische symptomen die de ziekte van Parkinson kenmerken: beven, moeite om te bewegen of traag bewegen (bradykinesie), en spierstijfheid. Daarnaast trekken sommige andere, meer discrete of minder specifieke symptomen momenteel de aandacht van neurologen. Ze zouden in een klein aantal gevallen vroeger ontstaan dan de motorische symptomen.

Geurverlies

Geurverlies of verminderde geurzin treedt op bij ongeveer 90 % van alle parkinsonpatiënten. Verminderde geurzin, zonder dat er sprake is van een onderliggende ziekte, blijkt overigens een verhoogd risico in te houden op de ziekte van Parkinson, en wel binnen de daaropvolgende 4 à 7 jaar. Uiteraard is geurverlies geen absolute graadmeter. Niet alle patiënten die hun geur- en dus ook hun smaakzin kwijtraken, krijgen automatisch de ziekte van Parkinson.

Constipatie

Ook constipatielijkt een mogelijk vroeg symptoom van de ziekte van Parkinson. Studies hebben aangetoond dat iemand die minder dan één keer per dag stoelgang had, drie tot vier keer meer risico liep om de ziekte van Parkinson te krijgen dan wie meer dan één keer per dag naar het 'groot toilet' moest. Toch is overmatig gebruik van laxeermiddelen zinloos. Stoelgang hebben, is immers op zich niet gezond of ongezond. Constipatie is wel een vroegtijdig signaal dat wijst op aantasting van het zenuwstelsel. 60 tot 80 % van alle parkinsonpatiënten hebben last van constipatie. Die kan soms bijna 20 jaar optreden vooraleer de eerste motorische symptomen opduiken.

Depressie

Depressie komt bijzonder vaak voor bij parkinsonpatiënten. Het kan de eerste motorische symptomen jaren voorafgaan. Ongeveer 20 % van alle parkinsonpatiënten hadden de jaren voor het ontstaan van de ziekte een depressie. Ook hier zijn wetenschappers het erover eens dat depressie een premotorisch symptoom zou kunnen vormen van de ziekte.

Een snellere diagnose van Parkinson?

Er bestaat geen duidelijke verklaring voor het feit dat deze symptomen bij beginnende parkinson zo sterk kunnen verschillen. Er zijn nog specifiekere studies nodig om na te gaan hoe vaak niet-motorische symptomen motorische voorafgaan, en in welke mate ze vroegtijdige signalen zijn voor de ontwikkeling van de ziekte. Dankzij een beter inzicht in die symptomen en hun verloop zal de ziekte in sommige gevallen misschien sneller kunnen worden opgespoord en dus doeltreffender behandeld.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Ziekte van Parkinson: wie wordt vooral getroffen?

Mannen meer dan vrouwen De ziekte van Parkinson komt bij beide (…)

Parkinson - Begrijpen - Ziekte van Parkinson: wie wordt vooral getroffen?
Beven: een symptoom van de ziekte van Parkinson

Beven komt frequent voor Meer dan 8 op de 10 parkinsonpatiënten krijgen te maken met (…)

Parkinson - Symptomen - Beven: een symptoom van de ziekte van Parkinson