backtotop
Nieuws
Parkinson: diagnose via colononderzoek?

Parkinson: diagnose via colononderzoek?

De ziekte van Parkinson diagnosticeren dankzij een eenvoudig colononderzoek? Een interessante piste die onderzoekers onlangs lanceerden.

Reclame

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die veroorzaakt wordt door letsels in de hersenen (amyloïde plaques en neurofibrillaire tangles). Probleem: microscopisch hersenonderzoek is de enige manier om die letsels op te sporen. Een dergelijk onderzoek is echter pas mogelijk na het overlijden van de patiënt. Vandaar dat Franse onderzoekers op het idee kwamen om na te gaan of die letsels ook voorkomen in de perifere zenuwstelsels, zoals het enterisch zenuwstelsel in de wanden van het spijsverteringskanaal.

Een nieuwe marker voor parkinson

De onderzoekers vergeleken de neuronen in het zenuwstelsel van het spijsverteringskanaal (het enterisch zenuwstelsel) bij parkinsonpatiënten en gezonde personen. Ze namen daarbij telkens stukjes weefsel weg (biopsie). De resultaten zijn verrassend. Er bleek namelijk een correlatie te bestaan tussen letsels in het enterisch zenuwstelsel en de ziekte van Parkinson. Zo vertoonden de meeste parkinsonpatiënten in deze studie (72%) letsels aan de neuronen van het spijsverteringsstelsel, wat niet het geval was bij de gezonde proefpersonen.
Een colonbiopsie zou in theorie dan ook een goede methode kunnen zijn om de ziekte van Parkinson op te sporen. De onderzoekers toonden ook aan dat, hoe meer letsels, hoe verder gevorderd de ziekte.

Een betere diagnose, een aangepaste behandeling

Als deze ontdekking bevestigd wordt, zou ze ertoe kunnen bijdragen dat de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium gediagnosticeerd wordt en sneller kan worden behandeld.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Klinisch onderzoek

Typische symptomen De symptomen van de ziekte van (…)

Parkinson - Diagnose - Klinisch onderzoek
DAT-scan

Radioactief productBij dit onderzoek wordt er bij de (…)

Parkinson - Diagnose - DAT-scan