backtotop
Nieuws
Hallucinaties bij parkinson: spreek erover

Hallucinaties bij parkinson: spreek erover

Bij de ziekte van Parkinson kunnen hallucinaties voorkomen. Het is belangrijk de arts daarvan op de hoogte te brengen, zodat hij mogelijk behandelbare oorzaken kan opsporen.

Reclame

Mensen met hallucinaties nemen iets waar wat voor anderen niet zicht- of hoorbaar is. Naargelang de situatie is de patiënt er zich min of meer van bewust dat deze waarnemingen niet stroken met de realiteit. “Een parkinsonpatiënt die hallucinaties heeft, kan personen (die hij al dan niet kent) en dieren zien”, zegt professor Patrick Santens (dienst Neurologie, UZ Gent). “Soms heeft hij het gevoel dat er zich iemand in het vertrek bevindt, die er in werkelijkheid niet is. Of hij ziet iets of iemand vanuit zijn ooghoek voorbijschieten. Geluiden of stemmen horen, treedt bij parkinsonpatiënten minder frequent op.”

Geen zeldzaam symptoom

Hoeveel patiënten met de ziekte van Parkinson precies last hebben van hallucinaties en in welk stadium van de ziekte deze stoornis optreedt, is moeilijk te bepalen. Veel patiënten melden hun afwijkende waarnemingen namelijk niet, omdat ze bang zijn als gek of dement te worden bestempeld. Hoe dan ook heeft recent onderzoek aangetoond dat hallucinaties in de betrokken patiëntengroep niet zeldzaam zijn, en al binnen vijf jaar na het vaststellen van de ziekte kunnen optreden. De kans dat er zich hallucinaties voordoen, neemt wel toe naarmate de ziekte langer aanwezig is.

Mogelijke oorzaken van hallucinaties

Bij parkinsonpatiënten kunnen hallucinaties verschillende oorzaken hebben. Bepaalde geneesmiddelen die bij de ziekte van Parkinson worden gebruikt zoals dopamineagonisten, kunnen hallucinaties uitlokken. De kans is niet bij alle categorieën van middelen even groot en hangt bovendien af van de individuele gevoeligheden. Daarnaast komen hallucinaties vaker voor bij patiënten met problemen zoals geheugenstoornissen, of moeilijkheden bij het plannen van hun dagelijkse activiteiten. Ook slaapstoornissen verhogen het risico op hallucinaties, evenals afwijkingen zoals een uitdroging of een infectie.

Breng uw arts op de hoogte

Bij hallucinaties moet de neuroloog worden verwittigd. Naasten kunnen helpen door een signaal te geven als ze bij de patiënt bizarre reacties of uitspraken vaststellen. “Beseft u dat de betrokkene zijn hallucinaties stellig voor werkelijkheid neemt, probeer hem dan niet te overtuigen van hun onrealistische gehalte. Maar praat er in ieder geval over met de dokter.” Die kan allerlei maatregelen nemen om de situatie zo goed mogelijk onder controle te brengen. Bijvoorbeeld de medicatie aanpassen en een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?

Zeldzame erfelijke gevallen Erfelijke gevallen zijn zeldzaam. Ze maken minder dan (…)

Parkinson - Begrijpen - Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?
Ziekte van Parkinson: wie wordt vooral getroffen?

Mannen meer dan vrouwen De ziekte van Parkinson komt bij beide (…)

Parkinson - Begrijpen - Ziekte van Parkinson: wie wordt vooral getroffen?