backtotop
Nieuws
Het nut van volmacht en algemene lastgeving

Het nut van volmacht en algemene lastgeving

Het valt voor een parkinsonpatiënt niet mee om administratieve en andere taken te vervullen. Gelukkig bestaan er voor zijn naaste omgeving twee nuttige hulpmiddelen: een volmacht en een algemene lastgeving.

Reclame

Waarom gebruikmaken van een volmacht of een algemene lastgeving?

Stemmen, een aangetekende brief versturen, zijn facturen betalen… Al die plichtplegingen vergen een zekere lichamelijke inspanning, net als zich moeiteloos kunnen verplaatsen. Dat is allesbehalve evident voor parkinsonpatiënten, en net dan speelt de mantelzorger (partner, kind, vriend enz.) zijn rol. Maar om de burgerlijke, juridische en administratieve verplichtingen van de patiënt te kunnen vervullen, moet de mantelzorger over een volmacht of een algemene lastgeving beschikken.

Hoe een volmacht op te stellen?

Een volmacht is een contract dat de naam van de volmachtgever (in dit geval de parkinsonpatiënt) en de volmachthouder (de persoon aan wie de patiënt het recht geeft om te handelen in zijn naam) bevat. De volmacht moet zeer duidelijk omschrijven welk soort taken de volmachthouder zal uitvoeren, en ook de geldigheidsduur van de volmacht vermelden (de periode waarin de volmachthouder wettig kan handelen in plaats van de patiënt). Tot slot moet de volmacht gedateerd zijn en ondertekend worden door beide partijen, waarbij elke partij bevestigt akkoord te gaan met de bewoordingen van het contract en over minstens één exemplaar ervan beschikt. Belangrijke precisering: een volmacht geldt alleen voor dagelijkse handelingen. Het is dus onmogelijk om vastgoed waarvan de patiënt eigenaar is, te verkopen met een gewone volmacht!

Een andere oplossing: de algemene lastgeving

Het probleem met een volmacht is dat ze moet worden verlengd voor elke handeling in naam van de volmachtgever (de parkinsonpatiënt). Wordt die volledig afhankelijk van zijn omgeving, dan is het eenvoudiger om een algemene lastgeving te laten opstellen door de notaris. Daarvoor moet de notaris over een omstandig medisch attest beschikken dat is opgesteld door een arts. De notaris kan de algemene lastgeving dan akteren, wat de mantelzorger het recht geeft om alle nodige maatregelen te nemen om de patiënt een normaal leven te laten leiden. Beschikt de patiënt echter niet langer over al zijn geestelijke vermogens, dan blijft er nog maar één oplossing over: hem onder voorlopige bewindvoering plaatsen. Maar dat is een ander verhaal.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Beven: een symptoom van de ziekte van Parkinson

Beven komt frequent voor Meer dan 8 op de 10 parkinsonpatiënten krijgen te maken met (…)

Parkinson - Symptomen - Beven: een symptoom van de ziekte van Parkinson
Bradykinesie: een symptoom van de ziekte van Parkinson

Het dagelijkse leven Bradykinesie betekent 'vertraagde beweging', terwijl (…)

Parkinson - Symptomen - Bradykinesie: een symptoom van de ziekte van Parkinson