backtotop

Aanpassing levensstijl en blaastraining

Actief deelnemen aan de behandeling

Begrijpen hoe het urinestelsel functioneert

Voor patiënten met een overactieve blaas en met urine-incontinentie is het zeer belangrijk om de rol en de werking van het urinestelsel goed te begrijpen. Een beter inzicht in de basismechanismen maakt een eerste bewustwording en een actieve medewerking aan de behandeling mogelijk.

Verschillende doelstellingen:

  • Zich kunnen inhouden bij hevige plasdrang en urineverlies beperken tot 'spoedgevallen'.
  • De blaasdruk laag houden tijdens de blaasvulling. Het is immers de abnormaal verhoogde blaasdruk die de overactieve blaas veroorzaakt.
  • De blaasdruk moet ook laag blijven om de nierfunctie in stand te houden. De nieren mogen geen urineresten meer bevatten nadat ze de urine hebben afgescheiden in de blaas, en de lediging moet gebeuren zonder weerstand.
  • De blaas volledig kunnen ledigen.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Overactieve blaas - Leven met... - Actief deelnemen aan de behandeling
Reclame