backtotop
Nieuws
Parkinson: vroege opsporing in speeksel?

Parkinson: vroege opsporing in speeksel?

Een diagnose stellen bij de eerste symptomen van de ziekte van Parkinson is niet vanzelfsprekend. Tot op vandaag is er immers geen test om de diagnose met zekerheid te stellen. Dat zou wel eens kunnen veranderen met een speekseltest.

Reclame

Vroeg stadium van parkinson: 30% van de patiënten weet het niet

De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel die zich vooral uit in de bewegingen.

Nauwelijks merkbare bevingen in één hand kan een van de eerste tekens zijn van de ziekte. Maar dat is niet het enige symptoom: ook trage bewegingen, zoals steeds kleinere stappen nemen, en een onbeholpenheid zijn eveneens kenmerkend.

Ziekte van Parkinson: vaak laattijdige diagnose

Om de diagnose te stellen, baseert de arts zich op het verhaal van de patiënt, de symptomen, en het neurologische en lichamelijke onderzoek in de onderzoekskamer. Hij tracht ook andere ziekten uit te sluiten die een sterke gelijkenis vertonen met de ziekte van Parkinson. Toch slaagt de arts er niet in om 30% van de mensen met een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson te herkennen. Het gevolg is een laattijdig stellen van de diagnose en opstarten van de behandeling.

Speekselklieren positief bij parkinsonpatiënten

Hoe zijn de onderzoekers ertoe gekomen om naar de speekselklieren te kijken?

Het begon met autopsies van parkinsonpatiënten: onderzoekers stelden vast dat in de speekselklieren een abnormaal eiwit aanwezig was dat gepaard bleek te gaan met de ziekte van Parkinson. Gesterkt door deze vaststelling, hebben onderzoekers aan de beroemde Mayo Clinic in de Verenigde Staten stalen (biopsies) genomen van de speekselklieren van parkinsonpatiënten die nog in leven waren. In deze stalen hebben ze gezocht naar het eiwit dat eerder in verband werd gebracht met de ziekte van Parkinson.

Het was in de speekselklieren van de onderkaak dat 82% van de stalen positief was. Waarom dit minder het geval was in de andere speekselklieren, konden de onderzoekers nog niet verklaren.

Een test om de ziekte van Parkinson vroeger op te sporen

Hoewel het onderzoek slechts bij een kleine groep patiënten werd uitgevoerd, zijn de verwachtingen hoog gespannen. Want met een enkele test zou de diagnose van de ziekte van Parkinson met grote nauwkeurigheid in een vroeg stadium kunnen worden gesteld.

Op basis van de beginnende symptomen zou de arts zo de zekerheid kunnen krijgen dat het effectief om de ziekte van Parkinson gaat. Met welk voordeel voor de patiënt? Een aangepaste behandeling zou vroeger ingezet kunnen worden.

Bron: Nieuwsberichten van de Mayo Clinic.

De studie wordt voorgesteld op de 65ste jaarlijkse meeting van de American Academy of Neurology, van 16-23 maart 2013, in San Diego, Verenigde Staten.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Klinisch onderzoek

Typische symptomen De symptomen van de ziekte van (…)

Parkinson - Diagnose - Klinisch onderzoek
DAT-scan

Radioactief productBij dit onderzoek wordt er bij de (…)

Parkinson - Diagnose - DAT-scan