backtotop
Nieuws
Gentherapie: een primeur bij de ziekte van Parkinson

Gentherapie: een primeur bij de ziekte van Parkinson

Minder bevingen en minder stijfheid na het inspuiten van genen in de hersenen van parkinsonpatiënten. Een primeur!

Reclame

Eerste succes bij de ziekte van Parkinson

Dit is de eerste studie die aantoont dat gentherapie met succes kan worden toegepast bij parkinsonpatiënten. Aan deze studie namen 45 patiënten deel bij wie een behandeling met levodopa de ziekte niet voldoende onder controle hield.

Wat is gentherapie?

Gentherapie bestaat al een tiental jaar en gebruikt genen om een ziekte te behandelen of te voorkomen. Via onschadelijk gemaakte virussen worden genen in de zieke cellen ingebracht.

Welke gentherapie bij de ziekte van Parkinson?

In deze veelbelovende studie werden de hersengebieden die getroffen zijn door parkinson (de nucleus subthalamicus) rechtstreeks ingespoten met het gen dat nodig is om een bepaald eiwit aan te maken, namelijk het enzym glutamaatdecarboxylase. Dit enzym vermindert de overactiviteit van de zenuwcellen die verantwoordelijk zijn voor de symptomen van de ziekte van Parkinson. Door het gen in te spuiten dat nodig is om glutamaatdecarboxylase aan te maken, kunnen de hersenen van de patiënt dit ontbrekende enzym zelf aanmaken.

Resultaten van gentherapie bij parkinsonpatiënten

Al na een maand konden 50% van de parkinsonpatiënten met gentherapie, hun bewegingen beter controleren. Zij hadden minder last van bevingen en stijfheid. Het effect hield aan tijdens de zes maanden van het onderzoek.

De meest opgesomde bijwerkingen waren hoofdpijn en nausea. Ze waren licht tot matig en verdwenen vrij snel.

De auteurs van de studie besluiten dan ook dat deze vorm van gentherapie doeltreffend en zonder gevaar is.

Een mooie start voor gentherapie, die misschien ook bij andere neurologische aandoeningen kan worden toegepast.

Lees meer over Parkinson
Reclame
Gerelateerde artikels
Een dopaminetekort

Een degeneratieve ziekte De ziekte van Parkinson gaat gepaard met (…)

Parkinson - Begrijpen - Een dopaminetekort
Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?

Zeldzame erfelijke gevallen Erfelijke gevallen zijn zeldzaam. Ze maken minder dan (…)

Parkinson - Begrijpen - Houdt de ziekte van Parkinson verband met genetica?